Wniosek o patronat

W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy projekt wniosku do Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego o przyznanie patronatu. Prosimy zapoznać się z poniższą informacją dotyczącą zasad korzystania z Godła "Teraz Polska" a następnie wypełnić formularz i przesłać go na adres: patronaty@terazpolska.pl.

 

POBIERZ WNIOSEK O PATRONAT

 

Zasady udzielania Patronatu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

(Uzupełnienie treści Regulaminu Funkcjonowania i Przyznawania Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”)

 1. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego może objąć Patronatem wydarzenia i inicjatywy związane z zakresem działania Fundacji, a w szczególności związane z promocją Polski oraz jej gospodarki, kultury, nauki, sportu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Fundacji ma prawo do obejmowania Patronatem wydarzeń o tematyce nie związanej bezpośrednio z zakresem działania Fundacji.
 3. Fundacja nie obejmuje  Patronatem wydarzeń o charakterze komercyjnym, reklamowym oraz niezgodnych z celami Fundacji określonymi w Statucie.
 4. Patronat Fundacji jest wyróżnieniem podkreślającym poparcie dla wydarzenia. Nie oznacza jednak wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 5. W przypadku wydarzeń cyklicznych Patronat Fundacji przyznawany jest za każdym razem jednorazowo.
 6. Za zgodą Fundacji, organizator wydarzenia uprawniony jest do umieszczenia Godła „Teraz Polska” w materiałach informacyjno-promocyjnych, np.: na zaproszeniach, agendzie wydarzenia, stronie internetowej, ekspozytorach reklamowych (banery, roll-upy), itp. Organizator zobowiązany jest do przesyłania każdorazowo projektów ww. materiałów do akceptacji Zarządu Fundacji
 7. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do odebrania wcześniej przyznanego Patronatu. W takim przypadku, organizator wydarzenia obowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania działań związanych z przyznanym Patronatem oraz usunięcia Godła „Teraz Polska” ze wszystkich materiałów, gdzie zostało ono umieszczone.
 8. Wniosek o przyznanie Patronatu Fundacji należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej.
 9. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami powinien zostać przesłany nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego 00-033 Warszawa ul. Górskiego 1 lub na adres poczty elektronicznej patronaty@terazpolska.pl
 10. Odpowiedź dotycząca przyznania Patronatu udzielana jest w formie pisemnej przez Biuro Fundacji.
 11. Biuro Fundacji może zwrócić się do organizatora wydarzenia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji związanych z wydarzeniem, którego dotyczy wniosek o Patronat

 

 

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

 

POBIERZ WNIOSEK O PATRONAT

AKTUALNIE UŻYWAJĄCY GODŁA:

 • AED Polska Sp. z o. o.
 • Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o.
 • ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.
 • AMBRA Spółka Akcyjna
 • APA Sp. z o.o.
 • ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • Bell Polska Sp. z o.o.
 • BETAMED S.A.
 • Blachy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o
 • BOLIX
 • Brwinów
 • CARPORT Sp. z o.o.
 • Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Medincus
 • CHRZANOWSCY s.c.
 • COLUMBUS ENERGY S.A.
 • CONSONNI BARTELAK s.c
 • DELFIN Sp. z o.o.
 • DELTA Zbigniew Różycki
 • ECCO WOOD Sp. z o.o.
 • F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski
 • Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
 • Fakro S.C.
 • Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
 • Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" A. i J. Kasztelewicz
 • Grupa Kapitałowa Trans Polonia Group
 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Krakowski Teatr Komedia Sp. z o.o.
 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe Artim Sp. z o.o.
 • Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.J.
 • Leżajsk
 • MABO Sp. z o.o. oraz Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Miasto Ostrów Wielkopolski
 • MiB OPTIC s.c. Grzegorz Mielnicki, Krzysztof Bieniek
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • MT Targi Polska SA
 • Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
 • Nowa Itaka Sp. z o.o.
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Partner Center Sp. z o.o.
 • Piekarnia Złoty Kłos s.c.
 • Plus Liga
 • Poczta Polska SA
 • Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Polska Liga Kobiet
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
 • Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
 • Premium Mobile S.A.
 • Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.
 • Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PATRYCJA & PAWEŁ Rydzyk Zofia
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STROPEX Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi Sp. Jawna
 • REJS Sp. z o.o.
 • Rzeszów
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
 • SensDx SA
 • Sokołów S.A.
 • SOKOŁÓW SA
 • Spółdzielnia Mleczarska LAZUR
 • Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie
 • SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
 • Suempol Sp. z o.o.
 • SWIMER Łukasz Otremba
 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
 • Świdnica
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA
 • TOYA Sp. z o.o.
 • Trade & Travel Company Sp. z o. o.
 • TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o.o.
 • UNIWERSAL Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Błonie
 • Urząd Gminy Kleszczów
 • Urząd Miasta Krakowa
 • VALEANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna
 • Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wyrób Wędlin Tradycyjnych WOLAREK Sp. Jawna
 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
 • Zakłady Mięsne SZUBRYT Zbigniew Szubryt
 • ZOTT Polska Sp. z o.o.

WYSZUKIWARKA LAUREATÓW: