FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Promotor Polski

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” promuje ludzi i firmy, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. W tym celu w 2017 roku ustanowiono wyróżnienia „Promotor Polski”, wręczane podczas  regionalnych kongresów i wydarzeń biznesowych, które służą promocji osób działających i odnoszących sukcesy w rodzimych regionach.

Wizerunek Polski budują przede wszystkim ludzie. Stąd nasze przekonanie, że warto wyróżniać tych Polaków, którzy poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Osoby, które swoją działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym lub biznesowym budują wizerunek naszej marki narodowej, nagradzane są wyróżnieniem „Promotor Polski”

Promotor Polski 2021/ Małopolska

Promotor Polski 2020/Śląsk                

 

Promotor Polski 2017/Śląsk

 

Partnerzy projektu

          

 

Pobierz logo „Promotor Polski”

Galerie zdjęć z uroczystości

Wręczenie Wyróżnień Promotor Polskiej Gospodarki i Promotor Polski

Wręczenie Wyróżnień "Promotor Polskiej Gospodarki" i "Promotor Polski"

Wręczenie nagród Promotor Polski na Śląsku (2024)

Wręczenie nagród Promotor Polski na Śląsku (2024)

Spotkanie Klubu  „Teraz Polska i wręczenie Wyróżnień  „Promotor Polski na Mazowszu 2023

Spotkanie Klubu „Teraz Polska" i wręczenie Wyróżnień „Promotor Polski" na Mazowszu 2023

Promotorzy Polski z Wielkopolski (2022)

Promotorzy Polski z Wielkopolski (2022)

Promotorzy Polski z Podkarpacia (2021)

Promotorzy Polski z Podkarpacia (2021)

Promotorzy Polski z Mazowsza (2022)

Promotorzy Polski z Mazowsza (2022)

Promotorzy Polski z Małopolski (2023)

Promotorzy Polski z Małopolski (2023)

Promotorzy Polski z Małopolski (2022)

Promotorzy Polski z Małopolski (2022)

Promotorzy Polski na Śląsku (2022)

Promotorzy Polski na Śląsku (2022)

Gala Konkursu Młody Promotor Polski 2024

Gala Konkursu "Młody Promotor Polski" 2024

Gala Konkursu „Młody Promotor Polski”

Gala Konkursu „Młody Promotor Polski”

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.