FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

Konkurs Prac Magisterskich

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem prac magisterskich "Teraz Polska Promocja i Rozwój".

Tematem Konkursu jest zdolność konkurencyjna kraju, jego wyzwania rozwojowe, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz promocja Polski w kraju i na świecie.

Oczekujemy na prace magisterskie poświęcone zagadnieniom istotnym z punktu widzenia potrzeby wpierania konkurencyjności oraz wzmacniania źródeł wzrostu i rozwoju gospodarczego Polski.

Wśród popularyzowanej tematyki znajdują się m.in.:

  • wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
  • innowacyjność i przedsiębiorczość,
  • promocja Polski i polskich osiągnięć.
Spot promujący Konkurs Teraz Polska Promocja 2014

Spot promujący Konkurs "Teraz Polska Promocja" 2014

Spot promujący Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój

Spot promujący Konkurs "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

Polskie Puzzle - marka Polska oczami młodych Polaków

"Polskie Puzzle - marka Polska oczami młodych Polaków"

Polskie Puzzle - czy polska nauka idzie w las

Polskie Puzzle - czy polska nauka idzie w las

Gala Teraz Polska Promocja, 6.12.2011r. - Wystapienie Ministra Olgierda Dziekońskiego

Gala "Teraz Polska Promocja", 6.12.2011r. - Wystapienie Ministra Olgierda Dziekońskiego

Gala Teraz Polska Promocja, 6.12.2011r. - Wystąpienie Jarosława Górskiego

Gala "Teraz Polska Promocja", 6.12.2011r. - Wystąpienie Jarosława Górskiego

Gala Teraz Polska Promocja, 6.12.2011r. cz. II/II

Gala "Teraz Polska Promocja", 6.12.2011r. cz. II/II

Gala Konkursu Teraz Polska Promocja - VII edycja

Gala Konkursu Teraz Polska Promocja - VII edycja

Gala Konkursu Teraz Polska Promocja i Rozwój (2015)

Gala Konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" (2015)

Gala konkursu Teraz Polska Promocja 2014

Gala konkursu "Teraz Polska Promocja 2014"

V edycja Teraz Polska Pormocja wraz z konferencjąPromocja Polski - wyzwania przed nauką i praktyką 6.12.2011r.

V edycja "Teraz Polska Pormocja" wraz z konferencją"Promocja Polski - wyzwania przed nauką i praktyką" 6.12.2011r.

Konferencja Promocja Polski 28.04.2011r.

Konferencja "Promocja Polski" 28.04.2011r.

Konferencja PROMOCJA POLSKI - stan i perspektywy (22.06.2010 r.)

Konferencja PROMOCJA POLSKI - stan i perspektywy (22.06.2010 r.)

Gala finałowa IV edycji Konkursu TERAZ POLSKA PROMOCJA

Gala finałowa IV edycji Konkursu TERAZ POLSKA PROMOCJA

Gala finałowa III edycji Konkursu prac magisterskich

Gala finałowa III edycji Konkursu prac magisterskich

Gala IX edycji Konkursu Teraz Polska Promocja i Rozwój

Gala IX edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

Finał konkursu Teraz Polska Promocja

Finał konkursu Teraz Polska Promocja

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.