FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

2016 - edycja X

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przyznała nagrodę główną I stopnia X edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" Katarzynie Matyjanko za pracę „Finansowanie sektora energetyki odnawialnej: analiza porównawcza Polski i Niemiec”. 

Znaczenie sektora energetyki odnawialnej w Polsce powoli wzrasta i należy się spodziewać kontynuacji tego trendu w przyszłości. Polska musi jednak być świadoma, iż działalność samego rządu nie wystarczy do odpowiedniego rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Kooperacja podmiotów publicznych i prywatnych we wspieraniu rozwoju tego sektora jest w tym celu niezbędna – wyjaśnia Matyjanko. - Nagroda zdobyta w konkursie jest dla mnie przede wszystkim dowodem na to, że warto się rozwijać, inwestować w swoją wiedzę, a przede wszystkim wierzyć we własne możliwości. Nagroda ta przypomniała mi też, jak ważne jest podążanie za własną pasją i takie jej ukierunkowanie, by jej rozwój nie służył wyłącznie celom jednostki, by to, co robimy, miało większe znaczenie  - mówi Katarzyna Matyjanko.

Praca Katarzyny Matyjanko zdobyła także nagrodę specjalną Agencji Rynku Rolnego. 

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. 

– Na przestrzeni dziewięcioletniej historii Konkursu otrzymaliśmy blisko 700 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a ponad 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład tych młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 70 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 11 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  

Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” odbyła się w czwartek, 8 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona została debatą „Quo vadis, polski magistrze?”. W gronie dotychczasowych laureatów konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” oraz młodych polskich przedsiębiorców rozmawialiśmy o możliwościach, jakie otwierają się przed młodymi ludźmi po ukończeniu studiów. Swoim doświadczeniem biznesowym z absolwentami podzielili się Ewa Dudzic - współwłaścicielka Phenicoptere sp. z o.o., polskiego start-upu na rynku kosmetycznym, który stworzył innowacyjne akcesoria GLOV służące do demakijażu) oraz dr Grzegorz Brona - prezes zarządu CreoTech Instruments SA najszybciej rozwijającej się polskiej firmy działającej w sektorze kosmicznym. 

WYNIKI X EDYCJI KONKURSU "TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ"

 

Nagrody główne:

 • Nagroda I stopnia - Katarzyna Matyjanko - Finansowanie sektora energetyki odnawialnej: analiza porównawcza Polski i Niemiec 
 • Nagroda II stopnia - Katarzyna Wysocka - Preferencje konsumentów polskich i hiszpańskich w stosunku do produktów zagranicznych
 • Nagroda III stopnia - Daria Waszak - Gwara poznańska we współczesnej przestrzeni miasta
   

Nagrody specjalne:

 • Nagroda specjalna Ministra Rozwoju i Finansów - Michał Filipek - Ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynki odległe geograficznie – przypadek Asseco Poland SA w Afryce Subsaharyjskiej
 • Nagroda specjalna Ministra Spraw Zagranicznych - Weronika Rucka - Działania promocyjne Ambasady RP w Sztokholmie i Ambasady Szwecji w Warszawie w mediach społecznościowych. Analiza porównawcza
 • Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki - Karol Nycz - Atrakcje geoturystyczne a turystyka filmowa
 • Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Julia Harasimowicz - Komunikat wizualny na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.
 • Nagroda specjalna Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB - Mateusz Zabolski - Kluczowe czynniki sukcesu dla rozwoju firmy z branży telemedycznej. Badanie polskich spółek telemedycznych
 • Nagroda specjalna Agencji Rynku Rolnego - Katarzyna Matyjanko - Finansowanie sektora energetyki odnawialnej: analiza porównawcza Polski i Niemiec
 • Nagroda specjalna Fundacji PZU - Aleksandra Siwińska - Przedsiębiorczość kobiet – badanie przedsiębiorstwa typu born global
   

Wyróżnienia:

 • Dominika Cymerman - Znaczenie branż kreatywnych dla turystyki w miastach
 • Paweł Kocańda - Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne jako muzea prezentujące relikty architektury in situ na wybranych przykładach z terenu Podkarpacia

 

Pobierz katalog galowy X edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" (PDF)

Zobacz fotogalerię

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.