FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

Laureaci

Nagrody główne:

 

II nagroda

Katarzyna Małgorzata Jędrusik
Tytuł pracy: „Wystawy EXPO jako skuteczne narzędzie promocji Polski na świecie na przykładzie Wystawy EXPO 2008 w Saragossie”
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz

II nagroda

Paulina Etterle-Kaszowska
Tytuł pracy: „Promocja Krakowa na hiszpańskim rynku turystycznym”
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Katedra Zarządzania w Turystyce, Uniwersytet Jagielloński
Promotor: dr Barbara Dobrzańska-Socha

III nagroda

Malwina Agnieszka Jeka
Tytuł pracy: „Perspektywy rozwoju turystyki żeglarskiej jako markowego produktu turystycznego Polski”
Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: dr Halina Powęska

 

Nagrody specjalne:

Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki

Elżbieta Antonina Bogatko
Tytuł pracy: „Porównanie koncepcji promocji kraju w celu przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski i Republiki Czeskiej”
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa
Promotor: dr Wojciech Budzyński

Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego

Marta Agnieszka Adamek
Tytuł pracy: Społeczeństwo informacyjne a kapitał społeczny. Na przykładzie województwa podkarpackiego”
Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Fiut

Nagroda Specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marta Monika Chwalińska
Tytuł pracy: „Orawskość: między poczuciem regionalności a lojalnością państwową”
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Promotor: Prof. dr hab. Lech Mróz

Nagroda Specjalna Ministra Sportu i Turystyki

Izabela Sulimowicz
Tytuł pracy: „Rzeki bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego; ich zagospodarowanie i użytkowanie turystyczne”
Wydział Turystyki i Geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki
Promotor: dr Janusz Sewerniak, prof. WSG

Wyróżnienia:

Beata Małgorzata Bogucka
Tytuł pracy: „Analiza i porównanie kampanii promocyjnych wybranych miast europejskich”
Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: dr inż. Marzena Lemanowicz

Monika Steltmann
Tytuł pracy: „Plany rozwojowe miast o funkcji turystycznej i ich realizacja. Przykład Chełmna”
Wydział Turystyki i Geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki
Promotor: dr Janusz Sewerniak, prof. WSG

Bartosz Szmit
Tytuł pracy: „Proces kreowania wizerunku Polski - analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Promotor: dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. UEP

 

Zobacz też II tom publikacji "Teraz Polska Promocja" (PDF)

W materiale zaprezentowane zostały fragmenty prac, nagrodzonych w IV edycji Konkursu.

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.