PROMOTORZY POLSKI

Projekty:

W ramach Programu POLSKI SUKCES - Dokonania i Perspektywy odbyły się:

środa, 23 listopada 2011

Podczas konferencji, 22.listopada, która odbyła się w Poznaniu, poznaliśmy zwycięzców rankingu „Samorząd zrównoważonego rozwoju”. Pretekstem do zorganizowania tej konferencji było ogłoszenie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Konferencję otworzyli: dr Andrzej Byrt – Prezes MTP Sp. z o.o. oraz prof. dr hab. Helena Kisilowska – Dziekan WAiNS Politechniki Warszawskiej.

czwartek, 28 kwietnia 2011

28. kwietnia 2011r. w PKiN w Warszawie z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA odbyła się konferencja pt. „Promocja Polski – strategia współpracy, współpraca strategii”, której głównym celem było wypracowanie wspólnej osi działań promocyjnych mających kreować spójny wizerunek marki Polska za granicą. W spotkaniu, którego partnerami instytucjonalnymi zostali PARP i POT, uczestniczyli decydenci z najważniejszych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za promocję naszego kraju.

wtorek, 09 listopada 2010

8 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Konferencja pt. "Samorząd Zrównoważonego Rozwoju”. Pretekstem do zorganizowania tej konferencji było ogłoszenie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Fundacja była współorganizatorem konferencji.

środa, 23 czerwca 2010

22 czerwca br. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się kolejna konferencja poświęcona w całości promocji Polski. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji gospodarczych, a także mediów.

czwartek, 05 listopada 2009

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprasza do udziału w konferencji pt. „Przez edukację do innowacji. Od przedszkola do innowatora”, która odbędzie się 23 listopada 2009 roku (poniedziałek) w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Sala Lustrzana), w godz. 10.00-13.00.

poniedziałek, 27 kwietnia 2009

Mnogość instytucji zajmujących się promocją Polski w świecie, coraz liczniejsze przedsięwzięcia służące wspieraniu korzystnego wizerunku Polski, a jednocześnie brak spójnej strategii promocji kraju i rozproszenie środków na cele promocyjne – to tezy, które postawili uczestnicy konferencji „Promocja Polski – strategie regionalne”. Konferencja odbyła się 23. kwietnia br. w PKiN w Warszawie, a jej organizatorem była Fundacja – inicjator Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”.

wtorek, 16 grudnia 2008

12. grudnia 2008r. w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Konferencja „Polski Sukces Promocja Zdrowia”. Współorganizatorem spotkania była Fundacja.

piątek, 21 listopada 2008

20. listopada 2008 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja „Polska Innowacyjna. Kapitał dla innowacyjnej gospodarki.”. Konferencja, zorganizowana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w partnerstwie z INE PAN oraz PARP została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

poniedziałek, 28 kwietnia 2008

„Co z Polską Promocją?” – na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Fundację w dniu 24.04.2008r.

poniedziałek, 10 grudnia 2007

W dniach 8-9 grudnia w Poznaniu odbyło się Seminarium „Współpraca biznesu z samorządem na rzecz rozwoju lokalnego”.

[1] 2 z 2 następna