FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

Spotkanie wigilijne Klubu "Teraz Polska" w trybie on-line

2020-12-09

7 grudnia br. za pośrednictwem łączy internetowych Szkoły Głównej Handlowej odbyło się wigilijne spotkanie Klubu „Teraz Polska”.

W Sali Senatu SGH obecni byli goście:  przewodnicprof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Godła „Teraz Polska”, oraz członkowie Kapituły: prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH i Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Gospodarzem spotkania był Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” a prowadziła je Agata Konarska. Oprawę muzyczną przygotowali artyści z zespołu PROMNI SGGW w Warszawie.

 

Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Osobistości
Prowadzący
Osobistości
Michał Kleiber
Krzysztof Przybył
Prowadzący
Agata Konarska
Zespół streamerów
Michał Lipiński
Henryk Skarżyński
Aleksander Kwaśniewski
Adrian Kubicki
Jerzy Bralczyk
Waldemar Dubaniowski
Katarzyna Żak
Ryszard Florek
Katarzyna Furmanek
Tomasz Królikowski
Rafał Olbiński
Krzysztof Pruszyński
PROMNI SGGW
Grażyna Piotrowska-Oliwa
Michał Zasada

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.