FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

2015 - edycja IX

10 grudnia 2015 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Już po raz dziewiąty nagrodzono najlepsze prace magisterskie, dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski.
 
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznała Katarzynie Gad nagrodę główną I stopnia. W swojej pracy „Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej”  laureatka  na podstawie badań przeprowadzonych wśród Polaków  i  obcokrajowców charakteryzuje aktualne postrzeganie polskiej marki narodowej w Internecie. 

- Polska marka narodowa to temat, którego nie można bagatelizować i należy poświęcić mu szczególną uwagę. Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdziły, że obcokrajowcy bardzo niewiele wiedzą o Polsce, a sami Polacy często jej nie doceniają. – mówi Katarzyna Gad, laureatka Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. – Polska marka narodowa będzie też tematem mojej pracy doktorskiej. Jest jeszcze jednak za wcześnie, by mówić o detalach planowanych przeze mnie badań. – dodaje Gad. 

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. 

W tegorocznej edycji udział wzięło 75 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 13 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  

- Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawalnych w Polsce konkursów prac magisterskich. W tym roku odbyła się już jego dziewiąta edycja. – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. – Na przestrzeni dziewięcioletniej historii Konkursu otrzymaliśmy ponad 600 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a blisko 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład tych młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. – podsumowuje.  

Gali Konkursu towarzyszyła konferencja „Nauka - innowacyjność - promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki” organizowana w ramach projektu "Młodzi Liderzy Przyszłości". 

Wyniki IX edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

I.    Nagrody główne:

 • nagroda I stopnia - Katarzyna Gad - "Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej"
 • nagroda II stopniaSandra Izabela Grzeszczak - "Diagnoza relacji pomiędzy interesariuszami w klastrach turystycznych"
 • nagroda III stopniaEvgeniya Prikhodko - "Potencjał rozwoju turystyki muzycznej w Polsce na przykładzie koncepcji platformy internetowej GoForMusic"

 

II.    Nagrody specjalne:

 • nagroda specjalna Ministra GospodarkiJakub Jan Klimczewski - "Strategia umiędzynarodowienia spółki typu born global na przykładzie Integer.pl SA"
 • nagroda specjalna Ministra Spraw ZagranicznychMarta Maria Ernestowicz - "Polska dyplomacja cyfrowa w epoce nowych mediów na początku XXI w."
 • nagroda specjalna Ministra Sportu i TurystykiSylwia Bukowska - "City placement jako narzędzie marketingu terytorialnego w budowaniu wizerunku miasta"
 • nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiMilena Anna Dziedzic - "Młyn wodny jako zakład produkcyjny i atrakcja turystyczna"
 • nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNatalia Jerzak - "Współczesny druk na tkaninie w Polsce"
 • nagroda specjalna Instytutu Adama MickiewiczaAgnieszka Dominika Zakościelna - "Wykorzystanie stereotypów narodowych jako narzędzia pomocnego w kreowaniu marki narodowej"
 • nagroda specjalna Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SAMagdalena Maria Kozińska - "Wyzwania oraz potencjalne zagrożenia związane z funkcjonowaniem procedur resolution w Unii Europejskiej"

 

III.  Wyróżnienia:

 • Wojciech Kazała - "Mapa turystyczno-przyrodnicza Roztocza jako element promocji regionu"

 • Patrycja Kapica - "Projekt rewitalizacji terenu byłej kopalni węgla kamiennego „Kleofas” w Katowicach"

 • Iwona Jakubas - "Sposoby oddziaływania klastra Doliny Lotniczej na rozwój wiedzy związanej z przemysłem lotniczym"

Zobacz fotogalerię

Pobierz Katalog Galowy IX edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" 

Oglądaj on-line:

   

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.