Podlasie (2018)

Prof. dr hab. nauk med. Grażyna Rydzewska 

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog. Kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Gastroenterologii, jest prezesem Polskiego Klubu Trzustkowego. Stworzyła krajowy rejestr osób chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Pani profesor nie tylko leczy jelita Polaków, realizując światowy standard w tej dziedzinie, ale również odczarowuje jelita, tłumacząc w kraju i za granicą, że nie są one nieciekawym i marginalnym narządem, ale prawdziwym mikrokosmosem i ośrodkiem, od którego w dużej mierze zależy stan całego organizmu.

 

Wojciech Strzałkowski

Jest nie tylko czołowym w skali kraju przedsiębiorcą, ale także pasjonatem sportu, kibicem i udziałowcem w klubie Jagiellonia Białystok. Piastuje czołowe funkcje w spółkach grupy kapitałowej MTC Plus. W tym roku na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbierał również nagrodę „Teraz Polska”, jako przewodniczący rady nadzorczej Biaform SA. 

Dariusz Sapiński

W branży mleczarskiej pracuje od 1979 roku. Wtedy to absolwent Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie został zatrudniony w spółdzielni mleczarskiej w Wysokiem Mazowieckiem. Po kilku latach objął w tej spółdzielni przewodnictwo i przeistoczył ją w jedną z największych grup mleczarskich w Europie. A na początku lat 90. nadał jej nazwę Mlekovita i opracował logo firmy. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ta marka jest znana wszystkim Polakom. Aby pokazać skalę przedsięwzięcia, wystarczy wspomnieć o 14 zakładach produkcyjnych i 23 centrach dystrybucji należących do grupy.

Argo Team

To zespół studentów automatyki i robotyki oraz mechaniki i budowy maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Łączy ich pasja budowania robotów, eksploracji kosmosu i przemysłu kosmicznego. Od 2010 roku budują analogi łazików marsjańskich. Skonstruowali już siedem takich maszyn i sześć razy brali udział w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w USA, trzykrotnie zajmując pierwsze miejsce.