FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

24. edycja Konkursu „Teraz Polska” Promuj swoją markę z najbardziej rozpoznawalnym symbolem jakości

24. edycja Konkursu „Teraz Polska” Promuj swoją markę z najbardziej rozpoznawalnym symbolem jakości

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyjmuje wnioski konkursowe do 24. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Konkurs ma charakter niekomercyjny, a jego celem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.

Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie proszeni są o wypełnienie i przesłanie niezbędnej ankiety rejestracyjnej, a do 20 stycznia 2014 wypełnionej ankiety weryfikacyjnej. 

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: dla produktów i usług, gmin oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas obrad 30-osobowej Kapituły Godła „Teraz Polska”. W jej skład wchodzą autorytety życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego. 

Zdaniem Laureatów do najważniejszych korzyści jakie ich firmom przyniósł udział w Konkursie i używanie Godła „Teraz Polska” należą przede wszystkim: prestiż, umocnienie pozytywnego wizerunku, wzrost zaufania, lojalności i uznania klientów, wzrost rozpoznawalności firmy i jej oferty, ogólne korzyści wizerunkowe, wzrost konkurencyjności firmy i/lub jej oferty.

Godło „Teraz Polska” na przestrzeni 20 lat stało się marką samą w sobie, a jego stosowanie jest dobrą formą promocji firm. Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, ponad 90% badanych uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi wśród ich odbiorców, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym, a także w oczach pracowników firmy i konkurentów.

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.