FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Śląsk (2023)

Prof. dr hab. Jan Klimek
Profesor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Od zawsze prowadzi intensywne kontakty z praktyką gospodarczą. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach a także Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Od lat angażuje się w sprawy rzemiosła, kształcenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, promując najlepszy system edukacyjny w Polsce, jakim jest kształcenie dualne. Co roku organizuje Wielką Galę Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Interesuje się funkcjonowaniem i nowoczesnymi metodami zarządzania w organizacjach gospodarczych.
Prof. dr hab. Jan Klimek jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki obowiązki wykonuje w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Natomiast swoje umiejętności organizatora i kierownika wykazywał pełniąc funkcję Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa oraz Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego. Jest organizatorem i uczestnikiem spotkań naukowych. W ten sposób popularyzuje współdziałanie nauki z biznesem. W dotychczasowej aktywności naukowo-badawczej i publikacyjnej prof. Jana Klimka wyraźnie zarysowana jest problematyka przedsiębiorczości, konkurencyjności, innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tym rodzinnych i rzemieślniczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu etyki, rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia zarządzania w sektorze MŚP oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W zakresie działalności naukowej, za książki pt.: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce”, „Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa”, „Strategia MŚP. Przedsiębiorczość – Konkurencyjność – Rozwój” oraz za monografię pt. „Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań”, został uhonorowany Nagrodą Rektora SGH w Warszawie.
Ponadto prof. dr hab. Jan Klimek pełni funkcje doradcze w wielu instytucjach oraz podmiotach o charakterze publicznym zarówno na rynku krajowym/regionalnym jak i zagra-nicą. Jest Członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli a także Członkiem Rady Dialogu Społecznego – jako przewodniczący zespołu ds. funduszy europejskich. Przyczynił się do wypracowania koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznego. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Był posłem III i IV kadencji Sejmu. Reprezentował Polski Parlament na konferencjach międzynarodowych „Eureka”. Otrzymał wiele nagród za aktywność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości m.in. „Odznakę honorową za zasługi dla rozwoju Gospodarki RP”, przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki; „Nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej” oraz wyróżnienie „Zasłużony dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego”. Laureat Platynowego Lauru „Ambasador spraw polskich”. Odznaczony Krzyżek Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek
• literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.
• Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
• Dyrektor Generalny Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE
• W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Eseistyka" za książkę Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy.
• Członek jury Nagrody Literackiej Nike w latach 2012–2015.
• W 2016 uhonorowany Śląskim Wawrzynem Literackim.
• W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej

 

Dr Tomasz Rożek
Czołowy polski popularyzator nauki, znany z kanału YouTube Nauka. To Lubię. Od wielu lat w prosty sposób tłumaczy dorosłym i dzieciom, jak działa świat. Autor książek popularnonaukowych i "Akademii Superbohaterów". Doradca Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej i założyciel Fundacji Nauka. To Lubię. Prywatnie fan żeglarstwa i motocykli.

 

 

 


Marta Zawadzka
Urodzona w 1982 w Katowicach. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Zarządzanie w Sporcie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Collegium Humanum w Warszawie na kierunku Executive Master of Business Administration.
W latach 2000-2015 sędzia hokeja na lodzie, w latach 2010-2014 z licencją międzynarodową IIHF.
Od 2008 roku członek Komisji Hokeja Kobiet przy PZHL.
Od 2012 roku członek Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, w randze wiceprezesa od 2020r.
Od 2011 Główny Manager Reprezentacji Kobiet w hokeju na lodzie.
Prezes a zarazem Komisarz rozgrywek Polskiej Hokej Ligi.
W 2016 roku wybrana do zarządu  Światowej Federacji Hokeja na Lodzie, ponownie wybrana w 2021 roku. W poprzedniej kadencji odpowiedzialna za Komisję sędziowską IIHF oraz Komisję Hokeja na lodzie kobiet IIHF. Odpowiedzialna za Komisję Sędziowską IIHF oraz kwestię Transformacji cyfrowej IIHF.
Członek Komisji Sportu Kobiet przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
Członek Komitetów Organizacyjnych Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie kobiet i mężczyzn, Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet i mężczyzn, Mistrzostw Świata mężczyzn w siatkówce, Mistrzostw Europy kobiet w siatkówce, Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn, międzypaństwowych meczów piłkarskich, wyścigów kolarskich, zawodów lekkoatletycznych.

