FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

O FUNDACJI

Cele fundacji

O FUNDACJI

Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest promowanie w kraju oraz za granicą polskich produktów i usług. Najlepsze produkty i usługi wyłaniane są rokrocznie w Konkursie o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". W larach 2007-2019 nagradzane były także gminy.

Fundacja w swych działaniach koncentruje się na ciągłym umacnianiu rangi Godła „Teraz Polska” oraz dbaniu o to, by nieprzerwanie cieszyło się ono szacunkiem i autorytetem, zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Godło jest bowiem najlepszą wizytówką firmy, symbolem jej profesjonalizmu i rzetelności. Najbardziej wiarygodne świadectwo dają sami Laureaci twierdząc, że: „zdobycie Godła zwiększa prestiż firmy i zaufanie wśród biznesowych partnerów".

Dotychczas przeprowadzono trzydzieści edycji Konkursu. Wzięło w nich udział ponad 5000 uczestników reprezentujących niemal wszystkie branże krajowej gospodarki. Nagrodzono 745 przedsiębiorstw, które również dzięki uzyskaniu Godła „Teraz Polska" odniosły sukces rynkowy lub ugruntowały swoją pozycję. Wśród Laureatów, obok krajowych potentatów, można znaleźć firmy średnie i małe, które często od niedawna działają na rynku.

Poza produktami i usługami Kapituła Godła „Teraz Polska” nagradza również przedsięwzięcia innowacyjne.

Wychodząc naprzeciw Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka Kapituła Godła „Teraz Polska” doceniła wysoki stopień innowacyjności projektów i nagrodziła pierwsze w historii Konkursu przedsięwzięcia innowacyjne.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Konkurs „Teraz Polska" został otwarty dla firm z krajów członkowskich Wspólnoty i wszyscy przedsiębiorcy spełniający wymogi określone Regulaminem Konkursu mają możliwość przystąpienia do niego. Dziś możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż Godło "Teraz Polska" jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem promującym najlepsze produkty i usługi ze wszystkich obszarów krajowej gospodarki. Powszechne, społeczne przekonanie o najwyższej jakości produktów oznaczonych symbolem „Teraz Polska", udało się osiągnąć stosując przez cały okres istnienia Godła te same surowe kryteria jego przyznawania. Jawność procedur konkursowych, bezstronność i profesjonalizm ekspertów, a ponadto poddanie Programu nadzorowi Rady Fundacji i kurateli Kapituły Godła, gwarantują pełną realizację Polskiego Programu Promocyjnego "Teraz Polska". Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego jest organizacją działającą na zasadach non profit. Nie korzysta z pieniędzy publicznych.

Wieloletnie istnienie Godła „Teraz Polska" w pozytywny sposób wpływa na krajowe życie gospodarcze. Konsumentom daje stałą gwarancję dobrego wyboru, a firmom dodatkowe, skuteczne marketingowo narzędzie, pozwalające korzystnie się wyróżnić. „Teraz Polska" jest znakiem rozpoznawalnym także poza granicami, gdzie buduje pozytywny wizerunek naszego kraju. Rosnąca ilość wyrobów oznaczonych Godłem zaświadcza, że z każdym rokiem przybywa w Polsce firm spełniających standardy obowiązujące w najwyżej rozwiniętych krajach świata. Fundacja stara się podkreślać inicjatywę i aktywność przedsiębiorców, ich zdolności, a także wytrwałość w osiąganiu celu. Zależy nam na tym, aby znak „Teraz Polska" był przepustką na najbardziej wymagające rynki, a atuty oferty Laureatów Godła zostały dostrzeżone i docenione na unijnym rynku.

