FUNDACJA TERAZ POLSKA

Gala „Teraz Polska” odbędzie się 1 czerwca. Ruszają prace Komisji Ekspertów

Fot. Kamil Broszko/Broszko.com
piątek, 14 lutego 2020
 
Kluczowym wydarzeniem każdej edycji Konkursu jest odbywająca się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej Gala "Teraz Polska". Biorą w niej udział uczestnicy Konkursu, a także czołowi krajowi przedsiębiorcy i menedżerowie, przedstawiciele świata sportu i kultury, politycy, dziennikarze, osobowości telewizyjne i internetowe, samorządowcy, liderzy opinii. Gala "Teraz Polska" to niezwykła okazja do nawiązania ciekawych znajomości i ekskluzywny sposób świętowania sukcesów w biznesie, a przede wszystkim – wspaniałe doroczne święto jakości i innowacyjności. Atrakcją wieczoru są wyjątkowe koncerty, na miarę jednego z największych teatrów operowych świata. Gala „Teraz Polska” wieńcząca 30. edycję Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się 1 czerwca 2020 roku. Wydarzenie poprzedzi konferencja prasowa, organizowana tego samego dnia w godzinach południowych. Wtedy zostanie ogłoszona informacja o laureatach Konkursu „Teraz Polska” i Wybitny Polak, a dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni przeprowadzą wywiady z laureatami.
 
Jedną z głównych zasad Konkursu „Teraz Polska” jest rzetelna i fachowa ocena zgłoszeń – przede wszystkim pod kątem jakości i nowoczesności – na podstawie której Kapituła Konkursu dokonuje wyboru laureatów. Oceną zgłoszeń, nadsyłanych przez przedsiębiorstwa i gminy ubiegające się o przyznanie Godła „Teraz Polska”, zajmują się Branżowe Komisje Ekspertów, powoływane każdego roku przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. W ich skład wchodzą specjaliści gospodarczy, branżowi, towaroznawcy. Aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny dokonywanych ocen oraz ich obiektywność, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego korzysta ze wsparcia następujących instytucji:
 
1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie,
2. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
3. Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
4. Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
5. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych,
6. Instytut Chemii Przemysłowej,
7. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
8. Instytut Nafty i Gazu,
9. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
10. Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych,
11. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy,
12. Instytut Włókiennictwa,
13. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,
14. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,
15. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy,
16. Polska Izba Gospodarcza Transportu i Spedycji,
17. Polski Rejestr Statków,
18. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Meblarstwa,
19. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
20. Warszawski Uniwersytet Medyczny,
21. Wojskowa Akademia Techniczna,
22. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
23. Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,
24. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW – Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa,
25. Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej,
26. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Warszawskiej,
27. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej.
Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.