FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Śląsk (2018)

Teresa Mokrysz
 
Twórczyni sukcesu marki MOKATE, odważna innowatorka w świecie biznesu, odpowiedzialny społecznie przedsiębiorca. Na forum krajowym i międzynarodowym od lat angażuje się w promowanie polskiej gospodarki, współdziałając z resortami gospodarczymi i placówkami dyplomatycznymi za granicą. W 2000 roku została uznana za Najbardziej Przedsiębiorczą Kobietę Świata. W imieniu Teresy Mokrysz nagrodę odebrał Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate. 
 
 
Joanna Wnuk-Nazarowa
 
Kompozytorka, dyrygentka, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Krakowie, minister kultury i sztuki w rządzie Jerzego Buzka. Od 2000 roku pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
 
 
Małgorzata Mańka-Szulik
 
Pisano o niej „Caryca Zabrza”, dawniej dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu, dziś Prezydent Zabrza (od 2006 r.). Dzięki jej skutecznemu zarządzaniu Zabrze jest miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób, stawianym jako przykład wykorzystywania obiektów poprzemysłowych i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, a także pod względem pozyskiwania unijnych środków.
 
 
Tadeusz Donocik
 
Prawnik, działacz samorządu gospodarczego, wiceminister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Jeden z założycieli i prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, współorganizator Śląskiej Nagrody Jakości. Inicjator i współinicjator szeregu działań promujących rozwój Katowic i regionu, m.in. Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw i 12 Agencji Rozwoju Lokalnego.
 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.