FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Małopolska (2022)

Joanna Szyman

Managerka, przedsiębiorczyni oraz ekspertka z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży medycznej, finansowej oraz ubezpieczeniowej w obszarach zarządzania strategicznego i operacyjnego. Obecnie pełni funkcje prezeski zarządu Grupy NEO Hospital, wiceprezeski zarządu w Grupie Upper Finance oraz członki Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali.

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także studia Doradztwo Personalne i Organizacyjne oraz studia podyplomowe z Prawa Handlowego. Posiada również dyplom Menadżera Ochrony Zdrowia. Od 2002 r. związana z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym, a od 2009 r. z sektorem medycznym. W latach 2009-2016 pełniła funkcję Prezesa Grupy Scanmed S.A. Na przestrzeni ponad 7 lat przekształciła lokalną firmę w jednego z liderów prywatnej opieki medycznej w Polsce. Przygotowała Scanmed do wprowadzenia w 2011 r. na rynek giełdowy NewConnect (w czasie obecności na giełdzie, w latach 2011-2014, kapitalizacja spółki wzrosła ponad pięciokrotnie). W 2014 r. z sukcesem liderowała procesowi pozyskania inwestora strategicznego Life Healthcare dla Grupy Scanmed. 

Zarządzała licznymi procesami M&A w sektorze opieki zdrowotnej (ok. 50 procesów na rynku medycznym o łącznej wartości ponad 1 mld PLN). Doradzała jako ekspertka branżowa największym funduszom private equity. W 2019 stworzyła Grupę NEO Hospital prowadzącą jeden z najbardziej innowacyjnych, efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie. Szpital Na Klinach, bo o nim mowa,  to niezwykła placówka, bo stworzona przez cztery niezwykle kobiety, na czele których stoi nasza Laureatka. Postanowiła ona wykorzystać swoje najlepsze doświadczenie zarządcze i otworzyć nowoczesny, prywatny szpital w Krakowie. W tym celu już kilka lat temu sprowadziła do Krakowa robota Da Vinci, który jest najbardziej zaawansowanym systemem robotycznym na świecie, wyposażyła swoich chirurgów w systemy rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji, aby w rezultacie zapewnić pacjentom usługi medyczne na światowym poziomie. Jej działalność jest doceniana nie tylko przez pacjentów, zespół pracowników, ale także grono międzynarodowych ekspertów, bowiem w 2021r. szpital został uhonorowany w Barcelonie, prestiżową nagrodą w międzynarodowym konkursie organizowanym przez International Hospital Federation.

 

Prof. Andrzej Jajszczyk

Należy być dobrym w swojej dziedzinie, ale pielęgnując niemal dziecięce zainteresowanie całym światem. To myśl, credo można być powiedzieć, które przyświeca naszemu drugiemu bohaterowi na drodze życiowej. A kiedy zapoznamy się z jego kolejną myślą, że dążenie do wolności czy szczęścia jest tak samo dojmujące obecnie, kiedy korzystamy z szerokopasmowego internetu i telefonu komórkowego, jak w czasach maszyny parowej – to nie mamy chyba wątpliwości, że słowa te wypowiedział naukowiec.

Prof. Andrzej Jajszczyk ukończył Politechnikę Poznańską w 1974 roku. W tej samej uczelni uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 1994 roku. Pracował w Politechnice Poznańskiej, a także Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Kilka lat pracował naukowo w Australii, Kanadzie i Francji. Od 1999 roku jest zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego główne osiągnięcia naukowe dotyczą teorii węzłów i sieci telekomunikacyjnych. Jest autorem bądź współautorem 12 książek i ponad 300 artykułów naukowych, a także autorem ponad stu artykułów publicystycznych, poruszających sprawy szkolnictwa wyższego i nauki. Jest też autorem 19 patentów.

Był redaktorem amerykańskiego czasopisma IEEE Transactions on Communications, a w latach 1998–2000, pierwszym spoza Ameryki Północnej, redaktorem naczelnym czasopisma IEEE Communications Magazine. W tym okresie periodyk osiągnął pierwsze miejsce w kategorii wysokości współczynnika oddziaływania (impact factor) wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych. Był współtwórcą i zastępcą redaktora naczelnego, wydawanego w Chinach, czasopisma CIC/IEEE China Communications. Przez kilka lat był dyrektorem ds. czasopism stowarzyszenia IEEE Communications Society, a także dyrektorem obszaru Europa, Afryka i Bliski Wschód tego samego stowarzyszenia. W kadencji 2008–2009 pełnił funkcję jego wiceprezesa.

Współtworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor. Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej. Jest wiceprezesem zarządu Fundacji Kyoto-Kraków i członkiem Rady Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Był członkiem Rady Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem europejskiej akademii nauk Academia Europaea. Od 2015 roku jest prezesem krakowskiego oddziału PAN. W 2017 roku Komisja Europejska powołała go do Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, a w 2020 roku wybrano go wiceprzewodniczącym tej agencji.

 

Prof. Andrzej Szerski

Kraków ze swoim potencjałem, musi sobie stawiać ambitne cele. Brak ambicji, zwłaszcza w kontekście posiadanych zasobów, przynieść może tylko marginalizację. W mieście tej klasy nie ma miejsca na przeciętność. Kto tak mógł się wyrazić o mieście ? Muzealnik, który Muzeum Narodowe widzi ogromne, ale zdaje sobie sprawę, że do jego przeszłości trzeba cały czas dorastać. 

Historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Ukończył studia w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie następnie uzyskał stopień doktora oraz doktora habilitowanego. Stypendysta polskich oraz zagranicznych organizacji i instytucji badawczych.

W latach 2016-2018 wicedyrektor ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w latach 2009-2017 prezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Członek rad programowych m. in. Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Fotografii w Krakowie i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Kurator wystaw w Polsce i zagranicą, m.in. „Symbolism in Poland and Britain” w Tate Britain w Londynie (2009), „#dziedzictwo” w Muzeum Narodowym w Krakowie (2017) i „Young Poland. An Arts and Crafts Movement” w William Morris Gallery w Londynie. Autor licznych publikacji poświęconych sztuce współczesnej oraz sztuce XX wieku – książek i artykułów w tematycznych katalogach i czasopismach. W 2018 roku uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego”.

 

PATRONI MEDIALNI

                        

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.