FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Podlasie (2018)

Prof. dr hab. nauk med. Grażyna Rydzewska 

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog. Kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Gastroenterologii, jest prezesem Polskiego Klubu Trzustkowego. Stworzyła krajowy rejestr osób chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Pani profesor nie tylko leczy jelita Polaków, realizując światowy standard w tej dziedzinie, ale również odczarowuje jelita, tłumacząc w kraju i za granicą, że nie są one nieciekawym i marginalnym narządem, ale prawdziwym mikrokosmosem i ośrodkiem, od którego w dużej mierze zależy stan całego organizmu.

 

Wojciech Strzałkowski

Jest nie tylko czołowym w skali kraju przedsiębiorcą, ale także pasjonatem sportu, kibicem i udziałowcem w klubie Jagiellonia Białystok. Piastuje czołowe funkcje w spółkach grupy kapitałowej MTC Plus. W tym roku na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbierał również nagrodę „Teraz Polska”, jako przewodniczący rady nadzorczej Biaform SA. 

Dariusz Sapiński

W branży mleczarskiej pracuje od 1979 roku. Wtedy to absolwent Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie został zatrudniony w spółdzielni mleczarskiej w Wysokiem Mazowieckiem. Po kilku latach objął w tej spółdzielni przewodnictwo i przeistoczył ją w jedną z największych grup mleczarskich w Europie. A na początku lat 90. nadał jej nazwę Mlekovita i opracował logo firmy. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ta marka jest znana wszystkim Polakom. Aby pokazać skalę przedsięwzięcia, wystarczy wspomnieć o 14 zakładach produkcyjnych i 23 centrach dystrybucji należących do grupy.

Argo Team

To zespół studentów automatyki i robotyki oraz mechaniki i budowy maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Łączy ich pasja budowania robotów, eksploracji kosmosu i przemysłu kosmicznego. Od 2010 roku budują analogi łazików marsjańskich. Skonstruowali już siedem takich maszyn i sześć razy brali udział w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w USA, trzykrotnie zajmując pierwsze miejsce. 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.