FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

2017 - edycja XI

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przyznała nagrodę główną I stopnia XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój"  Anastassiyi Yevtushenko za pracę "E-commerce jako innowacyjna forma przedsiębiorczości". 

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. 

- Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawalnych konkursów prac magisterskich w Polsce. W tym roku odbyła się już jego XI edycja – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. - Ponad dziesięcioletnia historia konkursu to ogromny wkład młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. To ponad 700 nadesłanych prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski, i przede wszystkim 120 laureatów, którzy dziś pracują w państwowych instytucjach, agencjach rządowych oraz na uczelniach, znakomicie wykorzystując swój potencjał oraz wiedzę zdobytą podczas studiów – dodaje.

 

W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 70 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 14 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  

Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” odbyła się w środę, 6 grudnia w Szkole Głównej Handlowej. 


Laureaci XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" (Fot. Kamil Broszko)

 

WYNIKI XI EDYCJI KONKURSU "TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ"
 

Nagrody główne:

 • Nagroda główna I stopnia

Anastassiya Yevtushenko - E-commerce jako innowacyjna forma przedsiębiorczości

 • Nagroda główna II stopnia

​​Marcin Metrycki - Etnocentryzm konsumencki na przykładzie decyzji zakupowych odzieży wśród studentów

 • Nagroda główna III stopnia

Agnieszka Pluszczewicz - „Kaszëbë”. Projekt koncepcyjny kaszubskiego centrum kulturalnego w kompleksie budynków dawnej latarni morskiej Rozewie II w Jastrzębiej Górze


Nagrody specjalne:

 • Nagroda specjalna Ministra Rozwoju i Finansów

Aleksandra Szulc - Analiza możliwości realizacji morskich projektów wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego

 • Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki

Marta Wilga - Możliwości wykorzystania programu Rail-to-Trail w rozwoju turystyki w Polsce

 • Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dorota Maria Komisarek - Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego na jednolitym rynku europejskim

 • Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Katarzyna Kuca - Zarządzanie pamięcią zbiorową na przykładzie działalności instytucji kultury w Krzeszowicach

 • Nagroda specjalna Instytutu Adama Mickiewicza

Gabriela Będkowska - Udział Instytutu Adama Mickiewicza w kształtowaniu polskiej dyplomacji kulturalnej

 • Nagroda specjalna Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA 

Joanna Pachałko (Jaświłowicz) - Rola dyskursu „magii Podlasia” w kreowaniu nowego wizerunku województwa podlaskiego na przykładzie filmu krótkometrażowego „Cząstka Podlasia”

Wyróżnienia:

 • Wyróżnienie

Natalia Krakowiak - Competitiveness and Piracy in Polish Computer Game Industry in 21st century

 • Wyróżnienie

Małgorzata Linkiewicz - Wpływ blogosfery na decyzje zakupowe konsumentów w Polsce

 • Wyróżnienie 

Anna Kmiecik - Kobiety w zarządach spółek giełdowych

 • Wyróżnienie Instytutu Adama Mickiewicza

Adrianna Helena Gajczak - Dyplomacja kulturalna Polski w Chinach na przykładzie działalności Instytutu Adama Mickiewicza

 • Wyróżnienie „Teraz Polska”

Rafał Stępień - Wykorzystanie technologii bezprzewodowych do wspomagania poruszania się osób niewidomych w środowisku miejskim

 

Pobierz katalog galowy XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" (PDF)

Pobierz e-book z fragmentami nagrodzonych prac (PDF)

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.