2008 - edycja II

II edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji polskiej gospodarki, zakończona.

Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się 8 grudnia 2008r. w Zespole Rezydencji Belweder-Klonowa w Warszawie. Konkurs służy popularyzacji tematyki promocji rozwoju polskiej gospodarki, problemów marketingu narodowego, marki dla Polski i tworzenia podstaw systematycznego, dynamicznego rozwoju naszego kraju.

Gośćmi gali wręczenia nagród byli: Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Krzysztof Przybył - Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i dr Paweł Wojciechowski – Prezes Zarządu PAIiIZ. Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny „Brief”, który prowadził uroczystość, przedstawił ideę konkursu, jego partnerów merytorycznych oraz laureatów i promotorów nagrodzonych prac a także uczelnie wyższe, których studenci zostali nagrodzeni w konkursie.

Dla autorów najlepszych prac przygotowano fundusz nagród w wysokości 10.000 zł, a dodatkowo ustanowiona została Nagroda Ministra Gospodarki z łącznym funduszem również w kwocie 10.000 zł.

Spośród 30 prac nadesłanych do drugiej edycji konkursu, Komisja Kwalifikacyjna skierowała do recenzji 26 prac zgodnych formalnie i merytorycznie z Regulaminem Konkursu. Rada Konkursu, kierując się ocenami prac sformułowanymi przez Komisję Ekspertów, zdecydowała o nagrodzeniu trzech prac, wyróżnieniu jednej, a także o przyznaniu trzem pracom Nagród Ministra Gospodarki. Wysoki poziom merytoryczny prac oraz ich wysoka użyteczność dla praktyki życia gospodarczego są silnymi przesłankami kontynuacji przedsięwzięcia w następnych latach.

Organizatorami konkursu są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, które działają we współpracy z partnerami merytorycznymi: Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Zarządzania UW, Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Deutsche BANK PBC S.A. oraz Brief for Poland. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Ministra Gospodarki. Patronat medialny nad projektem objęła TVP INFO.