Badania sondażowe Godła „Teraz Polska”

Postrzeganie Godła "Teraz Polska"  wśród konsumentów

Według badań przeprowadzonych w październiku 2020 r. na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku blisko 72 proc. ankietowanych spotkało się z Godłem „Teraz Polska” na produktach lub usługach. Ankietowani uważają ten znak za skuteczne narzędzie wspierające sprzedaż. Ponad 75 proc. respondentów uważa, że Godło „Teraz Polska” jest dobrym sposobem oznaczania wysokiej jakości polskich produktów i usług, a także – co warte podkreślenia – zachęca ich do zakupu. Ankietowani, zapytani o skojarzenia z produktami i usługami nagrodzonymi Godłem „Teraz Polska”, aż w 90 proc. wskazują polskie pochodzenie, dużą rozpoznawalność i stabilną jakość.

Marka sama w sobie

Wyniki badania kolejny rok z rzędu potwierdzają, że Godło „Teraz Polska” budzi zaufanie klientów i wzmacnia prestiż marki, a także bezpośrednio wpływa na decyzje zakupowe. Na przestrzeni lat Godło stało się marką samą w sobie. Jego siła rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają konkurencyjność i prestiż nagrodzonych Laureatów.

Co wpływa na decyzje zakupowe?

Polscy konsumenci podczas zakupów biorą pod uwagę przede wszystkim jakość produktów i usług, a później patrzą na cenę. Trend ten obserwowany jest niezmiennie od 2017 r. Podczas tegorocznych badań aż 81 proc. ankietowanych odpowiedziało, że podczas codziennych zakupów najważniejsza jest dla nich jakość. Cena została wskazana przez 77,3 proc. respondentów. Ważnymi czynnikami dla ponad jednej czwartej konsumentów są również walory ekologiczne i pochodzenie produktu.

Jakość, jakość i jeszcze raz jakość

Z badań wynika, że konsumenci są zarówno bardziej świadomi, jak i wymagający. Coraz więcej osób czyta etykiety, analizuje składy produktów oraz dokładnie sprawdza opinie innych klientów przed zakupem. Świadomy konsument wymaga więcej od producenta i to nie tylko w kwestii jakości samych produktów i usług, ale również w zakresie ekologii czy wizerunku marki w sieci. Świadomy i wymagający konsument zdaje sobie sprawę, że jakość kosztuje. Ponad 70 proc. respondentów zadeklarowało, że byliby skłonni zapłacić więcej za produkt wysokiej jakości. Miejsce pochodzenia produktu jest jednym z trzech głównych determinantów decyzji zakupowych, zaraz obok jakości i ceny. Na to kryterium podczas codziennych zakupów zwraca uwagę ponad jedna czwarta ankietowanych. Co więcej, ponad 42% respondentów uważa, że kupowanie polskich produktów jest oznaką współczesnego patriotyzmu.

Polak – konsument patriota

Świadomość konsumentów stale wzrasta. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, że decyzje zakupowe jednostki mają wpływ na kondycję krajowej gospodarki i PKB. Od kilku lat panuje pewnego rodzaju moda na kupowanie polskich produktów, a zwłaszcza na wspieranie małych, lokalnych firm. Wzrost patriotyzmu konsumenckiego jest widoczny szczególnie teraz, w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Prawie polowa badanych deklaruje, że częściej wybiera polskie produkty z myślą o wspieraniu narodowej gospodarki. Z tego trendu korzystają przedsiębiorcy, którzy budują swoją markę w oparciu o regionalne pochodzenie, wielopokoleniową tradycję i polski kapitał. Aż 73,1 proc. ankietowanych, mając możliwość wyboru, deklaruje zakup produktów polskiego pochodzenia. A dzięki znakowi „Teraz Polska” klienci mogą łatwo i szybko zlokalizować polskie towary najwyższej jakości.

Postrzeganie Godła „Teraz Polska” wśród przedsiębiorców

W badaniu Ośrodka Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO Polska na temat znaczenia Godła „Teraz Polska” dla konkurencyjności przedsiębiorstw uczestniczyli przedstawiciele 57 firm laureatów kilku edycji Konkursu „Teraz Polska”. Celem badań było stwierdzenie, w jakim stopniu Godło „Teraz Polska” przyczynia się do rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz jakie korzyści dla firmy niesie ze sobą używanie tego Godła w działaniach promocyjnych i marketingowych.

