FUNDACJA

Nauka i biznes – jak zmniejszyć dystans?

piątek, 27 lutego 2015

Edukacja przedsiębiorczości jest kluczowa by wdrażać innowacyjne osiągnięcia naukowe w gospodarce – to główny wniosek z debaty „Rola nauki w służbie innowacyjnego społeczeństwa”, która odbyła się w miniony czwartek w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Organizatorem debaty była Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wraz z Akademią Młodych Uczonych PAN i Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Wśród panelistów zasiadły osoby reprezentujące zarówno obszary: badań naukowych, małych przedsiębiorstw, inkubatorów technologii, brokerów technologii, coachów biznesowych, ekspertów administracji państwowej i europejskiej. Ideą debaty była wymiana poglądów i doświadczeń na temat stanu nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce w aspekcie oddziaływania z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

- Naukowcy niewystarczająco rozumieją mechanizmy działania gospodarki i poszczególnych biznesmenów. Podobnie biznesmeni nie do końca rozumieją czym jest nauka, jaka jest jej misja, jakie są niezbędne elementy, które muszą być finansowane, by obie strony mogły dostarczać sobie odpowiednich stymulacji i rozwiązań. Zastanawialiśmy się jak niwelować te bariery – najczęściej w odpowiedzi padało słowo: edukacja – trzeba edukować społeczeństwo, obywateli, naukowców i biznesmenów już od przedszkola – mówił pomysłodawca debaty, prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki, MIBMiK, Wydział Biologii UAM.

Uczestnicy dyskusji poszukiwali punktów zbieżnych i możliwości zbudowania pomostów łączących naukę i gospodarkę.

- Polska nigdy nie będzie umiała skapitalizować sukcesu, który osiągnęła przez ostatnie 25 lat, jeżeli nie znajdzie sposobu, jak połączyć naukę z biznesem, a przede wszystkim z edukacją. Kadry, które szkolimy, studenci – są najważniejszym elementem tego systemu. Koniec końców - gospodarka i rozwój opierają się na ludziach. Musimy wymyśleć nowy model kształcenia, w który włączone będą duże firmy, mały biznes i badania naukowe. W Polsce powinno być przyzwolenie polityczne i wola polityczna, żeby eksperymentować, żeby uczyć się łączyć w nowe modele naukę z biznesem. Nie ma bowiem jednego modelu, który za pomocą „kopiuj + wklej” możemy zaimplementować u nas – mówiła dr Daria Gołębiowska-Tataj, prezes Tataj Innovation.

Inną ważną kwestią jest potrzeba połączenia innowacji z przedsiębiorczością i obalenie stereotypowego łączenia jej jedynie ze sferą nauki.

- Musimy być świadomi, że innowacyjność to nie jest nauka. Innowacyjność to pewna synergia płynąca z wielu działań. To cały system edukacji, system prowadzenia badań naukowych, ale także regulacje sprzyjające i zachęcające do podejmowania innowacyjnego wysiłku - mówił prof. dr hab. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk .

- Z debaty nasuwa się jeden podstawowy wniosek – cel nauki jest inny niż cel przemysłu i gospodarki. Nasza gospodarka jest wciąż mało innowacyjna – konkurujemy głównie ceną a nie jakością i unikatowością naszych produktów. To jest fundamentalna zmiana, która niechybnie musi się u nas dokonać, między innymi dzięki współpracy nauki z gospodarką – podsumował prowadzący debatę Radek Brzózka, dziennikarz TVP.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

***

W dyskusji głos zabrali: prof. dr hab. Michał Kleiber (prezes PAN), Krzysztof Przybył (prezes Fundacji Teraz Polska), prof. dr hab. Janusz Bujnicki (MIBMiK), Dariusz Kołoda (CNBC UW, Broker Innowacji), Michał Pajdak (Top 500 Innovators, AppGration Sp. z o.o.), dr Agnieszka Skala (WT PW, Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest), dr Daria Gołębiowska-Tataj (Tataj Innovation), Krzysztof Gulda (Komitet Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji) oraz Dariusz Żuk (Polska Przedsiębiorcza).

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter