KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

2010 - edycja IV

Finał IV edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja"

3 nagrody główne i 3 wyróżnienia przyznała Kapituła Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji Polski. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła nie przyznała pierwszej nagrody, a jedynie dwa drugie miejsca (każde po 5 tys. PLN) oraz jedno trzecie o wartości 3 tys. zł. Ponadto, wręczone zostały 4 nagrody specjalne: Ministra Gospodarki, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2010 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości. W puli nagród tym razem znalazło się łącznie  50 tysięcy złotych.

Z roku na rok obserwujemy nie tylko przyrost liczby prac, ale także wzrost ich jakości, mierzony m.in. coraz większą różnorodnością podejmowanych tematów. Oprócz prac o znaczeniu ogólnokrajowym, dotyczących np. zagadnień wizerunku Polski czy promocji polskiego eksportu, jest rosnąca liczba opracowań podejmujących kwestie dość szczegółowe, takie jak atrakcyjność turystyczna konkretnych regionów, czy ocena działań promocyjnych wskazanych miast – powiedział prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Przewodniczący Komisji Ekspertów - Przybywa zatem prac o bardzo praktycznym znaczeniu, które – bazując na dobrym warsztacie metodologicznym – prezentują zbiór przydatnych wniosków i rekomendacji.

Z kolei Przewodniczący Kapituły Konkursu - prof. dr hab. Alojzy Nowak podkreśla, że Komisja Ekspertów oraz Kapituła Konkursu miały w tym roku wyjątkowo trudne zadanie. Wśród sporej liczby prac dobrych, zabrakło jednej takiej, która byłaby bezspornie uznana za najlepszą i godną najwyższego wyróżnienia – stąd też zdecydowano o odstąpieniu od przyznania pierwszej nagrody głównej. Niemniej wszystkie prace nagrodzone – w tym te, który zyskały branżowe nagrody specjalne – wyróżniają się innowacyjnością podjętych tematów, głębią analizy oraz oryginalnością wniosków. Ich autorom należą się ogromne gratulacje. Mogę chyba powiedzieć w imieniu organizatorów konkursu, że pokaźny, bardzo dobry dorobek dotychczasowych laureatów świadczy o tym, że tematyka promocji Polski zyskuje uznanie w badaniach na polskich uczelniach.

Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego - Z roku na rok konkurs ma coraz większą renomę i to, co chyba cieszy mnie najbardziej to wyjątkowo owocna współpraca z pracownikami naukowymi wielu uczelni, którzy promują ideę naszego konkursu wśród swoich studentów. Doceniamy ich zaangażowanie i chęć współpracy przy tym projekcie.

Inicjatywę wspierają również Partnerzy: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Wydział Zarządzania UW, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Narodowe Centrum Kultury, Agencja Rynku Rolnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Bank PBC S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.