FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

Laureaci

I Nagroda

Magdalena Niesłuchowska

Uczelnia: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Tyutuł pracy: "Marka narodowa jako czynnik warunkujący poprawę konkurencyjności polskich produktów na rynkach europejskich".

II Nagroda

Halina Plucińska

Uczelnia: Wydział Zarządzania / Uniwersytet Warszawski

Tytuł pracy: "Marka dla Polski"

III Nagroda

Łukasz Lewandowicz

Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa

Tytuł pracy: "Koncepcja współpracy w ramach klastra na przykładzie Doliny Lotniczej"

Wyróżnienia:

Kamila Gągało

Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Tytuł pracy: "Konkurencyjność a zrównoważony rozwój w skali lokalnej na przykładzie powiatu strzelecko-drezdeneckiego"

Patrycja Grzywacz

Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Tytuł pracy: "Promocja w kształtowaniu wizerunku kraju na przykładzie Polski"

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.