FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Konferencja „ POLSKIE PUZZLE. Warto być Made in Poland”

Konferencja „ POLSKIE PUZZLE. Warto być Made in Poland”

9 grudnia 2013

Konferencja „Polskie Puzzle. Warto być Made in Poland”, odbyła się 5 grudnia 2013r. w Sali NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod patronatem GPW i Magazynu Teraz Polska. Było to forum rozważań, jaką Polskę pokazywać Polakom i jak opowiadać o Polsce światu.

Konferencje otworzył przedstawiciel organizatora - Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i powiedział Siła polskiej gospodarki, rozwój przedsiębiorczości, a przede wszystkim zaradni i pracowici Polacy są podstawowymi motorami marki Polska, które można wykorzystywać nie tylko w promocji eksportu czy inwestycji, ale także kultury, nauki i sportu. Młodzi patrzą na szansę budowy atrakcyjnego, nowoczesnego wizerunku Polski o wiele bardziej pozytywnie niż pokolenie, które już jako dorosłe wchodziło w epokę wolnego rynku

Następnie głos zabrał dr Jarosław Górski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, który zauważył , że promocja Polski powinna być elementem marketingu narodowego, zorientowanego na rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki. „W tym celu należy zdefiniować system promocji Polski, przejść z orientacji promocyjnej do orientacji marketingowej, uporządkować organizacyjno-prawne, finansowe i merytoryczne podstawy działań promocyjnych. Ma ważność zasada, że nie ma marki bez produktu, nawet przy najlepszej promocji. A pracę nad marka Polska musimy zacząć …tu w Polsce.”

Katarzyna Kacperczyk podsekretarz stanu w MSZ przedstawiła świeżo przyjęte przez resort zasady komunikacji marki Polska, Izabela Wieteska z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki zaprezentowała założenia kampanii promocyjnej ministerstwa pod nazwą „Made in Poland – czas polskiej marki”. Następnie Robert Kępiński, Dyrektor Planowania Marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej zaprezentował najświeższą kampanię POT „Poland. Come & find your story”, a dr Piotr Łukasiewicz , reprezentujący Instytut Adam Mickiewicza pokazał zamysł twórczy i realizację nowatorskiej kampanii wyprodukowanej przez IAM – „Poland. Come & complain”.

W dyskusję o marce Polska włączył się także Adam Szejnfeld, poseł na Sejm RP oraz Waldemar Dubaniowski, były ambasador Polski w Singapurze. Konferencję prowadził Adam Mikołajczyk, prezes Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc Best Place.

„Polskie Puzzle” to cykl konferencji dedykowanych młodzieży akademickiej, absolwentom i młodym liderom, jako program inspiracji i dobrych praktyk. To forum mentorów oraz „pięknych, trzydziestoletnich”, których osiągnięcia oraz postawa mogą stanowić wzór dla młodych obywateli. To miejsce dyskusji o patriotyzmie gospodarczym, przedsiębiorczości młodych, firmach, sukcesji w biznesie oraz startupach, które coraz śmielej torują sobie drogę i pozyskują globalnych aniołów biznesu. To platforma wymiany poglądów na temat marki Polska w oczach młodych Polaków. W ramach cyklu „Polskie Puzzle” w 2013 roku odbyły się: debata „Czy polska nauka idzie w las?” zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim; panel „Rola młodych Polaków w kreowaniu marki Polska” w ramach XX Forum Gospodarczego w Toruniu oraz debata „Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców” we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.
 

Patron wydarzenia:

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.