Prestiż i poprawa wizerunku

Stosowanie Godła „Teraz Polska” jest dobrą formą promocji firm. Badania wykazały, że ponad 90% badanych wykorzystuje je w swoich działaniach marketingowych i promocyjnych. Ponad 90% badanych uważa też, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi. Zdecydowana większość respondentów stwierdza, że w związku z używaniem Godła wystąpiła poprawa wizerunku firmy lub produktów/usług. Ich zdaniem poprawa wizerunku następuje wśród odbiorców produktów i usług, wśród kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym, a także w oczach pracowników firmy i konkurentów.

Zaufanie, lojalność i sprzedaż

Prawie połowa ankietowanych uznała, że Godło „Teraz Polska” wpływa na wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów/usług oraz innych produktów/usług pozostających w ofercie przedsiębiorstwa. Około 50% badanych uważa też, że stosowanie Godła zwiększa lojalność odbiorców nagrodzonego produktu/usługi i przyczynia się do poprawy więzi z kontrahentami. Zdaniem laureatów do najważniejszych korzyści, jakie ich firmom przyniósł udział w Konkursie i używanie Godła „Teraz Polska”, należą przede wszystkim: prestiż, umocnienie pozytywnego wizerunku, wzrost zaufania, lojalności i uznania klientów, wzrost rozpoznawalności firmy i jej oferty, ogólne korzyści wizerunkowe, wzrost konkurencyjności firmy i/lub jej oferty.

Niemal 70% laureatów przyznaje, że Godło „Teraz Polska” pomaga lub pomogło ich firmie w podnoszeniu konkurencyjności produktów/usług na rynku polskim. Ponad trzy czwarte z nich jest zdania, że Godło jest potrzebnym narzędziem wspierania konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

             Dowiedz się jak zdobyć Godło "Teraz Polska"

 

              

AKTUALNIE UŻYWAJĄCY GODŁA:

 • AED Polska Sp. z o. o.
 • Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o.
 • ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.
 • AMBRA Spółka Akcyjna
 • APA Sp. z o.o.
 • ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • Bell Polska Sp. z o.o.
 • BETAMED S.A.
 • Blachy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o
 • BOLIX
 • Brwinów
 • CARPORT Sp. z o.o.
 • Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Medincus
 • CHRZANOWSCY s.c.
 • COLUMBUS ENERGY S.A.
 • CONSONNI BARTELAK s.c
 • DELFIN Sp. z o.o.
 • DELTA Zbigniew Różycki
 • ECCO WOOD Sp. z o.o.
 • F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski
 • Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
 • Fakro S.C.
 • Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
 • Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" A. i J. Kasztelewicz
 • Grupa Kapitałowa Trans Polonia Group
 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Krakowski Teatr Komedia Sp. z o.o.
 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe Artim Sp. z o.o.
 • Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.J.
 • Leżajsk
 • MABO Sp. z o.o. oraz Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Miasto Ostrów Wielkopolski
 • MiB OPTIC s.c. Grzegorz Mielnicki, Krzysztof Bieniek
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • MT Targi Polska SA
 • Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
 • Nowa Itaka Sp. z o.o.
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Partner Center Sp. z o.o.
 • Piekarnia Złoty Kłos s.c.
 • Plus Liga
 • Poczta Polska SA
 • Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Polska Liga Kobiet
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
 • Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
 • Premium Mobile S.A.
 • Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.
 • Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PATRYCJA & PAWEŁ Rydzyk Zofia
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STROPEX Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi Sp. Jawna
 • REJS Sp. z o.o.
 • Rzeszów
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
 • SensDx SA
 • Sokołów S.A.
 • SOKOŁÓW SA
 • Spółdzielnia Mleczarska LAZUR
 • Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie
 • SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
 • Suempol Sp. z o.o.
 • SWIMER Łukasz Otremba
 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
 • Świdnica
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA
 • TOYA Sp. z o.o.
 • Trade & Travel Company Sp. z o. o.
 • TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o.o.
 • UNIWERSAL Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Błonie
 • Urząd Gminy Kleszczów
 • Urząd Miasta Krakowa
 • VALEANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna
 • Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wyrób Wędlin Tradycyjnych WOLAREK Sp. Jawna
 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
 • Zakłady Mięsne SZUBRYT Zbigniew Szubryt
 • ZOTT Polska Sp. z o.o.

WYSZUKIWARKA LAUREATÓW: