FUNDACJA

Video

"25/25 Młodzi liderzy na start!"

Podczas organizowanych przez Magazyn „Teraz Polska" debat zaproszeni goście wytypują 25 młodych liderów (poniżej 40 roku życia), którzy mają największą szansę uzyskać wpływ na kierunek rozwoju Polski w następnym ćwierćwieczu i pociągnąć za sobą swoje pokolenia.

Projekt "25/25. Młodzi liderzy na start" ma na celu odpowiedzieć na pytanie kim są młodzi liderzy, którzy mają szansę w najbliższym czasie przejąć „pałeczkę" w wyścigu o rozwój Polski i dobrobyt Polaków? Jakie mają wizje przyszłości Polski; jakie idee im przyświecają, gdzie upatrują największych wyzwań i na czym opierają swój osobisty sukces?