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic” :

(od lewej: Katarzyna Dendys-Kosecka, Kinga Ciba, Janusz Legoń)

Katarzyna Dendys-Kosecka
Animatorka i menedżer kultury, aktorka. Absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim i studiów podyplomowych w zakresie menedżer kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (od marca 2023r.), dyrektor organizacyjna Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie (od 2017). Zawodowo była związana także z Teatrem Lalek Banialuka w Bielsku-Białej (od 2018), gdzie odpowiada za promocję i reklamę teatru, pozyskiwanie środków finansowych oraz koordynację projektów.
Występowała gościnnie na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Lublinie, Teatru Dramatycznego w Koszalinie oraz w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Autorski recital Piaf poświęcony twórczości i życiu francuskiej pieśniarki, prezentowała na wielu festiwalach, scenach teatralnych i centrach kultury.
Od blisko dziesięciu lat zaangażowana w działania Stowarzyszenia Centrum Sztuki „Kontrast”
w Bielsku-Białej, gdzie współprowadzi Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej, zapraszając wybitnych polskich poetów, aktorów, muzyków. Współpracowała z Urzędem Miasta
w Bielsku-Białej realizując projekty promujące organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą i lokalną tradycją.
Pomysłodawczyni i organizatorka ważnych wydarzeń muzycznych rejestrowanych
i relacjonowanych przez ogólnopolskie media. Z jej inicjatywy doszło do artystycznego spotkania Leszka Możdżera, Miroslava Vitouša i Oskara Töröka – znakomitych jazzmanów
z Polski, Czech i Słowacji (2018 - w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic) oraz  odbył się  koncert „Urbaniak i górale. Atma na stulecie niepodległości” (2019).  W maju 2019 roku wystąpiła wraz z Chórem Kameralnym 441 Hz we wspólnym koncercie
z Bobby McFerrin & Gimme 5 w NOSPR w Katowicach.
Koordynatorka roku jubileuszowego Teatru Lalek Banialuka (2022), w ramach którego powstał m.in. projekt wokół Korczaka tj.; słuchowisko radiowe Kajtuś Czarodziej w reżyserii Pawła Łysaka (wspólna produkcja z Polskim Radiem Katowice), przedstawienie Zakazane dzieci – opowieść korczakowska w reżyserii Anny Augustynowicz (na podstawie dramatu Artura Pałygi napisanego specjalnie dla Banialuki), cykl warsztatów Prawa dziecka nie bolą i Ręki dzieło – warsztat pisania sztuk oraz projekt 75 lalek na 75-lecie.
Posiada doświadczenie jako koordynator w realizacji projektów dofinansowanych
z Funduszu Wyszehradzkiego, budżetu państwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury), wojewódzkich, powiatowych, miejskich jednostek samorządu terytorialnego oraz fundacji spółek Skarbu Państwa i sektora prywatnego.
W 2021 roku otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Kinga Ciba
Rocznik 1983. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku etnologia. Od 2007 roku do chwili obecnej dąży do upowszechniania kultury mieszkańców Cieszyna i powiatu Cieszyńskiego.
W latach 2007-2013 roku jako pracownik Cieszyńskiego Ośrodka Kultury pracowała przy organizacji imprez na polsko-czeskim pograniczu (m.in. Święto Trzech Braci, Międzynarodowe Dni Kultury Żydowskiej, Dance Cieszyn-Międzynarodowy Konkurs Tańca, Skarby z Cieszyńskiej Trówły, Strachy na Wzgórzu Zamkowym) oraz stale prowadziła wszechstronną działalność kulturalno-oświatową z zakresu różnych dziedzin kultury: literatury, muzyki, plastyki, teatru i folkloru.
Od 2008 roku członek Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie, od roku 2010 do chwili obecnej jego Sekretarz. Od 2008 roku do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic, podczas którego prezentowane są przedstawienia teatralne z Polski, Czech i Słowacji połączone z szeregiem działań popularyzatorskich i edukacyjnych (dyskusje i warsztaty) oraz z odbywającymi się wystawami i koncertami. W latach 2010-2015 pracowała przy festiwalu jego koordynator. Od 2017 roku zajmuję się głównie pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację festiwalu i celów statutowych Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka dążącego do zbliżenia i współpracy Polski, Czech, Słowacji oraz innych krajów Europy poprzez upowszechnienie wiedzy o dorobku i życiu kulturalnym, społecznym i politycznym oraz inicjowanie współpracy obywateli i instytucji. W sztabie organizacyjnym Stowarzyszeniu współorganizowała m.in. projekty: OFF- scena alternatywna; Inspiracje Havlowskie; „Paradoks wolności – debata z cyklu Dialogi Havlowskie“; Dux Poloniae Baptisatur; "Coś heroicznie marzycielskiego, szaleńczego i nierealnego..." O doświadczeniach dydydentów z Czechosłowacji i Polski w 40 rocznicę Karty 77; Michał Urbaniak i górale, Atma na stulecie Niepodległości; Polski teatr Niepodległości; Impuls 89; Wystawy wirtualnej - 30 lat Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic; Awangarda teatralna dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i Czechosłowacji. Od 2019 Członek rady Rzeczników Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.
Od 2014 do chwili obecnej prowadzi Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji, którego  głównym zadaniem jest upowszechnianie kultury i zdrowego trybu życia poprzez edukację kulturalno-oświatową i rekreację. W ramach pracy w OCKiR organizuje szereg imprez z zakresu kultury i sportu dla wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). 
Od 2016 roku prezes Fundacji Aktywności Społecznej Cieszynianka, gdzie animuje działalność kulturalno-oświatową oraz inicjuje nowe formy działania z zakresu różnych dziedzin kultury.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z UE, Funduszu Wyszehradzkiego, budżetu państwa, wojewódzkich, powiatowych, miejskich jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora prywatnego.
Odznaczona odznaką: odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2021), srebrną nagrodą honorową Zasłużony dla województwa Dolnośląskiego (2018).

