FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

Młody Promotor Polski 2021

2021-06-10

9 czerwca 2021 r. w Pałacu Prezydenckim po raz pierwszy wręczono nagrody Młody Promotor Polski tym, którzy dzielą się swoim osobistym sukcesem – dla dobra wspólnego i prestiżu kraju. Nominowani do tytułu zostali: chemik prof. Marcin Poręba (w kategorii nauka), pianista Piotr Alexewicz (w kategorii Kultura) oraz szachista Jan Krzysztof Duda ( w kategorii Sport).

Decyzją Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, laureatem nagrody "Młody Promotor Polski 2021" został Piotr Alexewicz.

Fot Kamil Broszko

Prof. Marcin Poręba
Piotr Alexewicz
Jan Krzysztof Duda
Piotr Alexewicz - Młody Proomtor Polski
Piotr Poręba, Jan Krzysztof Duda, Piotr Alexewicz
Piotr Alexewicz gra Chopina
Prof. Marcin Poręba i Jan Krzysztof Duda

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.