FUNDACJA

Kongres 60 milionów – Globalny Zjazd Polonii już w sierpniu!

czwartek, 02 sierpnia 2018

W dniach 30-31 sierpnia, w G2A Arenie – Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbędzie się kolejna edycja Kongresu 60 mln czyli Globalny Zjazd Polonii, pod patronatem m.in. Fundacji Teraz Polska.

Celem Kongresu jest integracja środowisk polskich i polonijnych oraz prezentacja współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w Polsce i za granicą. Nazwa Kongresu wywodzi się od ogólnej liczby Polaków żyjących na całym świecie - jest nas 60 milionów! Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości stanowią doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na świecie i naszej pozycji w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarczego wymiaru.

Już pierwsza edycja Kongresu, która miała miejsce w dniach 9 - 10 lutego br. w Miami na Florydzie, okazała się sukcesem, gromadząc blisko 200 gości z 11 krajów. Wśród jej uczestników znaleźli się m.in. Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, senator Maria Anders, Pełnomocnik Rządu ds. dialogu międzynarodowego, Lady Blanka Rosenstiel, Konsul honorowy RP w Miami, Maciej Golubiewski, Konsul generalny RP w Nowym Jorku oraz Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W sześciu panelach dyskutowało łącznie 45 ekspertów na temat roli miast i regionów w budowaniu pomostów polsko - polonijnej współpracy gospodarczej, roli promowania rodzimej kultury, sztuki i sportu, budowy politycznej siły Polonii w Stanach Zjednoczonych i na świecie, ekspansji polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, potencjału usług turystycznych i medycznych w Polsce oraz polskiego funduszu inwestycyjnego na Wall Street i opcji inwestycyjnych w Polsce. 

Program sierpniowego Kongresu w Rzeszowie pozwala w sposób interdyscyplinarny porozmawiać o Polonii, aby wzajemne doświadczenia i osiągnięcia były inspiracją dla wszystkich zgromadzonych. Mówiąc o przeszłości nie możemy zapominać o tak istotniej dla naszego narodu historii, jaka były wydarzenia sierpnia 1980. 

Zakres tematyczny edycji rzeszowskiej kongresu: 

  • obowiązki arystokracji XXI w. w promocji rodzimego kraju, jego kultury, historii i gospodarki; 
  • Polska na tle krajów „starej” Europy, budowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, doświadczenie młodych Polaków i ich wkład w rozwój kraju;
  • sport, jako katalizator najlepszych cech narodowych (odwaga, entuzjazm, wspólnota);
  • polska innowacja jako produkt eksportowy,  działania rządu wspierające przedsiębiorczość; 
  • nowe Trójmorze i program Polska 3.0 (współpraca transgraniczna, transfer wiedzy i innowacji, bezpieczeństwo energetyczne, Nowy Jedwabny Szlak); 
  • marka „Polska”- współpraca międzynarodowa polskich przedsiębiorców, Polki w światowym biznesie;
  • jak zjednoczyć 60mln -  inicjatywy łączące Polaków, media i organizacje polonijne.

 

Więcej informacji http://60mln.pl/jasionka/

Bilety na wydarzenie do nabycia na https://www.ebilet.pl/biznes/konferencje/kongres-60mln/

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter