FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Wielkopolska (2024)

Paweł Bugajny
Przedsiębiorca, społecznik, sportowiec, przyjaciel zwierząt.
Własna działalność gospodarcza od 1989 r. Pierwotnie nowatorskie rozwiązania materiałowe w budownictwie później budowa mieszkań i całych osiedli w  ramach Grupy Trust. Firmy, którymi zarządza Paweł Bugajny wybudowały łącznie blisko 3000 mieszkań i domów jednorodzinnych na terenie Poznania i Wielkopolski. Prowadzi kilka inwestycji związanych z ochroną środowiska. Przewodził lub przewodzi kilku organizacjom, jak Polski Związek Firm Deweloperskich (przewodniczący rady przez trzy kadencje), Wielkopolski Klub Kapitału (prezydent od dwóch kadencji). Jest członkiem Wielkopolskiej Rady Trzydziestu przy Marszałku Województwa. Od wielu lat prowadzi działalność charytatywną m.in. w ramach Rotary Club Poznań, w którym dwukrotnie był prezydentem. Doprowadził do odbudowy czterech szkól po trzęsieniu ziemi w Nepalu. Kilkukrotnie odznaczony, w tym Krzyżem Wolności i Solidarności.
Sportowiec  wytrzymałościowy. Ukończył 21 zawodów Ironman na dystansie 226 km, pięć razy pokonał ultra biegi górskie na dystansie ponad 100 km. Przebiegł kilka maratonów na Saharze o łącznym dystansie 260 km. Zdobył pięć szczytów Korony Ziemi.

Agnieszka Duczmal
Najsłynniejsza polska dyrygentka. Urodziła się w rodzinie o tradycjach muzycznych. Studia dyrygenckie ukończyła w 1971 r. w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Witolda Krzemieńskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Rozpoczęła pracę jako dyrygent asystent w Państwowej Filharmonii w Poznaniu, a następnie jako dyrygent w Operze Poznańskiej, w której przygotowała m.in. polską prapremierę opery Benjamina Brittena „Sen nocy letniej”, premierę „Rigoletto” Giuseppe Verdiego oraz baletu „Romeo i Julia” Siergieja Prokofiewa.
Już w czasie studiów, w 1968 r., założyła orkiestrę kameralną, przekształconą w 1977 r. w Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia i Telewizji, a następnie w Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Od początku istnienia Orkiestry Agnieszka Duczmal jest jej dyrektorem i dyrektorem artystycznym.
W 1970 r. została laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów w Katowicach. W 1975 r. uzyskała wyróżnienie na IV Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów Herberta von Karajana w Berlinie Zachodnim. Rok później wraz ze swą orkiestrą zdobyła Srebrny Medal Herberta von Karajana na Międzynarodowych Spotkaniach Młodych Orkiestr w Berlinie Zachodnim. W 1982 r. otrzymała tytuł La Donna del Mondo (Kobieta Świata), przyznany przez Międzynarodowe Centrum Kultury Saint Vincent w Rzymie pod patronatem UNESCO i prezydenta Włoch za wybitne w skali światowej osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i działalności społecznej.
Wielu wybitnych kompozytorów zadedykowało jej utwory. Dla swojej orkiestry dokonała licznych transkrypcji arcydzieł muzycznych. Artystka zasiadała w jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych, takich jak: Eurovision Young Musicians, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Josepha Joachima w Hanowerze czy Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego.
Za prowadzoną działalność artystyczną Agnieszka Duczmal została uhonorowana wieloma nagrodami i odznaczeniami, do których w ostatnich latach dołączyły: Nagroda Stowarzyszenia ZAiKS za propagowanie polskiej muzyki współczesnej (2016), nagroda z okazji 100-lecia ZAiKS-u (2018) oraz Złoty Fryderyk w kategorii muzyki poważnej za całokształt pracy artystycznej (2018).

Zuzanna Janaszek–Maciaszek
Prezeska Zarządu Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.
Wspólnie z siostrą i zespołem ponad 50 współpracowników buduje świat, w którym osoby z niepełnosprawnościami nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe.
Jest współautorką nowatorskich ogólnopolskich projektów m.in. Akademii Życia (mieszkania treningowe, gdzie osoby po wypadkach uczą się żyć z niepełnosprawnością) i Rozwiń Skrzydła (osoby z niepełnosprawnością ruchową zdobywają licencje szybowcowe i paralotniowe). Przed nią kolejne ogromne wyzwanie – uruchomienie Osady Janaszkowo, nowoczesnego kompleksu rehabilitacyjno-treningowo-mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami. Od 2022 r., aktywnie wspiera niepełnosprawnych uchodźców z objętej wojną Ukrainy.
Wypełnia niespisany testament swojego śp. ojca – lekarza i społecznika – wizjonera, który od lat 70-tych XX w. tworzył w Polsce podstawy współczesnego systemu rehabilitacji. Zginął tragicznie w 1998 r.
Za działalność społeczną wyróżniona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2021 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.