FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Śląsk (2024)

Prof. dr hab. n. med Andrzej  Bochenek
Specjalista w zakresie kardiochirurgii ,chirurgii ogólnej  i angiologii
Konsultant d/s kardiochirurgii American Heart of Poland
Prorektor d/s Medycznych  Wydziału Medycznego Akademii Śląskiej im prof. Z. Religi Katowice
Profesor Andrzej Bochenek jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i z tym Uniwersytetem związał prawie całe życie zawodowe. Karierę zawodową rozpoczął w 1973r. w Klinice Serca i Naczyń w Zabrzu pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody. Prof. Andrzej Bochenek swoje umiejętności zawodowe zdobywał w Klinikach ŚląskiegoUniwersytetu Medycznego oraz w czasie licznych pobytów w ośrodkach zagranicznych,
Przebywał na stażach szkoleniowych i pracował , miedzy innymi w  Karolinska Institut w Szwecji , Groby Road Hospital w Leicester , Radclife Hospital Oxford, National Heart Institute London – Anglia, Deborah Heart and Lung Center Browns Mills, USA.
Po pobycie w Wielkiej Brytanii prof. Andrzej Bochenek związał się z kliniką prof. Zbigniewa Religi Zabrzu w latach 1984-1989 – był zastępcą prof. Religi, razem z prof. Marianem Zembalą uczestniczył w pierwszych udanych transplantacjach serca i w pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania niewydolnego serca i próbach przeszczepu płuc.
Prof. Andrzej Bochenek był pierwszym kierownikiem i twórcą renomowanej I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach którą organizował z wybitnym kardiologiem prof. Leszkiem Giecem był i był jej kierownikiem przez 25 lat. W klinice tej operowano dziesiątki tysięcy chorych i wyszkolono nowe pokolenie specjalistów kardiochirurgów. W klinice wyszkolono 25 specjalistów kardiochirurgii, 13 lekarzy obroniło rozprawę doktorską, habilitację uzyskało 4 lekarzy a jeden lekarz został profesorem. Wychowankowie profesora prowadzą obecnie kliniki kardiochirurgii i pracują w Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Bielsku-Białej i Kazachstanie.
Prof. Andrzej Bochenek był organizatorem i pomagał w powstaniu Oddziału Kardiochirurgii w Zamościu, w szpitalu Wojskowym w Wrocławiu i Kliniki Kardiochirurgii w Lublinie, Oddziału Kardiochirurgii American Heart of Poland w Bielsku. Wraz ze swoim zespołem pomagał w powstaniu Oddziału Kardiochirurgii w Karagandzie (Kazachstan) i Oddziału Kardiochirurgii w Ostrawie (Czechy).
Prof. Andrzej Bochenek uczestniczył i koordynował wiele międzynarodowych badań naukowych, które w istotny sposób wpłynęły na rozwój nowoczesnej kardiochirurgii – między innymi uczestniczył w badaniach: ART, ASSERT, FREEDOM, RIME, STICH, SYNTAX, EXEL i wielu innych.
Jest autorem 243 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych i 17 rozdziałów w podręcznikach medycznych artykuły były cytowane w innych doniesieniach ponad 1000 razy. Wraz z zespołem przedstawił 370 prac na różnych zjazdach naukowych w tym 135 prac było wygłoszonych na zjazdach zagranicznych
Za zasługi dla kardiochirurgii został nagrodzony medalem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicine oraz medalem za wprowadzenie robotów do kardiochirurgii Computer Honor Awards i medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, laureatem Platynowego Lauru Kompetencji i Umiejętności. Otrzymał nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie. Za osiągnięcia naukowe został pięciokrotnie Laureatem nagród resortowych Ministra Zdrowia oraz wielokrotnie nagrodą I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymał wielokrotnie nagrody za najlepsze publikacje od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i nagrody czytelników za najlepsze komentarze do prac naukowych.

