FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Kujawy, Pomorze, Wielkopolska (2023)

Prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
Profesor Politechniki Gdańskiej, twórca innowacyjnego reaktora do pirolizy niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych. Dzięki reaktorowi możliwe jest pozyskiwanie czystego syngazu, składającego się z wodoru, tlenku węgla, metanu i dwutlenku węgla. Technologia pozwala na bardzo efektywne i tanie odzyskanie energii zawartej w odpadach węglowodorowych. Charakteryzuje się dużą dbałością o ochronę środowiska, a jednocześnie stanowi realną alternatywę dla pozyskiwania konwencjonalnych paliw kopalnych.

Krzysztof Wolny
Postać bardzo rozpoznawalna w zachodniej Wielkopolsce, burmistrz Miasta i Gminy Międzychód. Od lat stymuluje postęp gospodarczy regionu przez zrównoważony rozwój turystyki i gospodarki. Efektywnie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorcami, naukowcami i samorządami.

Mieczysław Woźniak
Prezes GS w Żukowie oraz Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gdańsku. Przewodniczący Rady Powiatowej w Kartuzach, wyróżniony w plebiscycie powiatu tytułem „Radny na Medal”.

Teresa i Kazimierz Woźniakowie
Aktywni działacze na rzecz edukacji osób niepełnosprawnych. Ich celem życiowym jest pomoc podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”, pochodzącym z ubogich rodzin wiejskich. Udzielają pomocy finansowej i rzeczowej, walcząc skutecznie z problemem odosobnienia i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki ich staraniom w 2006 roku powstał Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Laureaci są również mecenasami edukacji, finansują imprezy sportowe, wspierają działania dotyczące promocji i ochrony zdrowia oraz modernizację placówek kulturalnych oraz medycznych. Wspierają także kluby sportowe, placówki oświatowe i instytucje kulturalne, prowadząc szereg działań na rzecz rozwoju edukacji młodych ludzi.

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.