2015 - edycja IX

10 grudnia 2015 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Już po raz dziewiąty nagrodzono najlepsze prace magisterskie, dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski.
 
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznała Katarzynie Gad nagrodę główną I stopnia. W swojej pracy „Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej”  laureatka  na podstawie badań przeprowadzonych wśród Polaków  i  obcokrajowców charakteryzuje aktualne postrzeganie polskiej marki narodowej w Internecie. 

- Polska marka narodowa to temat, którego nie można bagatelizować i należy poświęcić mu szczególną uwagę. Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdziły, że obcokrajowcy bardzo niewiele wiedzą o Polsce, a sami Polacy często jej nie doceniają. – mówi Katarzyna Gad, laureatka Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. – Polska marka narodowa będzie też tematem mojej pracy doktorskiej. Jest jeszcze jednak za wcześnie, by mówić o detalach planowanych przeze mnie badań. – dodaje Gad. 

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. 

W tegorocznej edycji udział wzięło 75 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 13 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  

- Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawalnych w Polsce konkursów prac magisterskich. W tym roku odbyła się już jego dziewiąta edycja. – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. – Na przestrzeni dziewięcioletniej historii Konkursu otrzymaliśmy ponad 600 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a blisko 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład tych młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. – podsumowuje.  

Gali Konkursu towarzyszyła konferencja „Nauka - innowacyjność - promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki” organizowana w ramach projektu "Młodzi Liderzy Przyszłości". 

Wyniki IX edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

I.    Nagrody główne:

 • nagroda I stopnia - Katarzyna Gad - "Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej"
 • nagroda II stopniaSandra Izabela Grzeszczak - "Diagnoza relacji pomiędzy interesariuszami w klastrach turystycznych"
 • nagroda III stopniaEvgeniya Prikhodko - "Potencjał rozwoju turystyki muzycznej w Polsce na przykładzie koncepcji platformy internetowej GoForMusic"

 

II.    Nagrody specjalne:

 • nagroda specjalna Ministra GospodarkiJakub Jan Klimczewski - "Strategia umiędzynarodowienia spółki typu born global na przykładzie Integer.pl SA"
 • nagroda specjalna Ministra Spraw ZagranicznychMarta Maria Ernestowicz - "Polska dyplomacja cyfrowa w epoce nowych mediów na początku XXI w."
 • nagroda specjalna Ministra Sportu i TurystykiSylwia Bukowska - "City placement jako narzędzie marketingu terytorialnego w budowaniu wizerunku miasta"
 • nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiMilena Anna Dziedzic - "Młyn wodny jako zakład produkcyjny i atrakcja turystyczna"
 • nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNatalia Jerzak - "Współczesny druk na tkaninie w Polsce"
 • nagroda specjalna Instytutu Adama MickiewiczaAgnieszka Dominika Zakościelna - "Wykorzystanie stereotypów narodowych jako narzędzia pomocnego w kreowaniu marki narodowej"
 • nagroda specjalna Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SAMagdalena Maria Kozińska - "Wyzwania oraz potencjalne zagrożenia związane z funkcjonowaniem procedur resolution w Unii Europejskiej"

 

III.  Wyróżnienia:

 • Wojciech Kazała - "Mapa turystyczno-przyrodnicza Roztocza jako element promocji regionu"

 • Patrycja Kapica - "Projekt rewitalizacji terenu byłej kopalni węgla kamiennego „Kleofas” w Katowicach"

 • Iwona Jakubas - "Sposoby oddziaływania klastra Doliny Lotniczej na rozwój wiedzy związanej z przemysłem lotniczym"

Zobacz fotogalerię

Pobierz Katalog Galowy IX edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" 

Oglądaj on-line: