FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

Debata: Rola wielkich imprez sportowych w promocji kraju

2022-11-15

25 października 2022 roku w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zorganizowała kolejną debatę z cyklu „Teraz Polska Sportowa”. Rozmowę moderował czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, a dyskutowali: Wojciech Nowicki, mistrz olimpijski i wicemistrz świata w rzucie młotem; Sebastian Świderski, były utytułowany siatkarz i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej; Marcin Herra, prezes Arena Gliwice i wiceprezes Legia SA oraz Marcin Nowak, dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tym razem dyskusja toczyła się wokół roli wielkich wydarzeń sportowych dla promocji sportu, a przede wszystkim promocji miasta-gospodarza, regionu i, co najważniejsze, promocji i rozwoju kraju.

 

Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.