FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Kujawy i Pomorze (2024)

Prof. Jarosław Dumanowski
Historyk, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz kulturowej historii jedzenia, dyrektor Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.
Pomysłodawca i redaktor serii „Monumenta Poloniae Culinaria” (Polskie Zabytki Kulinarne) wydawanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  W jej ramach do tej pory ukazało się dziewięć tomów staropolskich książek kucharskich, traktatów dietetycznych i innych tekstów żywieniowych sprzed końca XVIII w. Autor szeregu prac dotyczących historii jedzenia i literatury kulinarnej.
Prowadzi seminarium doktoranckie poświęcone historii i kulturze jedzenia. Członek m. in.  redakcji „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej” (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), komitetu naukowego wydawanego pisma „Histoire, Economie & Societé” (Paris-Sorbonne).
Popularyzator wiedzy o dawnej kuchni, organizator wydarzeń historyczno-kulinarnych, współpracuje z restauratorami, szefami kuchni (jest członkiem Fundacji Klubu Szefów Kuchni), nauczycielami gastronomii, producentami żywności i organizatorami turystyki. Współautor scenariusza i prowadzący serialu dokumentalnego „Historia kuchni polskiej” (26 odcinków, emisja od kwietnia 2024 r.).

Dr Maciej Figas
Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy. Ukończył Wydział Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu (kierunek studiów: dyrygentura) w klasie prof. Witolda Krzemieńskiego. Przez dwa lata był także studentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego gdańskiej uczelni.
Pracę zawodową rozpoczął w styczniu 1988 roku w Operze Nova w Bydgoszczy, gdzie pracował najpierw jako asystent dyrygenta, później dyrygent, a od kwietnia 1991 roku jako jej dyrektor artystyczny. W tym samym roku ukończył Podyplomowe Studium Marketingu w sferze kultury i sztuki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2019 roku otrzymał stopień naukowy doktora.
W listopadzie 1992 roku powołany został na stanowisko dyrektora Opery Nova, które piastuje do dziś. W swoim repertuarze posiada szereg przedstawień operowych, baletowych, operetkowych, a także musicalowych. Na scenie Opery Nova sprawował kierownictwo muzyczne m.in. oper: Carmen Georges’a Bizeta, Nabucco, Rigoletto i Traviata Giuseppe Verdiego, Turandot, Tosca i Madama Butterfly Giacoma Pucciniego, Mefistofeles Arriga Boita, Opowieści Hoffmanna Jacques’a Offenbacha, Manru Ignacego Jana Paderewskiego, Rusałka Antonina Dvořáka, operetek: Wesoła wdówka, Kraina uśmiechu Franza Lehára, Zemsta nietoperza i Baron cygański Johanna Straussa, Hrabina Marica Emmericha Kálmána, musicalu My Fair Lady Frederica Loewego – Alana J. Lernera, baletów: Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego, Kopciuszek oraz Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa, Stabat Mater i Harnasie do muzyki Karola Szymanowskiego, Coppélia Léo Delibes’a.
Gościł na scenach muzycznych Niemiec, Holandii, Belgii i Luksemburga, prowadząc wiele spektakli i koncertów. Ma w swoim dorobku pierwszą w historii fonografii rejestrację w technice DVD opery „Manru” Ignacego Jana Paderewskiego, uhonorowaną w 2013 roku przez l'Academie du Disque Lyrique w Paryżu prestiżową nagrodą „Złoty Orfeusz", a także nagranie pierwszej polskiej realizacji DVD oraz płyty Blu-Ray opery Rusałka Antonina Dvořáka.
Inicjator Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia i który jest  znakomitą formą promocji sztuki operowej i animacji życia kulturalnego miasta. Dwukrotnie uhonorowany nagrodą „Bydgoszczanina Roku”, przyznawaną przez lokalne media; jest także pierwszym laureatem nagrody „Ambasador Regionu". Odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury.

 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.