FUNDACJA

Gala „Teraz Polska” odbędzie się 1 czerwca. Ruszają prace Komisji Ekspertów

Fot. Kamil Broszko/Broszko.com
piątek, 14 lutego 2020
 
Kluczowym wydarzeniem każdej edycji Konkursu jest odbywająca się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej Gala "Teraz Polska". Biorą w niej udział uczestnicy Konkursu, a także czołowi krajowi przedsiębiorcy i menedżerowie, przedstawiciele świata sportu i kultury, politycy, dziennikarze, osobowości telewizyjne i internetowe, samorządowcy, liderzy opinii. Gala "Teraz Polska" to niezwykła okazja do nawiązania ciekawych znajomości i ekskluzywny sposób świętowania sukcesów w biznesie, a przede wszystkim – wspaniałe doroczne święto jakości i innowacyjności. Atrakcją wieczoru są wyjątkowe koncerty, na miarę jednego z największych teatrów operowych świata. Gala „Teraz Polska” wieńcząca 30. edycję Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się 1 czerwca 2020 roku. Wydarzenie poprzedzi konferencja prasowa, organizowana tego samego dnia w godzinach południowych. Wtedy zostanie ogłoszona informacja o laureatach Konkursu „Teraz Polska” i Wybitny Polak, a dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni przeprowadzą wywiady z laureatami.
 
Jedną z głównych zasad Konkursu „Teraz Polska” jest rzetelna i fachowa ocena zgłoszeń – przede wszystkim pod kątem jakości i nowoczesności – na podstawie której Kapituła Konkursu dokonuje wyboru laureatów. Oceną zgłoszeń, nadsyłanych przez przedsiębiorstwa i gminy ubiegające się o przyznanie Godła „Teraz Polska”, zajmują się Branżowe Komisje Ekspertów, powoływane każdego roku przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. W ich skład wchodzą specjaliści gospodarczy, branżowi, towaroznawcy. Aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny dokonywanych ocen oraz ich obiektywność, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego korzysta ze wsparcia następujących instytucji:
 
1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie,
2. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
3. Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
4. Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
5. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych,
6. Instytut Chemii Przemysłowej,
7. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
8. Instytut Nafty i Gazu,
9. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
10. Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych,
11. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy,
12. Instytut Włókiennictwa,
13. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,
14. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,
15. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy,
16. Polska Izba Gospodarcza Transportu i Spedycji,
17. Polski Rejestr Statków,
18. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Meblarstwa,
19. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
20. Warszawski Uniwersytet Medyczny,
21. Wojskowa Akademia Techniczna,
22. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
23. Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,
24. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW – Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa,
25. Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej,
26. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Warszawskiej,
27. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej.
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter