FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Wielkopolska (2022)

Prof. Bogumiła Kaniewska

Polska literaturoznawczyni, polonistka, tłumaczka, profesor nauk humanistycznych. 
Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Kieruje Zakładem Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005-2012 była zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UAM, natomiast w latach 2012-2016 – dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prorektor ds. studenckich UAM, a od 1 września 2020 roku jest rektorem tegoż uniwersytetu. W roku 2020 została również wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jest autorką lub współautorką blisko 100 prac naukowych – książek i artykułów. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie literaturą XX wieku, uprawia krytykę literacką. Jest również tłumaczką prozy anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy dziecięcej, która stanowi jej wielką pasję. W 1995 roku uzyskała stopień doktora, w 2001 – stopień doktora habilitowanego, a w 2015 – tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Michał Merczyński

Polski kulturoznawca, animator kultury, menedżer instytucji i festiwali kulturalnych, ekspert Unii Europejskiej w zakresie kultury. Ukończył w 1985 kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał także dyplom European Diploma in Cultural Art Management. W latach 1984–1989 pracował jako menedżer Orkiestry Ósmego Dnia. W 1991 roku zainaugurował Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA (w 2009 przemianowany na Malta Festival Poznań), obejmując stanowisko dyrektora tego festiwalu. Od 1996 do 1997 był dyrektorem programowym w TVP Poznań. Był dyrektorem biura Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1997–2002), kierował Teatrem Rozmaitości w Warszawie (2002–2005), Festiwalem Dialogu Czterech Kultur (2003–2005), Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (2005). Od 2005 do 2017 roku kierował Polskim Wydawnictwem Audiowizualnym, przekształconym w 2009 r. w Narodowy Instytut Audiowizualny, a w 2017 w Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Był w gronie ekspertów Programu Kultura 2007–2013 prowadzonego przez Komisję Europejską, opracował polską prezentację artystyczną na Expo 2000 w Hanowerze. Koordynował Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W 2007 Michał Merczyński zainaugurował muzyczny Festiwal Nostalgia, organizowany przez Fundację Malta. W 2002 wraz z Lechem Raczakiem uhonorowany przez tygodnik „Polityka” dyplomem „Kreator kultury”. W 2013 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Adam Szejnfeld

Wielkopolanin, prawnik, były działacz ,,Solidarności”, więziony we Wronkach i w Gębarzewie, współorganizator Komitetów Obywatelskich „Solidarność”.
Przedsiębiorca, samorządowiec – radny i burmistrz, wiceprezes Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Potem poseł na Sejm RP pięciu kadencji, przewodniczący, m.in. Komisji Gospodarki i Skarbu Państwa. Wiceminister gospodarki, szef rządowego Komitetu Antykryzysowego. Autor prorozwojowych ustaw „Pakietu Szejnfelda”, największego w ostatnich latach zbioru przepisów deregulujących polskie prawo administracyjne i gospodarcze. Następnie poseł do Parlamentu Europejskiego, obecnie senator RP. Felietonista, autor książki „Kapsuła czasu”. Wielokrotny laureat nagród gospodarczych oraz konkursów dziennikarskich, m.in. najlepszy poseł wg. dziennika „Puls Biznesu”, jeden z najlepszych polityków w Polsce wg. Tygodnika Polityka, laureat nagrody „Bona Lex” Gazety Prawnej. Wielokrotny laureat konkursu „Człowiek Roku” wielkopolskich dziennikarzy.

 

 

Patronat medialny

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.