FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

POLSKI SUKCES

Program Polski Sukces

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała w 2007 roku Program „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, poświęcony debacie publicznej na temat źródeł i uwarunkowań sukcesu w różnych aspektach życia, w szczególności – w rozwoju gospodarczym.

Fundacja do realizacji swoich projektów angażuje liczne autorytety polskiego życia gospodarczego, społecznego, politycznego, nauki, sportu, kultury i sztuki. Projekt, zainicjowany przez Fundację, wspierają swoim autorytetem między innymi:

  • Prof. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Kapituły Godła Promocyjnego „Teraz Polska” - Przewodniczący Rady Patronackiej,
  • Prof. Zbigniew Hockuba - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego - Przewodniczący Rady Programowej
  • Prof. Krzysztof Opolski – Kierownik Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kierownik Naukowy Programu
  • Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Programu.

Do realizacji Programu włączają się także Członkowie Klubu „Teraz Polska”, zrzeszającego Laureatów Polskiego Godła Promocyjnego. Dzieląc się swymi doświadczeniami, Członkowie wspierają wypełnianie idei Programu.

Głównym celem Programu jest prezentacja sposobów osiągania sukcesu, gromadzenie wiedzy na temat polskich sukcesów ostatnich lat, ich promocja i budowanie podstaw do osiągania dalszych sukcesów w oparciu o kapitał nauki oraz praktyczne doświadczenia polskich przedsiębiorstw, administracji państwowej i organizacji pozarządowych.

Program „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy” to:

  • Cykl seminariów i konferencji regionalnych „Sukcesy polskiego biznesu”.
  • Cykl seminariów i konferencji „Sukcesja a sukces”.
  • Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki.
  • Działalność wydawnicza ukierunkowana na popularyzację polskich sukcesów gospodarczych.
  • Działalnoś badawcza: projekt "Teraz Polska Promocja" - badania i raporty na temat promocji Polski.

Program zainaugurowała Konferencja Nauki i Praktyki „Polski Sukces - Dokonania i Perspektywy” (kwiecień 2007), która poświęcona była prezentacji sukcesów polskich instytucji finansowych oraz sponsorowaniu przez nie kultury i sportu, a także perspektywom rozwoju polskiej przedsiębiorczości w odniesieniu do pakietów ustaw, zawierających ułatwienia dla przedsiębiorców.

Wykład dr Jarosława Górskiego Polski sukces 1989-2014

Wykład dr Jarosława Górskiego "Polski sukces 1989-2014"

Wykład Aleksandra Kwaśniewskiego Polski sukces 1989-2014

Wykład Aleksandra Kwaśniewskiego "Polski sukces 1989-2014"

Relacja z debaty: W jedności siła - klip

Relacja z debaty: W jedności siła - klip

Polski Sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy - cała debata

Polski Sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy - cała debata

Polka Przedsiębiorcza - relacja z debaty

Polka Przedsiębiorcza - relacja z debaty

Polka Przedsiębiorcza - cała debata 12.02.2014

Polka Przedsiębiorcza - cała debata 12.02.2014

Podsumowanie debaty: Polski Sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy.

Podsumowanie debaty: Polski Sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy.

Konkurs Teraz Polska XXV edycja (2015)

Konkurs "Teraz Polska" XXV edycja (2015)

Jesienny Klub Teraz Polska 2014

Jesienny Klub "Teraz Polska" 2014

25/25 Młodzi liderzy na start!

"25/25 Młodzi liderzy na start!"

Spotkanie Wigilijne Klubu Teraz Polska

Spotkanie Wigilijne Klubu Teraz Polska

Spotkanie Letniego Klubu „Teraz Polska”

Spotkanie Letniego Klubu „Teraz Polska”

Spotkanie Jesiennego Klubu „Teraz Polska”

Spotkanie Jesiennego Klubu „Teraz Polska”

Polski sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy.

Polski sukces 1989-2014. Dokonania i perspektywy.

Konferencja Samorząd zrównoważonego rozwoju 2013

Konferencja "Samorząd zrównoważonego rozwoju" 2013

I Spotkanie Klubu Liderów Przyszłości

I Spotkanie Klubu Liderów Przyszłości

Debata: W jedności siła

Debata: W jedności siła

Debata: Polka przedsiębiorcza

Debata: Polka przedsiębiorcza

Debata 25/25. Młodzi liderzy na start cz.II

Debata 25/25. Młodzi liderzy na start cz.II

Debata 25/25. Młodzi liderzy na start

Debata 25/25. Młodzi liderzy na start

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.