Śląsk (2018)

Teresa Mokrysz
 
Twórczyni sukcesu marki MOKATE, odważna innowatorka w świecie biznesu, odpowiedzialny społecznie przedsiębiorca. Na forum krajowym i międzynarodowym od lat angażuje się w promowanie polskiej gospodarki, współdziałając z resortami gospodarczymi i placówkami dyplomatycznymi za granicą. W 2000 roku została uznana za Najbardziej Przedsiębiorczą Kobietę Świata. W imieniu Teresy Mokrysz nagrodę odebrał Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate. 
 
 
Joanna Wnuk-Nazarowa
 
Kompozytorka, dyrygentka, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Krakowie, minister kultury i sztuki w rządzie Jerzego Buzka. Od 2000 roku pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
 
 
Małgorzata Mańka-Szulik
 
Pisano o niej „Caryca Zabrza”, dawniej dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu, dziś Prezydent Zabrza (od 2006 r.). Dzięki jej skutecznemu zarządzaniu Zabrze jest miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób, stawianym jako przykład wykorzystywania obiektów poprzemysłowych i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, a także pod względem pozyskiwania unijnych środków.
 
 
Tadeusz Donocik
 
Prawnik, działacz samorządu gospodarczego, wiceminister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Jeden z założycieli i prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, współorganizator Śląskiej Nagrody Jakości. Inicjator i współinicjator szeregu działań promujących rozwój Katowic i regionu, m.in. Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw i 12 Agencji Rozwoju Lokalnego.