FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

 
KONKURSTERAZ POLSKA KONKURS
TERAZ POLSKA
Laureaci 31. edycji Laureaci 30. edycji Dla firm Dla innowacji Info ogólne
WYBITNYPOLAK WYBITNY
POLAK
PROMOTORZYPOLSKI PROMOTORZY
POLSKI
POLSKISUKCES POLSKI
SUKCES
MAGAZYN TERAZ POLSKA MAGAZYN TERAZ POLSKA

AKTUALNOŚCI

O FUNDACJI

1
Cele Fundacji

Głównym celem powołania Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest realizacja Programu Promocyjnego "Teraz Polska" oraz kreowanie Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" jako gospodarczego symbolu Polski.

więcej
2
Historia Fundacji

Korzenie Fundacji sięgają 1991 roku, czyli początku okresu transformacji gospodarki i tworzenia się wolnego rynku w Polsce. Otwarcie granic na towary importowane pozwoliło społeczeństwu poznać nowe możliwości konsumpcji.

więcej
3
Organy Fundacji

Prezesem Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest Krzysztof Przybył.

więcej
4
Patronaty Fundacji

Zobacz jakim projektom patronuje Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Jeśli chcesz pozyskać patronat Fundacji skontaktuj się z naszym działem PR.

więcej
5
About Us

The Polish Promotional Emblem Foundation pursues the "Polish Promotional Program" whose aim is to promote modern methods of production and management as well as to support companies operating on the Polish market in building and strengthening their brands.

więcej

XXVIII Gala Teraz Polska (2018) - reportaż TVP

XXVIII Gala "Teraz Polska" (2018) - reportaż TVP

XXVII Gala Teraz Polska (2017) - podsumowanie

XXVII Gala "Teraz Polska" (2017) - podsumowanie

XXIX Gala Teraz Polska (2019) - reportaż TVP1

XXIX Gala Teraz Polska (2019) - reportaż TVP1

Prezentacja Nominowanych w Konkursie Teraz Polska 2018

Prezentacja Nominowanych w Konkursie "Teraz Polska" 2018

Nagroda Wybitny Polak

Nagroda "Wybitny Polak"

Wybitny Polacy w Paryżu 2021

Wybitny Polacy w Paryżu 2021

Promotorzy Polski ze świata sportu (2021)

Promotorzy Polski ze świata sportu (2021)

Promotorzy Polski z Podkarpacia (2021)

Promotorzy Polski z Podkarpacia (2021)

Promotorzy Polski z Małopolski (2021)

Promotorzy Polski z Małopolski (2021)

Potwierdzenie prawa do posługiwania się Godłem „Teraz Polska” na Mazowszu

Potwierdzenie prawa do posługiwania się Godłem „Teraz Polska” na Mazowszu

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
"Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Klauzula Informacyjna (PDF)

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.