FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

Debata "Jaka strategia dla Polski..."

2016-04-20

We wtorek, 19 kwietnia 2016 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata  „Jaka strategia dla Polski? Rola patriotyzmu ekonomicznego w rozwoju kraju”. Grono ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządu przedsiębiorców zastanawiało się nad najważniejszymi wyzwaniami w rozwoju Polski. 

W debacie udział wzięli: dr Alicja Adamczak (prezes Urzędu Patentowego RP), prof. Alojzy Nowak (prorektor UW), prof. Krzysztof Opolski (WNE UW), Janusz Cieszyński (doradca Ministra Rozwoju),  Sławomir Majman (prezes PAIiIZ), Andrzej Sadowski (prezydent CAS), Janusz Komurkiewicz (wiceprezes FAKRO), Paweł Rabiej (.Nowoczesna).

Rozmowa dotyczyła przede wszystkim patriotyzmu ekonomicznego jako narzędzia strategii rozwoju kraju. Paneliści zidentyfikowali przewagi konkurencyjne i niedostatki rozwojowe Polski, wskazali priorytetowe obszary działania w sferze społeczno-gospodarczej na najbliższe lata.

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.