FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Małopolska (2020)

Ryszard Florek

Współzałożyciel i prezes firmy FAKRO – światowego wicelidera w produkcji okien dachowych i schodów strychowych; społecznik i filantrop. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Jako aktywny działacz studencki Akademickiego Związku Sportowego, zainicjował i prowadził budowę obiektów sportowych na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej. W 1991 w Nowym Sączu został wpółzałożycielem firmy FAKRO, specjalizującej się w produkcji okien dachowych, świetlików, schodów strychowych i innych elementów zabudowy poddasza. Założyciel Fundacji Pomyśl o Przyszłości, której celem jest rozwój programu edukacji ekonomicznej Polaków oraz podnoszenie świadomości konsumenckiej. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu firmy FAKRO dwukrotnie odbierał  Nagrodę  Gospodarczą Prezydenta RP oraz Godło „Teraz Polska” . 

Prof. Jacek Majchrowski

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i historyk doktryn politycznych i prawnych, były członek Trybunału Stanu. Jako wojewoda krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie centrum koncertowo-kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr STU. Od 2002 prezydent Krakowa – najdłużej urzędujący w historii miasta. Od marca 2011 r. wiceprezes Związku Miast Polskich. Od 2015 r. prezydent wykonawczy Rady Gmin i Regionów Europy, od 2019 r. prezydent Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Bordeaux. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący w licznych publikacjach jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych.

 

Dr Krzysztof Pawłowski

Fizyk, były senator RP.   Obronił doktorat w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i jest autorem wielu publikacji naukowych. Założyciel , wieloletni rektor a później prezydent pierwszej w Polsce niepublicznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Luis University w Nowym Sączu, będącej symbolem przemian ustrojowo-społecznych w Polsce. Inicjator powołania Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu. Działacz organizacji gospodarczych:  Business Center Club i Krajowej Izby Gospodarczej. Dzięki jego licznym inicjatywom w Nowym Sączu bije serce polskiego  biznesu. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat m. in. Nagrody Kisiela.

Elżbieta Penderecka

Promotorka polskiej i światowej kultury w kraju i poza jego granicami, inicjatorka festiwali muzycznych, członkini władz międzynarodowych fundacji muzycznych i instytucji kultury, promotorka młodych artystów. Urodziła się w Krakowie. Choć studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie całe swoje życie poświęca muzyce. Od 1965 roku prowadziła sekretariat swojego męża, wielkiego kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego. W latach 1996-2000 była Przewodniczącą Rady Programowej Festiwalu Kraków 2000 - Europejskie Miasto Kultury. W 1997 roku zorganizowała pierwszy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, który od tego czasu odbywa się rokrocznie, początkowo w Krakowie a następnie w Warszawie. W 1998 roku zainicjowała Festiwal Krzysztofa Pendereckiego, organizowany w cyklu pięcioletnim. W 2003 roku powołała do życia Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, które przejęło organizację obu wymienionych festiwali. Elżbieta Penderecka jest laureatką wielu nagród i odznaczeń przyznanych przez instytucje krajowe i zagraniczne. W 2003 roku otrzymuje Złoty Medal Kraków 2000 w dowód uznania dla promocji Krakowa. W 2010 roku została odznaczona przez Ministra Spraw Zagranicznych Odznaką Honorową Bene Merito za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W 2012 roku z rąk Prezydenta RP otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej i światowej kultury. W tym samym roku otrzymała Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Pod koniec 2018 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Cywilnej, przyznanym przez Jego Królewską Mość Króla Hiszpanii Filipa VI.

Prof. Jerzy Hausner

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 2003 – 2005 wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej. Koordynował wówczas prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, zwanym „planem Hausnera”. Członek Rady Polityki Pieniężnej  w latach 2010 – 2016. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Przewodniczący Rady Programowej międzynarodowego kongresu Open Eyes Economy Summit , który stanowi forum inspiracji dla gospodarki opartej na wartościach. Laureat wielu nagród, między innymi nagrody Kisiela oraz nagrody im. Władysława Grabskiego.

 

 
 
 
 
 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.