Dla Przedsięwzięć innowacyjnych

W październiku 2007 roku Fundacja po raz pierwszy ogłosiła Konkurs „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych.

Celem tej edycji Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie Godłem „Teraz Polska“ najbardziej nowatorskich rozwiązań, dotyczących działań podejmowanych w celu usprawniania dotychczasowych procesów produkcyjnych jak również, tworzenia nowych lub znaczącego ulepszania istniejących produktów i usług. Organizatorzy Konkursu chcą uhonorować i promować naukowców oraz inżynierów opracowujących nowatorskie rozwiązania technologiczne, a także przedsiębiorstwa, które wdrażają takie rozwiązania w praktyce.

Inicjatywa Fundacji nawiązuje swoją ideą i przesłaniem do nowej Strategii Lizbońskiej oraz rządowego Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” .Program ten ma się przyczynić m.in. do lepszego dostosowania oferty sektora nauki do potrzeb przedsiębiorstw, co może dodatnio wpłynąć na zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań do gospodarki. W efekcie uzyskanej synergii wzrośnie tempo wzrostu gospodarczego i eksport oraz powstaną stabilne podstawy długotrwałej konkurencyjności rodzimej gospodarki.

Przedmiotem zgłoszenia do Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych mogą być dwa rodzaje innowacji:

 • produktowa - udoskonalenie wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo lub rozszerzenie struktury asortymentowej o nowy produkt (usługę),
 • procesowa (technologiczna) - wprowadzenie zmian w metodach produkcji stosowanych przez przedsiębiorstwo oraz w sposobach docierania z produktem (usługą) do odbiorców.

Wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem Godła „Teraz Polska” mogą składać wnioski konkursowe w biurze Fundacji. Następnym etapem będą oceny eksperckie, które potrwają do końca marca. Zgłoszenia najwyżej ocenione przez Ekspertów zostaną nominowane do Godła „Teraz Polska”. Spośród nich, pod koniec kwietnia, Kapituła wyłoni Laureatów Konkursu.

W trakcie ocen szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagadnienia związane ze stopniem innowacyjności przedsięwzięcia, wpływem wdrożonej innowacji na proces produkcyjny, jego wydajność i jakość. Ocenie będzie podlegała również analiza kosztów przedsięwzięcia w stosunku do uzyskanych rezultatów, społeczne skutki realizacji przedsięwzięcia oraz działania marketingowe podejmowane przez Uczestników Konkursu, a dotyczące bezpośrednio zgłoszonego rozwiązania. Wszystkie oceny dokonywane są przez Komisję Ekspertów, w oparciu o kryteria Konkursu „Teraz Polska”.

Warunki uczestnictwa w Konkursie „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

Do udziału w Konkursie „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki formalne:

 • podmiot jest zarejestrowany w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej od co najmniej 12 miesięcy i prowadzi działalność dla zysku,
 • zgłaszane przedsięwzięcie innowacyjne zostało opracowane przez jednostkę badawczą, działającą w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki lub wyższą uczelnię oraz wdrożone przez podmiot uczestniczący w Konkursie co najmniej 12 miesięcy temu oraz do chwili obecnej nie zostało zastąpione rozwiązaniem nowszym.

Dopuszczalne jest zgłoszenie przedsięwzięcia, które nie zostało opracowane przez jednostkę badawczą lub wyższą uczelnię, pod warunkiem, że powstało ono w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność badawczo-rozwojową.

Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł, a następnie, do 31 stycznia 2022 r.złożyć w biurze Konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy) wraz z załącznikami,
 • uiścić opłatę weryfikacyjną (tabela opłat znajduje się poniżej).

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej oraz dowodu dokonania opłaty rejestracyjnej (500 zł), każdy podmiot zainteresowany przyznaniem Godła „Teraz Polska” otrzyma ankietę weryfikacyjną oraz Regulamin Funkcjonowania i Przyznawania Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", obowiązujący w XV edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, który zawiera szczegółowe procedury oceny i weryfikacji.