Pozostałe cele Fundacji to:

 • informowanie o najwyższej jakości produktach i usługach wytwarzanych w Polsce,
 • informowanie o dokonaniach jednostek samorządu terytorialnego
 • tworzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku firm - Laureatów Godła „Teraz Polska",
 • wzbudzanie oraz podtrzymywanie zaufania do produktów i usług wyróżnionych Godłem „Teraz Polska",
 • integracja Laureatów Godła „Teraz Polska" w celu wymiany wiedzy i doświadczeń,
 • edukowanie Uczestników Konkursu „Teraz Polska" w zakresie wszelkich metod nowoczesnego prowadzenia biznesu,
 • promowanie produktów, usług i gmin wyróżnionych Godłem „Teraz Polska" w Polsce i za granicą,
 • działalność na rzecz przystosowania polskiego społeczeństwa do zmian systemu gospodarczego
 • działalność charytatywna.

Powyżej opisane cele Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego realizuje poprzez:

 • organizowanie corocznego, niekomercyjnego, ogólnopolskiego Konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług - zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Laureaci Konkursu zyskują prawo do używania Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska",
 • organizowanie kampanii promocyjno-reklamowych produktów, usług oraz gmin nagrodzonych w Konkursie "Teraz Polska",
 • coroczne pozyskiwanie kolejnych najlepszych firm w celu wyróżnienia ich produktów i usług
 • coroczne pozyskiwanie kolejnych jednostek samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie
 • udział w krajowych i międzynarodowych imprezach promocyjnych, takich jak wystawy, targi, konferencje, itp.,
 • organizowanie konferencji, wystaw i sympozjów, mających na celu wymianę informacji i doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych,
 • prezentowanie osiągnięć Laureatów Godła „Teraz Polska",
 • edukowanie Uczestników Konkursu „Teraz Polska" w zakresie wszelkich metod nowoczesnego prowadzenia biznesu;
 • integracja Laureatów Godła „Teraz Polska",
 • zapewnienie Laureatom wiedzy - teoretycznej poprzez kontakt z najwybitniejszymi ekspertami z różnych dziedzin gospodarki oraz praktycznej poprzez kontakt z czołowymi działaczami gospodarczymi z kraju i zagranicy,
 • współorganizowanie imprez charytatywnych. 

AKTUALNIE UŻYWAJĄCY GODŁA:

 • AED Polska Sp. z o. o.
 • Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o.
 • ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.
 • AMBRA Spółka Akcyjna
 • APA Sp. z o.o.
 • ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • Bell Polska Sp. z o.o.
 • BETAMED S.A.
 • Blachy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o
 • BOLIX
 • Brwinów
 • CARPORT Sp. z o.o.
 • Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Medincus
 • CHRZANOWSCY s.c.
 • COLUMBUS ENERGY S.A.
 • CONSONNI BARTELAK s.c
 • DELFIN Sp. z o.o.
 • DELTA Zbigniew Różycki
 • ECCO WOOD Sp. z o.o.
 • F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski
 • Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
 • Fakro S.C.
 • Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
 • Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" A. i J. Kasztelewicz
 • Grupa Kapitałowa Trans Polonia Group
 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe Artim Sp. z o.o.
 • Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.J.
 • Leżajsk
 • MABO Sp. z o.o. oraz Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • MiB OPTIC s.c. Grzegorz Mielnicki, Krzysztof Bieniek
 • Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
 • Nowa Itaka Sp. z o.o.
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
 • Piekarnia Złoty Kłos s.c.
 • Plus Liga
 • Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Polska Liga Kobiet
 • Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
 • Premium Mobile S.A.
 • Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PATRYCJA & PAWEŁ Rydzyk Zofia
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STROPEX Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi Sp. Jawna
 • REJS Sp. z o.o.
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
 • Sokołów S.A.
 • SOKOŁÓW SA
 • Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie
 • SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
 • Suempol Sp. z o.o.
 • SWIMER Łukasz Otremba
 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
 • Świdnica
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA
 • TOYA Sp. z o.o.
 • Trade & Travel Company Sp. z o. o.
 • TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o.o.
 • UNIWERSAL Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Błonie
 • Urząd Gminy Kleszczów
 • Urząd Miasta Krakowa
 • VALEANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna
 • Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wyrób Wędlin Tradycyjnych WOLAREK Sp. Jawna
 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
 • Zakłady Mięsne SZUBRYT Zbigniew Szubryt
 • ZOTT Polska Sp. z o.o.

WYSZUKIWARKA LAUREATÓW:

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.