FUNDACJA

Konferencja „ POLSKIE PUZZLE. Warto być Made in Poland”

poniedziałek, 09 grudnia 2013

Konferencja „Polskie Puzzle. Warto być Made in Poland”, odbyła się 5 grudnia 2013r. w Sali NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod patronatem GPW i Magazynu Teraz Polska. Było to forum rozważań, jaką Polskę pokazywać Polakom i jak opowiadać o Polsce światu.

Konferencje otworzył przedstawiciel organizatora - Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i powiedział Siła polskiej gospodarki, rozwój przedsiębiorczości, a przede wszystkim zaradni i pracowici Polacy są podstawowymi motorami marki Polska, które można wykorzystywać nie tylko w promocji eksportu czy inwestycji, ale także kultury, nauki i sportu. Młodzi patrzą na szansę budowy atrakcyjnego, nowoczesnego wizerunku Polski o wiele bardziej pozytywnie niż pokolenie, które już jako dorosłe wchodziło w epokę wolnego rynku

Następnie głos zabrał dr Jarosław Górski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, który zauważył , że promocja Polski powinna być elementem marketingu narodowego, zorientowanego na rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki. „W tym celu należy zdefiniować system promocji Polski, przejść z orientacji promocyjnej do orientacji marketingowej, uporządkować organizacyjno-prawne, finansowe i merytoryczne podstawy działań promocyjnych. Ma ważność zasada, że nie ma marki bez produktu, nawet przy najlepszej promocji. A pracę nad marka Polska musimy zacząć …tu w Polsce.”

Katarzyna Kacperczyk podsekretarz stanu w MSZ przedstawiła świeżo przyjęte przez resort zasady komunikacji marki Polska, Izabela Wieteska z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki zaprezentowała założenia kampanii promocyjnej ministerstwa pod nazwą „Made in Poland – czas polskiej marki”. Następnie Robert Kępiński, Dyrektor Planowania Marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej zaprezentował najświeższą kampanię POT „Poland. Come & find your story”, a dr Piotr Łukasiewicz , reprezentujący Instytut Adam Mickiewicza pokazał zamysł twórczy i realizację nowatorskiej kampanii wyprodukowanej przez IAM – „Poland. Come & complain”.

W dyskusję o marce Polska włączył się także Adam Szejnfeld, poseł na Sejm RP oraz Waldemar Dubaniowski, były ambasador Polski w Singapurze. Konferencję prowadził Adam Mikołajczyk, prezes Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc Best Place.

„Polskie Puzzle” to cykl konferencji dedykowanych młodzieży akademickiej, absolwentom i młodym liderom, jako program inspiracji i dobrych praktyk. To forum mentorów oraz „pięknych, trzydziestoletnich”, których osiągnięcia oraz postawa mogą stanowić wzór dla młodych obywateli. To miejsce dyskusji o patriotyzmie gospodarczym, przedsiębiorczości młodych, firmach, sukcesji w biznesie oraz startupach, które coraz śmielej torują sobie drogę i pozyskują globalnych aniołów biznesu. To platforma wymiany poglądów na temat marki Polska w oczach młodych Polaków. W ramach cyklu „Polskie Puzzle” w 2013 roku odbyły się: debata „Czy polska nauka idzie w las?” zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim; panel „Rola młodych Polaków w kreowaniu marki Polska” w ramach XX Forum Gospodarczego w Toruniu oraz debata „Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców” we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.
 

Patron wydarzenia:

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter