2017 - edycja XI

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przyznała nagrodę główną I stopnia XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój"  Anastassiyi Yevtushenko za pracę "E-commerce jako innowacyjna forma przedsiębiorczości". 

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. 

- Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawalnych konkursów prac magisterskich w Polsce. W tym roku odbyła się już jego XI edycja – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. - Ponad dziesięcioletnia historia konkursu to ogromny wkład młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. To ponad 700 nadesłanych prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski, i przede wszystkim 120 laureatów, którzy dziś pracują w państwowych instytucjach, agencjach rządowych oraz na uczelniach, znakomicie wykorzystując swój potencjał oraz wiedzę zdobytą podczas studiów – dodaje.

 

W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 70 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 14 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.  

Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” odbyła się w środę, 6 grudnia w Szkole Głównej Handlowej. 


Laureaci XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" (Fot. Kamil Broszko)

 

WYNIKI XI EDYCJI KONKURSU "TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ"
 

Nagrody główne:

 • Nagroda główna I stopnia

Anastassiya Yevtushenko - E-commerce jako innowacyjna forma przedsiębiorczości

 • Nagroda główna II stopnia

​​Marcin Metrycki - Etnocentryzm konsumencki na przykładzie decyzji zakupowych odzieży wśród studentów

 • Nagroda główna III stopnia

Agnieszka Pluszczewicz - „Kaszëbë”. Projekt koncepcyjny kaszubskiego centrum kulturalnego w kompleksie budynków dawnej latarni morskiej Rozewie II w Jastrzębiej Górze


Nagrody specjalne:

 • Nagroda specjalna Ministra Rozwoju i Finansów

Aleksandra Szulc - Analiza możliwości realizacji morskich projektów wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego

 • Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki

Marta Wilga - Możliwości wykorzystania programu Rail-to-Trail w rozwoju turystyki w Polsce

 • Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dorota Maria Komisarek - Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego na jednolitym rynku europejskim

 • Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Katarzyna Kuca - Zarządzanie pamięcią zbiorową na przykładzie działalności instytucji kultury w Krzeszowicach

 • Nagroda specjalna Instytutu Adama Mickiewicza

Gabriela Będkowska - Udział Instytutu Adama Mickiewicza w kształtowaniu polskiej dyplomacji kulturalnej

 • Nagroda specjalna Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA 

Joanna Pachałko (Jaświłowicz) - Rola dyskursu „magii Podlasia” w kreowaniu nowego wizerunku województwa podlaskiego na przykładzie filmu krótkometrażowego „Cząstka Podlasia”

Wyróżnienia:

 • Wyróżnienie

Natalia Krakowiak - Competitiveness and Piracy in Polish Computer Game Industry in 21st century

 • Wyróżnienie

Małgorzata Linkiewicz - Wpływ blogosfery na decyzje zakupowe konsumentów w Polsce

 • Wyróżnienie 

Anna Kmiecik - Kobiety w zarządach spółek giełdowych

 • Wyróżnienie Instytutu Adama Mickiewicza

Adrianna Helena Gajczak - Dyplomacja kulturalna Polski w Chinach na przykładzie działalności Instytutu Adama Mickiewicza

 • Wyróżnienie „Teraz Polska”

Rafał Stępień - Wykorzystanie technologii bezprzewodowych do wspomagania poruszania się osób niewidomych w środowisku miejskim

 

Pobierz katalog galowy XI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" (PDF)

Pobierz e-book z fragmentami nagrodzonych prac (PDF)

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia