IDEA

Celem konkursu jest popularyzacja tematyki konkurencyjności Polski, a w tym problematyki zdolności konkurencyjnej kraju, wyzwań rozwojowych Polski, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz promocji Polski w kraju i na świecie. Oczekiwane są prace magisterskie poświęcone zagadnieniom istotnym z punktu widzenia potrzeby wpierania konkurencyjności oraz wzmacniania źródeł wzrostu i rozwoju gospodarczego Polski. 

Przesłanie Konkursu adresujemy do studentów, kadry akademickiej, organizacji i mediów studenckich jako środowisk opiniotwórczych, osób i instytucji, które mają wpływ na kształtowanie zainteresowań studentów. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że tematyka konkurencyjności Polski jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia jej potencjału naukowo-badawczego, ale także z uwagi na możliwość wykorzystywania tej wiedzy w trakcie kariery zawodowej.