Janusz Legoń
Krytyk teatralny, publicysta, redaktor. Ukończył teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, tamże podjął studia doktoranckie. W latach 1988–89 był współtwórcą i redaktorem naczelnym Miesięcznika Mówionego Studentów „Przegłos”, który otrzymał podziemną Nagrodę Kulturalną „Solidarności”. W latach 1989–2013 kierownik literacki w Teatrze Polskim w Bielsku‑Białej. Od 2015 redaktor Encyklopedii Teatru Polskiego w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (encyklopediateatru.pl).
Autor książek „Pół wieku bielskiej sceny” (Bielsko-Biała 1995), „Impuls 89. Trzydzieści lat wolności, trzydzieści lat współpracy polsko-czesko-słowackiej w dziedzinie kultury” (z Gertrudą Chowaniokovą, Cieszyn–Czeski Cieszyn 2019), sztuki „Kurort” (wyst. plenerowe Jaworze, reż. Kuba Abrahamowicz 2011) oraz scenariuszy widowisk popularyzujących naukę („Morze tajemnic” z okazji rocznicy Einsteina, wyst. w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, we własnej reż., 2005), wiedzę o przeszłości Bielska-Białej („Sen nocy bielskiej”, Teatr Polski w Bielsku-Białej, we własnej reż. 2008), a także koncertów muzycznych (m.in. Piosenki Kabaretu Starszych Panów, w NOSPR w Katowicach, 2019). Twórca blisko 300 programów teatralnych, w wielu z nich umieszczał autorskie eseje na temat autorów i sztuk (w Bielsku-Białej m.in. „Songi” Brechta, „Prezydentki” Schwaba, „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” w reż. Wiesława Komasy, prapremiery Pałygi „Testament Teodora Sixta”, „Żyd”, Villqista „Miłość w Königshütte”, Martina Pollacka/Roberta Urbańskiego „Cesarz Ameryki”, ale też w Warszawie: Jordi Galceran „Metoda”, Ester Vilar „Carmen”). Stały współpracownik kwartalników „Relacje-Interpretacje” i „Teatr Lalek”, publikuje także w miesięcznikach „Teatr”, „Dialog”, „Opcje”, gdzie umieszcza recenzje teatralne i teksty z zakresu publicystyki kulturalnej, przed 1989 publikował w drugim obiegu. Autor cyklów felietonów prasowych i radiowych (Radio Delta, „Gazeta Prowincjonalna”, „Relacje-Interpretacje”, „Kurier.BB”). Animator edukacji teatralnej (np. debaty w TP w Bielsku-Białej, tamże Kurs Twórczości Scenicznej). Wieloletni juror w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i góralskich Posiadach Gawędziarskich, juror festiwali teatralnych w Czechach (Festival divadel Moravy a Slezska, Czeski Cieszyn) i na Słowacji (Dotyky a spojenia, Martin). Redaktor książek naukowych (m.in. „Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939-1947", Bielsko-Biała 2002; Jerzy Polak, „Z badań nad dziejami Bielska-Białej od XIII do XX wieku”, Bielsko-Biała 2007; Adriana Świątek, „Huculskie peregrynacje weselne”, Warszawa-Kraków 2020). Specjalista w zakresie cyfrowej humanistyki – oprócz encyklopediateatru.pl m.in. wystawa wirtualna z okazji 100-lecia premiery „Dybuka” (dybuk.pl, kurator Rafał Węgrzyniak) czy wirtualna kolekcja Galerii Bielskiej BWA.
Związany z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Na Granicy (Bez Granic) od jego powstania w 1990, pracując na różnych stanowiskach (m.in. kierownik biura organizacyjnego, dramaturg, juror). Od 2010 dyrektor festiwalu, od 2018 – dyrektor artystyczny. Od 2010 pełni funkcję rzecznika regionalnego (przewodniczącego) Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Oddział Regionalny w Cieszynie.
