2009 - edycja III

Finał III edycji Konkursu prac magisterskich

III edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie zakończona. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7. grudnia br. w Pałacu Belweder w Warszawie.

Gośćmi gali finałowej byli m.in. dr Paweł Wojciechowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Adam Szejnfeld – poseł na Sejm.

Spośród 40 prac nadesłanych do trzeciej edycji konkursu, Komisja Kwalifikacyjna skierowała do recenzji 18 prac zgodnych formalnie i merytorycznie z Regulaminem Konkursu. Rada zdecydowała o przyznaniu nagród I, II i III stopnia dla Laureatów Konkursu oraz trzech wyróżnień, a także nagród specjalnych: Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki oraz Narodowego Banku Polskiego.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przygotowano bardzo atrakcyjną pulę nagród. Na same nagrody główne przeznaczono fundusz ok. 13 tysięcy złotych, na Laureatów czekają także nagrody specjalne Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki oraz Narodowego Banku Polskiego. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi prawie 50 tysięcy złotych.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Inicjatywę współorganizują Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, a także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. W gronie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW, a także Polska Akademia Nauk, Giełda Papierów Wartościowych oraz Deutsche Bank - PBC. Patronem Medialnym jest TVP Info.

Konkurs jest elementem Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, realizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.