FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

BIURO PRASOWE

Wniosek o patronat

W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy projekt wniosku do Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego o przyznanie patronatu. Prosimy zapoznać się z poniższą informacją dotyczącą zasad korzystania z Godła "Teraz Polska" a następnie wypełnić formularz i przesłać go na adres: fundacja@terazpolska.pl

 

POBIERZ WNIOSEK O PATRONAT

 

Zasady udzielania Patronatu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

(Uzupełnienie treści Regulaminu Funkcjonowania i Przyznawania Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”)

 1. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego może objąć Patronatem wydarzenia i inicjatywy związane z zakresem działania Fundacji, a w szczególności związane z promocją Polski oraz jej gospodarki, kultury, nauki, sportu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Fundacji ma prawo do obejmowania Patronatem wydarzeń o tematyce nie związanej bezpośrednio z zakresem działania Fundacji.
 3. Fundacja nie obejmuje  Patronatem wydarzeń o charakterze komercyjnym, reklamowym oraz niezgodnych z celami Fundacji określonymi w Statucie.
 4. Patronat Fundacji jest wyróżnieniem podkreślającym poparcie dla wydarzenia. Nie oznacza jednak wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 5. W przypadku wydarzeń cyklicznych Patronat Fundacji przyznawany jest za każdym razem jednorazowo.
 6. Za zgodą Fundacji, organizator wydarzenia uprawniony jest do umieszczenia Godła „Teraz Polska” w materiałach informacyjno-promocyjnych, np.: na zaproszeniach, agendzie wydarzenia, stronie internetowej, ekspozytorach reklamowych (banery, roll-upy), itp. Organizator zobowiązany jest do przesyłania każdorazowo projektów ww. materiałów do akceptacji Zarządu Fundacji
 7. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do odebrania wcześniej przyznanego Patronatu. W takim przypadku, organizator wydarzenia obowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania działań związanych z przyznanym Patronatem oraz usunięcia Godła „Teraz Polska” ze wszystkich materiałów, gdzie zostało ono umieszczone.
 8. Wniosek o przyznanie Patronatu Fundacji należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej.
 9. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami powinien zostać przesłany nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, 00-033 Warszawa, ul. Górskiego 1 lub na adres e-mail: fundacja@terazpolska.pl
 10. Odpowiedź dotycząca przyznania Patronatu udzielana jest w formie pisemnej przez Biuro Fundacji.
 11. Biuro Fundacji może zwrócić się do organizatora wydarzenia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji związanych z wydarzeniem, którego dotyczy wniosek o Patronat

 

 

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

 

POBIERZ WNIOSEK O PATRONAT

AKTUALNIE UŻYWAJĄCY GODŁA:

 • 60 MLN.PL Sp. z o.o.
 • Adam Milner AMO Obsługa Gastronomii i Hoteli, Catering
 • ADJ Nanotechnology Sp. z o.o. oraz Politechnika Warszawska
 • Advanced Protection Systems SA
 • AED Polska Sp. z o. o.
 • Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o.
 • ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.
 • ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • Bell Polska Sp. z o.o.
 • Blachy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o
 • BOLIX
 • Brwinów
 • Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Medincus
 • CHRZANOWSCY s.c.
 • COLUMBUS ENERGY S.A.
 • CONSONNI BARTELAK s.c
 • DATA DYNAMICS Sp. z o.o.
 • DELTA Zbigniew Różycki
 • DICO s.c.
 • DiWine Sp. z o.o.
 • ECCO WOOD Sp. z o.o.
 • F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski
 • Fakro S.C.
 • FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
 • Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
 • Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" A. i J. Kasztelewicz
 • Grupa Kapitałowa Trans Polonia Group
 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
 • House Solutions Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe Artim Sp. z o.o.
 • Kratki.pl Marek Bal
 • LA MARE Sp. z o.o.
 • Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.J.
 • Leżajsk
 • MABO Sp. z o.o. oraz Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • MedApp S.A.
 • MiB OPTIC s.c. Grzegorz Mielnicki, Krzysztof Bieniek
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
 • Nowa Itaka Sp. z o.o.
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
 • Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
 • Pekao Leasing Sp. z o.o.
 • Piekarnia Złoty Kłos s.c.
 • Plus Liga
 • Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Polska Liga Kobiet
 • Premium Mobile S.A.
 • Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PATRYCJA & PAWEŁ Rydzyk Zofia
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STROPEX Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi Sp. Jawna
 • REJS Sp. z o.o.
 • RYSZTOF s.c.
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 • Sokołów S.A.
 • SOKOŁÓW SA
 • Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie
 • SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
 • Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.
 • StreamVX Sp. z o.o.
 • Suempol Sp. z o.o.
 • SWIMER Łukasz Otremba
 • Świdnica
 • TORPOL Sp. z o.o.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA
 • TOYA Sp. z o.o.
 • Trade & Travel Company Sp. z o. o.
 • TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o.o.
 • UNIWERSAL Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Błonie
 • Urząd Gminy Kleszczów
 • Urząd Miasta Krakowa
 • VALEANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna
 • Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
 • Wydawnictwo Naukowe PWN SA
 • Wyrób Wędlin Tradycyjnych WOLAREK Sp. Jawna
 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
 • Zakłady Mięsne SZUBRYT Zbigniew Szubryt
 • ZOTT Polska Sp. z o.o.

WYSZUKIWARKA LAUREATÓW:

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.