FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

Jesienny Klub "Teraz Polska"

2015-10-06

5 października na Stadionie Narodowym odbyło się spotkanie Klubu „Teraz Polska”. Gościem specjalnym wydarzenia była Anita Włodarczyk, mistrzyni i rekordzistka świata w rzucie młotem.  

Cykliczne spotkania Klubu służą wymianie poglądów na temat sposobów jak najefektywniejszego prowadzenia biznesu. Uczestnikami tych spotkań są m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, rządu RP, ministerstw, znani ekonomiści, przedsiębiorcy, a przede wszystkim Laureaci Konkursu.

Jesienne spotkanie poświęcone było roli sponsoringu sportowego w promocji marki. Badania jednoznacznie pokazują, że właśnie dzięki temu działaniu marketingowemu poprawia się kondycja polskiego sportu, a przedsiębiorstwom zapewnia większą rozpoznawalność i sympatię konsumentów. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się z uczestnikami spotkania sportowcy i przedsiębiorcy, m.in. Dorota Idzi (Ministerstwo Sportu i Turystyki), Robert Korzeniowski, Marian Woronin,  Tomasz Redwan, Janusz Komurkiewicz (FAKRO) i Małgorzata Lubczyńska (Blachy Pruszyński). 

Sportowy wymiar spotkania podkreśliła obecność Anity Włodarczyk. Z mistrzynią świata oraz jej trenerem, Krzysztofem Kaliszewskim rozmowę poprowadzili prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył oraz Prezes Fundacji Best Place Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc Adam Mikołajczyk. 

Jesienny Klub "Teraz Polska" to wyjątkowe wydarzenie. Był to moment inauguracji nowego programu. "Teraz Polska Trzyma Formę" to wspólna inicjatywa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Przedstawiciele wszystkich instytucji uroczyście podpisali dekalarację, w której zobowiązali się do upowszechniania działań w obszarze promocji zdrowia, aktywności fizycznej oraz zasad zdrowego żywienia, w szczególności wśród młodzieży i seniorów.

Miniony Klub „Teraz Polska” to także ważny dzień dla polskich firm i samorządów. Grupa ponad 70 dotychczasowych Laureatów Konkursu „Teraz Polska” odebrała wyjątkowe certyfikaty potwierdzające zachowanie uprawnień do posługiwania się Godłem.

 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.