FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

Gala IX edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój"

2015-12-10

10 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Gala IX edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Uroczystość poprzedziła konferencja „Nauka - innowacyjność - promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki” zorganizowana w ramach projektu "Młodzi Liderzy Innowacji". Podczas wydarzenia 11 polskich naukowców zostało wyróżnionych tytułem VIPI - Very Important Polish Innovator.

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.