Laureaci

Nagrody główne:

 

II nagroda

Katarzyna Małgorzata Jędrusik
Tytuł pracy: „Wystawy EXPO jako skuteczne narzędzie promocji Polski na świecie na przykładzie Wystawy EXPO 2008 w Saragossie”
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz

II nagroda

Paulina Etterle-Kaszowska
Tytuł pracy: „Promocja Krakowa na hiszpańskim rynku turystycznym”
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Katedra Zarządzania w Turystyce, Uniwersytet Jagielloński
Promotor: dr Barbara Dobrzańska-Socha

III nagroda

Malwina Agnieszka Jeka
Tytuł pracy: „Perspektywy rozwoju turystyki żeglarskiej jako markowego produktu turystycznego Polski”
Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: dr Halina Powęska

 

Nagrody specjalne:

Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki

Elżbieta Antonina Bogatko
Tytuł pracy: „Porównanie koncepcji promocji kraju w celu przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski i Republiki Czeskiej”
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa
Promotor: dr Wojciech Budzyński

Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego

Marta Agnieszka Adamek
Tytuł pracy: Społeczeństwo informacyjne a kapitał społeczny. Na przykładzie województwa podkarpackiego”
Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Fiut

Nagroda Specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marta Monika Chwalińska
Tytuł pracy: „Orawskość: między poczuciem regionalności a lojalnością państwową”
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Promotor: Prof. dr hab. Lech Mróz

Nagroda Specjalna Ministra Sportu i Turystyki

Izabela Sulimowicz
Tytuł pracy: „Rzeki bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego; ich zagospodarowanie i użytkowanie turystyczne”
Wydział Turystyki i Geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki
Promotor: dr Janusz Sewerniak, prof. WSG

Wyróżnienia:

Beata Małgorzata Bogucka
Tytuł pracy: „Analiza i porównanie kampanii promocyjnych wybranych miast europejskich”
Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Promotor: dr inż. Marzena Lemanowicz

Monika Steltmann
Tytuł pracy: „Plany rozwojowe miast o funkcji turystycznej i ich realizacja. Przykład Chełmna”
Wydział Turystyki i Geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki
Promotor: dr Janusz Sewerniak, prof. WSG

Bartosz Szmit
Tytuł pracy: „Proces kreowania wizerunku Polski - analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Promotor: dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. UEP

 

Zobacz też II tom publikacji "Teraz Polska Promocja" (PDF)

W materiale zaprezentowane zostały fragmenty prac, nagrodzonych w IV edycji Konkursu.