FUNDACJA

Video

24. edycja Konkursu „Teraz Polska” Promuj swoją markę z najbardziej rozpoznawalnym symbolem jakości

24. edycja Konkursu „Teraz Polska” Promuj swoją markę z najbardziej rozpoznawalnym symbolem jakości

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyjmuje wnioski konkursowe do 24. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Konkurs ma charakter niekomercyjny, a jego celem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.

Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie proszeni są o wypełnienie i przesłanie niezbędnej ankiety rejestracyjnej, a do 20 stycznia 2014 wypełnionej ankiety weryfikacyjnej. 

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: dla produktów i usług, gmin oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas obrad 30-osobowej Kapituły Godła „Teraz Polska”. W jej skład wchodzą autorytety życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego. 

Zdaniem Laureatów do najważniejszych korzyści jakie ich firmom przyniósł udział w Konkursie i używanie Godła „Teraz Polska” należą przede wszystkim: prestiż, umocnienie pozytywnego wizerunku, wzrost zaufania, lojalności i uznania klientów, wzrost rozpoznawalności firmy i jej oferty, ogólne korzyści wizerunkowe, wzrost konkurencyjności firmy i/lub jej oferty.

Godło „Teraz Polska” na przestrzeni 20 lat stało się marką samą w sobie, a jego stosowanie jest dobrą formą promocji firm. Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, ponad 90% badanych uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi wśród ich odbiorców, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym, a także w oczach pracowników firmy i konkurentów.