Tabela opłat weryfikacyjnych dla uczestników XIV edycji Konkursu "TERAZ POLSKA" dla Przedsięwzięć Innowacyjnych

Opłata weryfikacyjna za zgłoszenie do konkursu jednego przedsięwzięcia uzależniona jest od wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie i wynosi:

 • 3.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających do 20 osób
 • 4.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 21 do 50 osób
 • 5.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 100 osób
 • 6.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 101 do 250 osób
 • 7.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 251 do 500 osób
 • 8.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających od 501 do 1000 osób
 • 9.000 zł dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1000 osób

 

Uczestnik Konkursu nie jest zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych opłat poza opłatą rejestracyjną i weryfikacyjną.

Uprawnienia Laureatów

Laureatami Konkursu „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych zostaną przedsiębiorstwa, które wdrożyły je w praktyce oraz jednostki, które opracowały, nagrodzone przedsięwzięcie innowacyjne.

Laureaci mają prawo do używania Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia po ponownej weryfikacji nagrodzonego produktu lub usługi. Szczegółowe warunki używania Godła określają umowy zawierane z Laureatami.

Laureatom Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych przysługują następujące uprawnienia:

 • umieszczenie Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” obok nazwy i logo Laureata, wraz z informacją „Laureat Konkursu”, we wszystkich materiałach promocyjnych oraz posługiwanie się Godłem w kampaniach reklamowych,
 • zniżki w opłatach za reklamę w określonych mediach współpracujących z Fundacją,
 • korzystanie ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze,
 • udział w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację wspólnie z innymi Laureatami,
 • promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji,
 • prezentacja Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą, w którychuczestniczy Fundacja,
 • cykliczne informowanie o nagrodzonych firmach na konferencjach prasowych,
 • wspieranie przez Fundację działań proeksportowych Laureatów,
 • członkostwo w Klubie „Teraz Polska”.

 

Pobierz ankietę rejestracyjną

Pobierz folder informacyjny

AKTUALNIE UŻYWAJĄCY GODŁA:

 • AED Polska Sp. z o. o.
 • Agencja Wydawnicza Technopol Sp. z o.o.
 • ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.
 • AMBRA Spółka Akcyjna
 • APA Sp. z o.o.
 • ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • Bell Polska Sp. z o.o.
 • BETAMED S.A.
 • Blachy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o
 • BOLIX
 • Brwinów
 • CARPORT Sp. z o.o.
 • Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Medincus
 • CHRZANOWSCY s.c.
 • COLUMBUS ENERGY S.A.
 • CONSONNI BARTELAK s.c
 • DELFIN Sp. z o.o.
 • DELTA Zbigniew Różycki
 • ECCO WOOD Sp. z o.o.
 • F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski
 • Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
 • Fakro S.C.
 • Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
 • Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" A. i J. Kasztelewicz
 • Grupa Kapitałowa Trans Polonia Group
 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Krakowski Teatr Komedia Sp. z o.o.
 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe Artim Sp. z o.o.
 • Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp.J.
 • Leżajsk
 • MABO Sp. z o.o. oraz Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Miasto Ostrów Wielkopolski
 • MiB OPTIC s.c. Grzegorz Mielnicki, Krzysztof Bieniek
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • MT Targi Polska SA
 • Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
 • Nowa Itaka Sp. z o.o.
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Partner Center Sp. z o.o.
 • Piekarnia Złoty Kłos s.c.
 • Plus Liga
 • Poczta Polska SA
 • Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • POLOmarket Sp. z o.o.
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Polska Liga Kobiet
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
 • Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
 • Premium Mobile S.A.
 • Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.
 • Przedsiębiorstwo MD Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PATRYCJA & PAWEŁ Rydzyk Zofia
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STROPEX Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi Sp. Jawna
 • REJS Sp. z o.o.
 • Rzeszów
 • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
 • SensDx SA
 • Sokołów S.A.
 • SOKOŁÓW SA
 • Spółdzielnia Mleczarska LAZUR
 • Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie
 • SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
 • Suempol Sp. z o.o.
 • SWIMER Łukasz Otremba
 • Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
 • Świdnica
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA
 • TOYA Sp. z o.o.
 • Trade & Travel Company Sp. z o. o.
 • TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o.o.
 • UNIWERSAL Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Błonie
 • Urząd Gminy Kleszczów
 • Urząd Miasta Krakowa
 • VALEANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna
 • Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wyrób Wędlin Tradycyjnych WOLAREK Sp. Jawna
 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
 • Zakłady Mięsne SZUBRYT Zbigniew Szubryt
 • ZOTT Polska Sp. z o.o.

WYSZUKIWARKA LAUREATÓW: