FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

Laureaci

I Nagroda

Aleksandra Puchta
Tytuł pracy: Rola internetu w kształtowaniu wizerunku podmiotów międzynarodowych
Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
Promotor: dr Agnieszka Bógdał - Brzezińska

II Nagroda

Ilona Ewelina Kargul
Tytuł pracy: "Analiza klimatu inwestycyjnego dla inwestycji zagranicznych w gminach podregionu poznańskiego"
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Promotor: dr Arakadiusz Gralak

III Nagroda

Agata Kruszka
Tytuł pracy: Analiza działań marketingowych Warszawy na tle innych miast europejskich.
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: dr Teresa Taranko

Nagrody specjalne:

Nagroda Ministra Gospodarki, za najlepsza pracę dot. tematyki proeksportowej i proinwestycyjnej

Piotr Krowicki
Tytuł pracy: "Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju. Casus Polski"
Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
Promotor: dr Katarzyna Kołodziejczyk

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych, za najlepsza pracę dot. promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej

Joanna Maria Kubera
Tytuł pracy: "Polska i Polacy z punktu widzenia obcokrajowców"
Nazwa uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Promotor: prof. Maria Jakitowicz

Nagroda Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę dot. promocji turystyki

Anna Wereszko
Tytuł pracy: "Rola samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w tworzeniu i rozwoju produktów turystycznych na przykładzie wybranych gmin nadbużańskich"
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Promotor: dr inż. Marzena Lemanowicz

Nagroda Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę dot. polskiej bankowości i finansów

Paweł Kalinowski
Tytuł pracy: "Pozyskiwanie kapitału przez MŚP za pośrednictwem rynku NewConnect i funduszy PE/VC"
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Promotor: Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Wyróżnienia:

Ewa Puciata
Tytuł pracy: "Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego"
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji
Promotor: dr inż. Marzena Lemanowicz

Maria Piątkowska
Tytuł pracy: Hiszpański system promocji gospodarczej. Wnioski dla Polski
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Promotor: dr Edward Molendowski

Marcin Nowik
Tytuł pracy:Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach 1991-2008
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Promotor: dr hab. Bogusława Skulska

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.