Posiada doświadczenie w programowaniu i realizacji transgranicznych projektów kulturalnych  finansowanych ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, budżetu państwa (MKDNiS, MSZ, IAM, NCK), samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego oraz sektora prywatnego.
W 2018 roku odznaczony odznaką honorową Zasłużony dla województwa Dolnośląskiego, w 2021 roku odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic”
To jedno z najważniejszych i najstarszych polsko-czesko-słowackich przedsięwzięć kulturalnych organizowanego przez środowisko Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Od 1990 roku odbywa się regularnie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie ogarniając oba miasta – sale teatralne i widowiskowe, kluby i kawiarnie, a także przestrzeń publiczną. Pomysł zrodził się u progu wolności, w gorących miesiącach 1989 roku, wśród aktywistów opozycji demokratycznej – członków i sympatyków ówczesnej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i czeskiego Forum Obywatelskiego (m.in. poeta Jerzy Kronhold, filozof Jakub Mátl) i polegał na tym, aby w nowych warunkach rozumieć teatr jako narzędzie budowania porozumienia, dobrego sąsiedztwa i przełamywania stereotypów, co z uwagi na skomplikowane dziedzictwo historyczne Śląska Cieszyńskiego ma nadal wyjątkowy walor. Pierwszy festiwal miał charakter przeglądu sztuk Václava Havla. Nosił wówczas nazwę „Na Granicy” (zmienioną po wejściu do UE). W kolejnych latach ustaliła się otwarta formuła programowa: na festiwalu prezentowane są najlepsze dokonania teatralne z Polski, Czech i Słowacji (niekiedy też z Węgier; sporadycznie z Ukrainy, Austrii i Niemiec). Są to przedstawienia wielkich teatrów publicznych, niewielkich grup awangardowych czy występy teatralnych solistów, reprezentujące różne gatunki teatralne i kierowane do różnych grup odbiorców (w tym młodzież i dzieci, również najmłodsze). Wszystkie konkurują o nagrodę Złamany Szlaban, przyznawaną przez międzynarodowe jury oraz w plebiscycie publiczności. Podróż widzów przez ten labirynt propozycji artystycznych ułatwia bogaty program edukacyjny, obejmujący otwarte dyskusje widzów z artystami po spektaklu, lekcje teatralne w szkołach, czy spotkania z cyklu Popołudnie Mistrza. Program imprezy wzbogacają wystawy plastyczne, fotograficzne, historyczne – prezentowane także w plenerze. Zainteresowanie melomanów budzą koncerty muzyczne, niekiedy organizowane specjalnie dla tego festiwalu (jak np. Jazz w Teatrze, gdzie spotkali się Leszek Możdżer, Miroslav Vitous i Oskar Török). W niektórych edycjach festiwalowi towarzyszą konferencje i sesje naukowe.
Festiwal, którego głównymi organizatorami są organizacje społeczne (od kilku lat partnerem SPCzS jest czesko-cieszyńskie stowarzyszenie Člověk na hranici), wspierane przez granty wyszehradzkie, ministerialne i samorządowe oraz sponsorów biznesowych, a także wiele lokalnych instytucji i firm, to także szkoła wspólnego działania ponad granicami i inspiracja dla nowych inicjatyw (w kręgu organizatorów MFT Bez Granic zrodził się także pomysł przeglądu „Kino na Granicy”, prowadzonego obecnie przez odrębne stowarzyszenie, czy popularnego „Święta Trzech Braci”), ale przede niezwykle istotne wzbogacenie oferty kulturalnej obydwu miast i stymulowanie środkowoeuropejskiej wymiany artystycznej.

 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.