FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

Laureaci

I Nagroda

Agnieszka Majchrzak
Tytuł pracy: Branding narodowy. Komunikacja marki narodowej
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

II Nagroda

Łukasz Biel
Tytuł pracy: Europejska polityka wspierania klastrów na przykładzie wykorzystania funduszy unijnych w województwie śląskim
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Klasik

III Nagroda

Agnieszka Joanna Osińska
Tytuł pracy: Promocja i wizerunek regionu na przykładzie miasta Warszawy
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych
Promotor: dr inż. Marzena Kacprzak

Wyróżnienie

Agnieszka Ostrowska
Tytuł pracy: Turystyka jako czynnik aktywizacji obszarów wiejskich Polski Wschodniej na przykładzie gminy Rutka-Tartak
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa

NAGRODY MINISTRA GOSPODARKI:

I Nagroda Ministra Gospodarki

Eliza Zawada
Tytuł pracy: Polskie pochodzenie produktów: ujawnić czy ukrywać? Wpływ kraju pochodzenia na postrzeganie polskich produktów przez niemieckich konsumentów. Analiza wariancji na przykładzie producenta obuwia.
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: prof. dr hab. Piotr Błędowski

II Nagroda Ministra Gospodarki

Małgorzata Adamiec
Tytuł pracy: Wpływ wizerunku kraju na wysokość Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych na przykładzie polsko-francuskich stosunków gospodarczych i społecznych
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Promotor: dr Tomasz Kopczewski

III Nagroda Ministra Gospodarki

Autorka: Justyna Nowakowska
Tytuł pracy: Przywileje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych i ich wpływ na budżet lokalny na przykładzie SSE Euro-Park Mielec
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: dr Jarosław Wierzbicki

Nagroda specjalna Brief for Poland

Elżbieta Kołodziej
Tytuł pracy: Marketing Narodowy Polski - strategia promocji kraju
Uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Promotor: dr inż. Andrzej Lipowicz

 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.