FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Materiały prasowe Forum Gospodarczego TIME
Fot. Materiały prasowe Forum Gospodarczego TIME

14 Forum Gospodarcze TIME: Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej

4 marca 2022

Forum Gospodarcze TIME to od lat największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w CEE. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tegorocznej edycji Forum dominować będą tematy związane z wyzwaniami zielonej transformacji cyfrowej. Nadszedł czas,  aby rozpocząć reformę rozproszonego rynku energii w Polsce, budowę europejskiej autonomii cyfrowej w przemyśle i usługach oraz przedstawić strategię cyfrowego rozwoju gospodarczego do 2050 roku.

Konflikt zbrojny na Ukrainie, a przede wszystkim reakcja na inwazję rosyjską na ten kraj, jednocześnie zamyka i otwiera nowy etap w stosunkach międzynarodowych na świecie w każdym ich wymiarze - politycznym, gospodarczym i militarnym - mówią organizatorzy.

Cyfrowa transformacja to proces obejmujący wszystkie dziedziny funkcjonowania gospodar­ki, społeczeństwa, państw, dokonujący się w wymiarze glo­balnym, europejskim i krajowym, który rozciągnięty jest na pokolenia. Na naszych oczach powstaje nowa rze­czywistość sieciowa, nazywana rzeczywistością wirtualną, przemysłem 4.0, gospodarką sieciową  czy też społeczeństwem 5.0. W konse­kwencji wszelkie działania mieszczące się w pojęciu cyfryzacji powinny być z jednej strony mądrze rozłożone na kolejne obszary i etapy, a z drugiej jak najbardziej ze sobą spójne w osiąganiu zakła­danych cząstkowych celów w określonym czasie. Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy, szybkiej modernizacji ram regulacyjnych oraz przyśpieszenia i ujednolicenia całego procesu cyfryzacji EU.

Najważniejsze zagadnienia 14 Forum Gospodarczego TIME

  • CYFRYZACJA - Polski wkład w realizację Zielonego Ładu EU,  Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej, Zielony Ład - strategia rozwoju gospodarczego UE 2050, Dlaczego ludzie przeczą faktom naukowym? Internet a regulacje unijne Europejska przestrzeń danych zdrowotnych – nowy wymiar cyfrowego zdrowia, Budowa sieci współpracy dla rozwoju technologii i gospodarki cyfrowej 
  • TELEKOMUNIKACJA - Realizacja sieci łączności krytycznej w Polsce i na świecie • 5G – sieciowa rzeczywistość 2030 • Nie ma cyfryzacji bez telekomunikacji - jak usprawnić proces budowy sieci? • Czego zabrakło i dlaczego w Prawie Komunikacji Elektronicznej? • Hurtowy dostęp do sieci POPC • Definicja lokalizacji zakończenia sieci – za co odpowiada przedsiębiorca? • Dostęp do infrastruktury w świetle PKE • Klauzule modyfikacyjne i waloryzacyjne • Kompetencje przyszłości – rozwiązania AI w Telekomunikacji • Wdrożenie nowych zapisów dotyczących częstotliwości.
  • FINANSE - Rządowe środki wsparcia wdrożenia Zielonego Ładu • Finansowanie inwestycji w sektorze ICT • Open Banking – aktualne problemy • Pieniądze cyfrowe banków centralnych (CBDC) Europejski wymiar finansowania inwestycji Zielonego Ładu • Zielone technologie w świecie finansów • W stronę zielonego E-commerce.
  • MEDIA - Szanse i zagrożenia rynku medialnego • Założenia a efekty kampanii społecznej „Gotowi na DVB-T2/HEVC.
  • PRZEMYSŁ 4.0 - Wsparcie MŚP w ramach polityki Zielonego Ładu • Europejska Autonomia Cyfrowa • Ekonomia skali Przemysłu 4.0 • Gospodarka wodorowa • Technologie powszechnego zastosowania.
  • ENERGETYKA - Budowa konkurencyjnego rynku energetyki rozproszonej Obszary współpracy telekomunikacji i energetyki - jak korzystać wspólnie z infrastruktury • Budowa systemu taryf dynamicznych.
  • CYBERBEZPIECZEŃŚTWO - Narzędzia realizacji cyberbezpieczeństwa Krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego rola w gospodarce Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE - "Droga do Cyfrowej Dekady".

 

Zaproszeni goście: Premier Mateusz Morawiecki; Tadeusz Kościński – Minister Finansów; Piotr Nowak – Minister, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, KPRM; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Jakub Boratyński – Director Networks & Governance, DG GROW, Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, Doreen Bogdan-Martin – Director of the Telecommunication Development Bureau,  ITU Oliver Blank – Director European Affairs ZVEI, Wojciech Kamieniecki, Dyrektor, NCBR, Jacek OKO – Prezes UKE, Rafał Gawin – Prezes URE. Pełna lista prelegentów dostępna na fgtime.pl

Organizatorzy FGTIME 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

Forum Gospodarcze TIME odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 7-8 marca 2022 r. Informacje, program rejestracja - fgtime.pl  
Uczestnictwo on-line w Forum jest bezpłatne

Źródło: Materiały prasowe Forum Gospodarczego Time

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.