2007 - edycja I

     
     

Finał I edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja"

Nagrody pieniężne, praktyki w PAIiIZ oraz możliwość publikacji w pismach naukowych były nagrodami w pierwszej edycji konkursu na pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki. Konkurs zakończył się 4. grudnia uroczystą galą w Centrum Prasowym PAIiIZ w Warszawie.


Spośród 20 nadesłanych prac zostały nagrodzone trzy, dwa dalsze opracowania zdobyły wyróżnienie. Ideą konkursu jest popularyzacja tematyki promocji polskiej gospodarki, marketingu narodowego oraz marki Polska. Konkurs zorganizowała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wraz z Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Honorowy Patronat nad konkursem objął minister gospodarki. Wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld, zwrócił uwagę, że dziś promocją gospodarczą Polski zajmuje się zbyt wiele niepowiązanych ze sobą podmiotów - Brakuje jednolitej myśli, a więc i strategii działań promocyjnych, podkreślił, Jest to wyzwanie, którego się podejmiemy,  dodał.

- Chciałbym, żeby w przyszłości, po takich konkursach zostało coś więcej niż tylko wzmianki prasowe, dodał Adam Szejnfeld z nadzieją, iż w przyszłości zwycięskie prace będą inspiracją dla administracji rządowej. Organizatorzy konkursu planują utworzenie instytucji, gdzie studenci będą mogli nie tylko składać swoje prace, ale również dyskutować o problemach współczesnej gospodarki.

Dla autorów najlepszych prac przygotowano pulę nagród o łącznej wartości 10.000 zł, praktyki w PAIiIZ oraz możliwość zgłoszenia fragmentów zwycięskich prac do publikacji w czasopiśmie naukowym "Ekonomia" wydawanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW.
- Jest to pierwszy konkurs tego typu organizowany przez PAIiIZ. Chcemy zachęcić młodych ludzi do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w promocji Polski. Jeśli jednym z głównych atutów gospodarczych Polski są młode kadry, to dopuśćmy je także do głosu przy szukaniu nowych rozwiązań dla promowania naszej ekonomii, powiedziała Anna Kamińska, Wiceprezes PAIiIZ - Liczymy również, że uczestniczący w konkursie absolwenci będą zainteresowani w przyszłości pracą na rzecz promocji gospodarczej Polski, dodała.

Jak powiedział prof. Krzysztof Opolski, Przewodniczący Komisji Ekspertów - Mamy ambicję zainteresować jak najszersze grono studentów tą problematyką zarówno na gruncie nauki, jak i praktyki - Polska gospodarka, właśnie teraz, w okresie jej szybkiego rozwoju, odczuwa wielki głód rozwiązań w zakresie jej promocji. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, chcąc choć w małej części przyczynić się do tworzenia kadr dla marketingu narodowego w Polsce. Tego rodzaju inicjatywy zachęcają do zdobywania wiedzy i umiejętności, które zostaną spożytkowane dla dobra całej gospodarki. Potrzebna jest wykształcona kadra pracująca na rzecz promocji polskiej gospodarki. Tę myśl rozwinął Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Krzysztof Przybył: - Promocja polskiej gospodarki odbywać się będzie głównie poprzez pracę młodych ludzi w polskich przedsiębiorstwach. Dobrze wykształcona, doświadczona, ambitna i pewna siebie młodzież to olbrzymi potencjał kreatywności i przedsiębiorczości. Potencjał, który jest potrzebny naszej gospodarce. Ci młodzi ludzie będą zajmować ważne dla rozwoju Polski miejsca pracy, albo sami będą je tworzyć.

Wysoki poziom merytoryczny prac oraz ich wysoka użyteczność dla praktyki życia gospodarczego są silnymi przesłankami za kontynuacją przedsięwzięcia w następnych latach.

Organizatorzy konkursu korzystali ze wsparcia partnerów merytorycznych: Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania UW, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.