FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

POLSKI SUKCES

Polskie Puzzle

Nauka i biznes – jak zmniejszyć dystans?
27 lutego 2015
Edukacja przedsiębiorczości jest kluczowa by wdrażać innowacyjne osiągnięcia naukowe w gospodarce – to główny wniosek z debaty „Rola nauki w służbie innowacyjnego społeczeństwa”, która odbyła się w miniony czwartek w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
10 lutego 2015
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zaprasza na debatę z cyklu Polskie Puzzle: "Rola nauki w służbie innowacyjnego społeczeństwa", która odbędzie się 26 lutego 2015r.
Konferencja „ POLSKIE PUZZLE. Warto być Made in Poland”
9 grudnia 2013
Konferencja „Polskie Puzzle. Warto być Made in Poland”, odbyła się 5 grudnia 2013r. w Sali NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod patronatem GPW i Magazynu Teraz Polska. Było to forum rozważań, jaką Polskę pokazywać Polakom i jak opowiadać o Polsce światu.
"Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców"
19 marca 2013
Zapraszamy na seminarium "Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców" organizowane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Seminarium odbędzie się 8.04.2013 o godz. 11:00 w Pałacu Staszica w Warszawie ul.Nowy Świat 72.
Film z Polskich Puzzli w Toruniu
13 marca 2013
Podczas panelu, który odbył się 5 marca br. w ramach Forum Gospodarczego w Toruniu, o swoim sukcesie opowiadała Zofia Noceti-Klepacka i Łukasz Jakóbiak. O sukcesach polskiego łazika marsjańskiego mówiła Anna Watza.
Polskie Puzzle w Toruniu
6 marca 2013
Podczas panelu, który odbył się 5 marca br. w ramach Forum Gospodarczego w Toruniu, o swoim sukcesie opowiadała Zofia Noceti-Klepacka i Łukasz Jakóbiak. O sukcesach polskiego łazika marsjańskiego mówiła Anna Watza.
Moderator - co studenci sądzą o swoich studiach?
19 lutego 2013
W pierwszej części spotkania wyniki swoich badań zaprezentowało studenckie koło naukowe „Moderator”. Badana była satysfakcja ze studiów, a jej wyniki zawarte zostały w raporcie pt. "Pozwólmy przejść nauce z bibliotek do lasu!".
Polskie Puzzle: Czy polska nauka idzie w las?
18 lutego 2013
Czy w Polsce są wystarczające zachęty dla biznesu, aby ten przeznaczał swoje środki na finansowanie badań? Jacy absolwenci opuszczają polskie uczelnie, jaki jest ich poziom wiedzy i umiejętności? Jakie przeszkody stoją na drodze młodych naukowców? Na takie i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy piątkowej debaty pt. „Czy polska nauka idzie w las?”, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w ramach projektu FPGP „Teraz Polska” - Polskie Puzzle.
Debata: Czy polska nauka idzie w las?
12 lutego 2013
Już 15 lutego, w piątek, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają na debatę w ramach projektu Polskie Puzzle pt. Czy polska nauka idzie w las? Spotkanie odbędzie się w Sali Senatu na Uniwersytecie Warszawskim w godzinach 11.00 – 13.30

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.