FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

2008 - edycja II

II edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji polskiej gospodarki, zakończona.

Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się 8 grudnia 2008r. w Zespole Rezydencji Belweder-Klonowa w Warszawie. Konkurs służy popularyzacji tematyki promocji rozwoju polskiej gospodarki, problemów marketingu narodowego, marki dla Polski i tworzenia podstaw systematycznego, dynamicznego rozwoju naszego kraju.

Gośćmi gali wręczenia nagród byli: Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Krzysztof Przybył - Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i dr Paweł Wojciechowski – Prezes Zarządu PAIiIZ. Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny „Brief”, który prowadził uroczystość, przedstawił ideę konkursu, jego partnerów merytorycznych oraz laureatów i promotorów nagrodzonych prac a także uczelnie wyższe, których studenci zostali nagrodzeni w konkursie.

Dla autorów najlepszych prac przygotowano fundusz nagród w wysokości 10.000 zł, a dodatkowo ustanowiona została Nagroda Ministra Gospodarki z łącznym funduszem również w kwocie 10.000 zł.

Spośród 30 prac nadesłanych do drugiej edycji konkursu, Komisja Kwalifikacyjna skierowała do recenzji 26 prac zgodnych formalnie i merytorycznie z Regulaminem Konkursu. Rada Konkursu, kierując się ocenami prac sformułowanymi przez Komisję Ekspertów, zdecydowała o nagrodzeniu trzech prac, wyróżnieniu jednej, a także o przyznaniu trzem pracom Nagród Ministra Gospodarki. Wysoki poziom merytoryczny prac oraz ich wysoka użyteczność dla praktyki życia gospodarczego są silnymi przesłankami kontynuacji przedsięwzięcia w następnych latach.

Organizatorami konkursu są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, które działają we współpracy z partnerami merytorycznymi: Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Zarządzania UW, Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Deutsche BANK PBC S.A. oraz Brief for Poland. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Ministra Gospodarki. Patronat medialny nad projektem objęła TVP INFO.

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.