FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

2012 - edycja VI

 

Studenci dają receptę na skuteczną promocję Polski

Rola młodych Polaków w kreowaniu marki narodowej, Jak poskładać puzzle polskiej promocji? To nie jedyne tematy poruszane w trakcie dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”: „Polskie Puzzle. Marka Polska w oczach młodych Polaków”, której towarzyszyła Gala Konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Gospodarki, które objęło wydarzenie patronatem honorowym. Współorganizatorami konferencji byli: Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc i FundacjaPolskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", a partnerem PZU SA. Całość poprowadził Adam Mikołajczyk z Best Place.

W pierwszej części spotkania prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, wypowiedział się na temat nauki w służbie promocji kraju. Następnie odbyła się debata „O roli młodych Polaków w kreowaniu marki narodowej” moderowana przez Jarosława Górskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, w której udział wzięli: Krzysztof Kusiak z Pangea Polska, Małgorzata Zakrzewska z Kampanii Rock Niepodległości oraz przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Ekonomicznej "Moderator" Soczysta Marka Narodowa. W dyskusji „Jak poskładać puzzle polskiej promocji?” wypowiedziała się znana blogerka Natalia Hatalska, Jarosław Roszkowski z brand24.pl, Łukasz Felsztukier z itaxi.pl i Dymitr Romanowski z The Story.

Natomiast w panelu „Piękni, trzydziestoletni - najlepszą promocją Polski w świecie” udział wzięli: Łukasz Wilczyński, europejski koordynator The Mars Society, Zofia Klepacka, mistrzyni olimpijska z Londynu, Ewa Bogusz-Moore, menedżerka międzynarodowej orkiestry I, Culture i Adam Badowski, szef studio CD Projekt RED współodpowiedzialny za koncepcję i wizję artystyczną „Wiedźmina” i „Wiedźmina 2: Zabójcy Królów”. Gościem specjalnym był Robert Korzeniowski.

W trakcie Konferencji odbyła się ceremonia wręczania nagród laureatom VI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”, podczas której uzdolnieni absolwenci szkół wyższych odebrali prestiżowe laury za najlepsze prace magisterskie na temat promocji Polski.
Organizatorami Konkursu „Teraz Polska Promocja” byli: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, POT, PAIiIZ, PARP a partnerami: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Wydział Zarządzania UW, SGH, SGGW, Politechnika Warszawska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, PGNiG, EuRoPol GAZ, NASK, Deutsche Bank, SKOK Ubezpieczenia oraz TUiR WARTA SA. Natomiast patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Instytut Adama Mickiewicza.
Do tegorocznej edycji zgłoszono 79 prac magisterskich. Kapituła konkursu, jak co roku, oceniała prace pod kątem: poprawności opracowania i adekwatności metodologicznej, innowacyjności podjętej tematyki i sposobu jej realizacji, oryginalności wyników, przydatności dla praktyki i możliwości kontynuowania badań. Na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekały nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł.

Zwycięzcą szóstej edycji konkursu został Filip Bebenow z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który napisał pracę na temat turystyki kolejowej w Polsce. W publikacji streszczona została historia jej rozwoju oraz wszystkie wydarzenia, które przyczyniły się do jej obecnego stanu. Przeprowadzone badania pozwoliły na stworzenie klasyfikacji odwołującej się do wielu aspektów funkcjonowania turystyki kolejowej.

II nagrodę przyznano Piotrowi Strożkowi z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu strukturalno-geograficznym. Autor poruszył tematykę pomiaru poziomu innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwach w Polsce. Celem pracy było m.in. ukazanie rzeczywistego stanu występowania innowacyjności sektora MŚP. Wskazano również rozwiązania jak intensyfikować innowacyjność, aby zwiększać konkurencyjność, prestiż i promocję przedsiębiorstw.

Natomiast laureatką III nagrody jest Dorota Zofia Olko z Uniwersytetu Warszawskiego, która napisała pracę pt.: „Hasła promocyjne miast polskich” i poddała analizie m.in. budowę składniową sloganów, ich funkcje oraz stosowane w hasłach zabiegi retoryczne.

Podczas Gali wręczono również wyróżnienia oraz nagrody specjalne:

• Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki – 2 równorzędne - Dorota Wieczorek z Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę „Internetowy przewodnik po Kołobrzegu” i Sylwia Turowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę „Wizualizacja kartograficzna szlaków rowerowych Miasta i Gminy Ślesin w technologii Google Maps API”

• Nagroda specjalna Ministra Spraw Zagranicznych - Kaja Julia Galińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jako narzędzie brandingu narodowego. Przykład polskiej prezydencji w II połowie 2011r.”

• Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dorota Szyndlar-Szeluk z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu za pracę „Ślady kuchni regionalnej w restauracjach Sudetów Zachodnich. Stan obecny i propozycje zmian w istniejącym produkcie turystycznym”

• Nagroda specjalna Ministra Gospodarki - Paulina Błajet z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Targi inwestycyjne jako narzędzie pozyskiwania inwestorów do gmin”

Wyróżnienia Konkursowe otrzymali:

• Piotr Filip Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Proces kontaktu kultur w Belfaście, a projekty Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Północnej”
• Piotr Kosmala z Politechniki Poznańskiej za pracę „Zastosowanie innowacyjnych technologii multimedialnych w promocji miasta Poznania. Produkcja filmu z wykorzystaniem cyfrowych technik time lapse, tilt-shift i HDR”
• Martyna Renata Gruszczyńska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za pracę Ocena i propozycja wykorzystania turystycznego Arboretum Leśnego w Sycowie do celów edukacji integracyjnej
• Joanna Gabriela Krawczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę „Kreowanie i promocja produktu turystycznego na przykładzie projektu >>Szlak Polskich Piramid<<".

Natomiast Wyróżnienia Specjalne otrzymali:

• Wyróżnienie Ministra Spraw Zagranicznych, Anna Kot z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę „Działalność Instytutów Polskich na świecie na przykładzie Instytutu Polskiego w Bukareszcie w latach 2001-2011”
• Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Adamczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę „Wizerunek Katowic wśród młodych mieszkańców metropolii Silesia”
• Wyróżnienie Giełdy Papierów Wartościowych, Dariusz Hołubowicza z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę „Rynek alternatywny New Connect oraz fundusze PE/VC jako komplementarne katalizatory innowacyjności polskiej gospodarki”
• Wyróżnienie Instytutu Adama Mickiewicza, Barbara Ewa Banasik z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Ikonografia prac Stefana Norblina w Indiach”
• Wyróżnienie Polskiej Organizacji Turystycznej, Damian Werczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę „Stan, uwarunkowania i perspektywy rozwoju turystyki archeologicznej w Polsce na wybranych przykładach”
• Wyróżnienie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Paulina Magdalena Grochowska z Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy za pracę „Funkcja turystyczna Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej”

Konkurs prac magisterskich „Teraz Polska Promocja” ma już sześć lat. Przez ten czas oceniono 299 prac i wyłoniono 60 laureatów.

Zapraszamy do obejrzenie krótkiej relacji filmowej TUTAJ 

 

Bieżące informacje także na www.facebook.com/PolskiePuzzle
 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.