Miuosh (właśc. Miłosz Borycki)
Polski producent muzyczny, raper, autor tekstów i muzyki.
Pierwsze poważne kroki muzyczne stawiał w 2001 roku. Oficjalnym wydawnictwem debiutował w 2006 roku (jako zespół Projektor) a rok później rozpoczął solową karierę. Do dzisiaj wydał 21 albumów, z których 8 uzyskało status Złotych Płyt, 3 Platynowych a jeden Podwójnej Platyny. Jego projekty z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia odbiły się szerokim echem na całym świecie, a specjalny koncert łączący dwa z nich w czerwcu 2019 roku zgromadził na Stadionie Śląskim ponad czterdziestotysięczną publiczność.
W 2021 roku premierę miał album zrealizowany we współpracy z Zespołem Śląsk – Pieśni Współczesne - projekt przełomowy, w którym niesamowity potencjał jednego z najstarszych i najbardziej docenianych zespołów folklorystycznych w Polsce i Europie kontrastuje z muzyką miejską, współczesną i korzystającą z zupełnie innych form wyrazu niż klasyczna. MIUOSH jest autorem całości muzyki i wszystkich tekstów, które śmiało sięgają do tradycji ludowych tożsamych „Śląskowi”, a podsycone lokalną mitologią i świeżym spojrzeniem na sprawy ludzkie, tworzą opowieść o ludziach ziemi zmagającej się z teraźniejszymi problemami, jednocześnie niezapominającymi o szacunku dla tradycji. Płyta „Pieśni Współczesne” pokryła się platyną i została nagrodzona Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni Blues i Fryderykiem w kategorii Zespół / Projekt Muzyczny Roku. W cały projekt zaangażowanych zostało ponad 140 osób, w tym niezwykły i uznany na całym świecie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz wykonawcy, tacy jak Błażej Król, Bela Komoszyńska, Ralph Kaminski, Igor Herbut, Natalia Grosiak, Julia Pietrucha, Tomasz Organek, Jakub Józef Orliński, Andrzej Smolik, Marcin Wyrostek czy duet Kwiat Jabłoni.
We wrześniu 2024 roku ukaże się drugi Tom Pieśni Współczesnych z premierowymi utworami.
Portret Miuosha wykonał Greg Mikrut.

Dr Jan Olbrycht
Urodzony 21 września 1952 roku w Rybniku. Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny.
W latach 1990-1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko. W latach 1993-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995-2001. Przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990-1998. W latach 1998-2002 Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W latach 2002-2004 Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa.
Od 1979 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, potem na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim). Skarbnik i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, odpowiedzialny za dialog międzykulturowy i międzyreligijny. W latach 2004-2009 wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego, sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. W kadencji 2009-2014 członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Budżetu, Komisji ds. Kontroli Budżetowej, oraz wiceprzewodniczący specjalnej Komisji ds. Wyzwań Politycznych. Sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Członek Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Bośnią, Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem oraz członek Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.
W obecnej, dziewiątej kadencji Parlamentu Europejskiego (2019-2024), Jan Olbrycht sprawuje funkcję członka komisji ds. budżetu, członka – zastępcy w komisji ds. rozwoju regionalnego i komisji ds. kontroli budżetowej. Ponadto, Jan Olbrycht jest wicekoordynatorem  w komisji ds. budżetu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPL/EPP) oraz stałym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych  (WRF/ MFF).
Podobnie jak w zeszłej kadencji (2014-2019) Jan Olbrycht jest współprzewodniczącym grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i religijnego oraz przewodniczącym Intergrupy URBAN, która działa w Parlamencie nieprzerwanie od 2005 roku.
W kadencji 2019- 2024, Jan Olbrycht jest członkiem Delegacji do spraw stosunków z Kanadą oraz członkiem zastępcą w  Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna.
Jan Olbrycht jest także wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.
W kadencji 2014- 2019 członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Budżetowej. Stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych (WRF). Przewodniczący Intergrupy URBAN. Współprzewodniczacy grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra.
Zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego dialogu z kościołami. Od 2015 roku przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w ramach Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Członek Zarządu Fundacji Roberta Schumana dla rozwoju współpracy pomiędzy chrześcijańskimi demokratami w Europie oraz Przewodniczący grupy roboczej „Wartości i wolności” Sieci Idei Europejskich, która jest think tankiem Europejskiej Partii Ludowej.
Współzałożyciel i przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN, zrzeszającej polityków, interesariuszy oraz osoby cywilne zainteresowane tematyką miejską. To obecnie jedna z 28 intergrup działających w Parlamencie Europejskim, skupia ponad 100 partnerów i 86 europosłów.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2000 roku i orderem National du Mérite Francji w 2002. Laureat Europejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie w 2005. Ponadto uhonorowany nagrodą The Parliament Magazine „Europoseł Roku 2007″ w kategorii polityka regionalna oraz „Europoseł Roku 2013″ w kategorii zrównoważone środowisko zurbanizowane, a także nagrodą rządu węgierskiego im. Istvána Pálfi za szczególne zasługi w rozwoju współpracy regionalnej.

