KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

2016 - edycja X

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przyznała nagrodę główną I stopnia X edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" Katarzynie Matyjanko za pracę „Finansowanie sektora energetyki odnawialnej: analiza porównawcza Polski i Niemiec”. 

Znaczenie sektora energetyki odnawialnej w Polsce powoli wzrasta i należy się spodziewać kontynuacji tego trendu w przyszłości. Polska musi jednak być świadoma, iż działalność samego rządu nie wystarczy do odpowiedniego rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Kooperacja podmiotów publicznych i prywatnych we wspieraniu rozwoju tego sektora jest w tym celu niezbędna – wyjaśnia Matyjanko. - Nagroda zdobyta w konkursie jest dla mnie przede wszystkim dowodem na to, że warto się rozwijać, inwestować w swoją wiedzę, a przede wszystkim wierzyć we własne możliwości. Nagroda ta przypomniała mi też, jak ważne jest podążanie za własną pasją i takie jej ukierunkowanie, by jej rozwój nie służył wyłącznie celom jednostki, by to, co robimy, miało większe znaczenie  - mówi Katarzyna Matyjanko.

Praca Katarzyny Matyjanko zdobyła także nagrodę specjalną Agencji Rynku Rolnego. 

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. 

– Na przestrzeni dziewięcioletniej historii Konkursu otrzymaliśmy blisko 700 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a ponad 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład tych młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 70 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 11 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  

Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” odbyła się w czwartek, 8 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona została debatą „Quo vadis, polski magistrze?”. W gronie dotychczasowych laureatów konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” oraz młodych polskich przedsiębiorców rozmawialiśmy o możliwościach, jakie otwierają się przed młodymi ludźmi po ukończeniu studiów. Swoim doświadczeniem biznesowym z absolwentami podzielili się Ewa Dudzic - współwłaścicielka Phenicoptere sp. z o.o., polskiego start-upu na rynku kosmetycznym, który stworzył innowacyjne akcesoria GLOV służące do demakijażu) oraz dr Grzegorz Brona - prezes zarządu CreoTech Instruments SA najszybciej rozwijającej się polskiej firmy działającej w sektorze kosmicznym. 

WYNIKI X EDYCJI KONKURSU "TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ"

 

Nagrody główne:

 • Nagroda I stopnia - Katarzyna Matyjanko - Finansowanie sektora energetyki odnawialnej: analiza porównawcza Polski i Niemiec 
 • Nagroda II stopnia - Katarzyna Wysocka - Preferencje konsumentów polskich i hiszpańskich w stosunku do produktów zagranicznych
 • Nagroda III stopnia - Daria Waszak - Gwara poznańska we współczesnej przestrzeni miasta
   

Nagrody specjalne:

 • Nagroda specjalna Ministra Rozwoju i Finansów - Michał Filipek - Ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynki odległe geograficznie – przypadek Asseco Poland SA w Afryce Subsaharyjskiej
 • Nagroda specjalna Ministra Spraw Zagranicznych - Weronika Rucka - Działania promocyjne Ambasady RP w Sztokholmie i Ambasady Szwecji w Warszawie w mediach społecznościowych. Analiza porównawcza
 • Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki - Karol Nycz - Atrakcje geoturystyczne a turystyka filmowa
 • Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Julia Harasimowicz - Komunikat wizualny na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.
 • Nagroda specjalna Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB - Mateusz Zabolski - Kluczowe czynniki sukcesu dla rozwoju firmy z branży telemedycznej. Badanie polskich spółek telemedycznych
 • Nagroda specjalna Agencji Rynku Rolnego - Katarzyna Matyjanko - Finansowanie sektora energetyki odnawialnej: analiza porównawcza Polski i Niemiec
 • Nagroda specjalna Fundacji PZU - Aleksandra Siwińska - Przedsiębiorczość kobiet – badanie przedsiębiorstwa typu born global
   

Wyróżnienia:

 • Dominika Cymerman - Znaczenie branż kreatywnych dla turystyki w miastach
 • Paweł Kocańda - Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne jako muzea prezentujące relikty architektury in situ na wybranych przykładach z terenu Podkarpacia

 

Pobierz katalog galowy X edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" (PDF)

Zobacz fotogalerię