FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
"Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców"

"Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców"

19 marca 2013

Zapraszamy na seminarium "Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców" organizowane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Seminarium odbędzie się 8.04.2013 o godz. 11:00 w Pałacu Staszica w Warszawie ul.Nowy Świat 72.

Celem seminarium będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy młodzież jest przygotowana na podejmowanie odpowiedzialności i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej? Przed jakimi dylematami etycznymi stoją młodzi przedsiębiorcy, jak wpływają one na ich sukcesy biznesowe, skłonność do prowadzenia interesów, decyzje dotyczące zatrudnienia ludzi, inwestowania, podejmowania ryzyka? O sztafecie pokleń w biznesie i wyzwaniach etycznych stojących przed młodymi przedsiębiorcami rozmawiać będą przedsiębiorcy, naukowcy, eksperci, etycy i politycy.

PROGRAM

11:00 – 11:05
Otwarcie

  • prof. dr hab. Leszek Jasiński – Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
  • Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

11:05 – 11:50
„Dylematy etyczne przedsiębiorczości”

  • „Sztafeta pokoleń” – prof. Krystyna Szafraniec – UMK w Toruniu
  • „Urodzony czy wykształcony przedsiębiorca?” – prof. Andrzej Blikle – Inicjatywa Firm Rodzinnych
  • „Śladem poprzedników czy własną drogą” – Michał Szczerba – Poseł RP oraz Katarzyna Gierczak Grupińska – GELG Sp. z o.o.

11:50 – 12:35
Debata „Człowiek sukcesu, czy sukces człowieka? Etos przedsiębiorcy w Polsce”

  • Prof. Lena Kolarska-Bobińska – Poseł PE
  • Adam Szejnfeld – Poseł RP
  • Dariusz Żuk – Polska Przedsiębiorcza

12:35 - 13:00
Dyskusja z udziałem audytorium

13:00 – 13:30
Lunch

Program do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do rejestracji

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.