Bartłomiej Szewczyk
Historyk z wykształcenia, od 2011 r. Dyrektor Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido – od 2013 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Z powodzeniem realizuje przedsięwzięcia, nie mające swych odpowiedników nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, związane z rewitalizacją, nadaniem nowych funkcji, udostępnianiem i popularyzacją cennego dziedzictwa kultury górniczej Zabrza. Efekty jego działalności odbijają się szerokim echem zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Za główny cel zawodowy Bartłomiej Szewczyk postawił sobie utworzenie w Zabrzu ośrodka kultury i turystyki górniczej o znaczeniu europejskim. Jednym z jego pierwszych działań było przygotowanie i przeprowadzenie w 2013 r. procesu połączenia dwóch zabrzańskich instytucji kultury: Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido i dawnego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (którego oddziałem był Skansen Górniczy Królowa Luiza – obiekt związany z jedną z najstarszych na Śląsku kopalń węgla kamiennego). Tym samym rozpoczęto proces, mający na celu ratowanie przemysłowego dziedzictwa miasta i budowanie ośrodka o znaczeniu europejskim.
Bartłomiej Szewczyk zarządza dziś wyjątkową instytucją, będącą jednocześnie muzeum, instytucją kultury, atrakcją turystyczną i ośrodkiem edukacyjnym a przy tym… zakładem górniczym, podlegającym ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze (m.in. z 4 czynnymi szybami kopalnianymi). Na Muzeum składają się bowiem dwa unikatowe w skali Europy kompleksy poprzemysłowe – Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza. Zrewitalizowana infrastruktura naziemna (ponad 30 obiektów w 4 lokalizacjach na terenie miasta) i podziemna (w tym ponad 10 km tras w podziemnych wyrobiskach z wciąż działającymi maszynami – atrakcja bez odpowiedników w całym świecie!) są bazą do prowadzenia bogatej działalności edukacyjnej, turystycznej i kulturalnej. Oferta obejmuje zarówno unikatowe trasy podziemne (w tym najstarsze w Europie węglowe podziemia udostępnione turystom) jak i atrakcje plenerowe (wśród nich Strefa Carnall, w której zachowano niemal kompletny system zabudowań kopalnianych z autentycznym wyposażeniem). Nie ma w Europie drugiego takiego miejsca, dedykowanego historii i dziedzictwu „czarnego węgla”. Równolegle z ruchem turystycznym w postindustrialnych przestrzeniach Muzeum organizowane są liczne koncerty, spektakle, przedstawienia teatralne, wystawy. Muzeum cieszy się rosnącym zainteresowaniem branży eventowej. Liczba odwiedzających instytucję stale rośnie, w 2022 r. było to ponad 200 tys. osób. Tak bogata oferta jest efektem prac rewitalizacyjnych, prowadzonych od lat na niespotykaną w Europie skalę.

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.