FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Kujawy i Pomorze (2018)

prof. Marek Harat

Mówią o nim "lekarz od cudów". Wybitny bydgoski neurochirurg, kierownik Kliniki Neurochirurgii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy. Wykonał szereg nowatorskich operacji i zabiegów psychochirurgicznych, które kwalifikowały się jako „eksperymenty medyczne”. 

Marek Żydowicz

Założyciel Fundacji TUMULT w Toruniu oraz twórca i organizator najbardziej znanej na świecie polskiej imprezy filmowej, jednego z najważniejszych i największych na świecie festiwali filmowych – CAMERIMAGE.

Jacek Janiszewski

Polityk, minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka i poseł na Sejm III kadencji. Inicjator jednego z największych spotkań ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, Welconomy Forum w Toruniu. Inicjator dyskusji na tematy gospodarcze ponad politycznymi podziałami, promotor województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. 
 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.