Laureaci

I Nagroda

Aleksandra Puchta
Tytuł pracy: Rola internetu w kształtowaniu wizerunku podmiotów międzynarodowych
Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
Promotor: dr Agnieszka Bógdał - Brzezińska

II Nagroda

Ilona Ewelina Kargul
Tytuł pracy: "Analiza klimatu inwestycyjnego dla inwestycji zagranicznych w gminach podregionu poznańskiego"
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Promotor: dr Arakadiusz Gralak

III Nagroda

Agata Kruszka
Tytuł pracy: Analiza działań marketingowych Warszawy na tle innych miast europejskich.
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: dr Teresa Taranko

Nagrody specjalne:

Nagroda Ministra Gospodarki, za najlepsza pracę dot. tematyki proeksportowej i proinwestycyjnej

Piotr Krowicki
Tytuł pracy: "Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju. Casus Polski"
Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
Promotor: dr Katarzyna Kołodziejczyk

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych, za najlepsza pracę dot. promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej

Joanna Maria Kubera
Tytuł pracy: "Polska i Polacy z punktu widzenia obcokrajowców"
Nazwa uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Promotor: prof. Maria Jakitowicz

Nagroda Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę dot. promocji turystyki

Anna Wereszko
Tytuł pracy: "Rola samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w tworzeniu i rozwoju produktów turystycznych na przykładzie wybranych gmin nadbużańskich"
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Promotor: dr inż. Marzena Lemanowicz

Nagroda Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę dot. polskiej bankowości i finansów

Paweł Kalinowski
Tytuł pracy: "Pozyskiwanie kapitału przez MŚP za pośrednictwem rynku NewConnect i funduszy PE/VC"
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Promotor: Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Wyróżnienia:

Ewa Puciata
Tytuł pracy: "Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego"
Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji
Promotor: dr inż. Marzena Lemanowicz

Maria Piątkowska
Tytuł pracy: Hiszpański system promocji gospodarczej. Wnioski dla Polski
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Promotor: dr Edward Molendowski

Marcin Nowik
Tytuł pracy:Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach 1991-2008
Nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Promotor: dr hab. Bogusława Skulska