FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

Kultura jako narzędzie promowania marki "Polska"

2016-03-21

W piątek, 18 marca 2016 r. w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie odbyła się debata „Kultura a sprawa polska” zorganizowana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego we współpracy z IAM. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie budowania marki kraju poprzez kulturę oraz powinności państwa jako mecenasa sztuki. Debatę poprowadził Radek Brzózka, a udział w niej wzięli (w kolejności alfabetycznej): 

  • Dorota Buchwald, Instytut Teatralny 
  • Leszek Jażdżewski, Liberte! 
  • Rafał Kasprzak, Szkoła Główna Handlowa
  • Andrzej Matusiak, Stołeczna Estrada
  • Rafał Olbiński, malarz, grafik, "Wybitny Polak" 2013
  • Paweł Potoroczyn, Instytut Adama Mickiewicza
  • Krzysztof Przybył, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
  • Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana
  • Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta, filozof

Relację z debaty będzie można przeczytać w magazynie „Teraz Polska” (nr 02/2016).

 

Fot. Kamil Broszko

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.