FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Konkurs „Teraz Polska Turystyka” na najlepsza pracę magisterską

Konkurs „Teraz Polska Turystyka” na najlepsza pracę magisterską

29 czerwca 2022

Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" powołały konkurs prac magisterskich „Teraz Polska Turystyka”, aby we współpracy ze środowiskiem naukowym wyłonić młode talenty  i uzyskać prace badawcze o potencjale wdrożeniowym.

Od magistra do zwycięzcy! Super nagrody!

W konkursie mogą brać udział absolwenci studiów magisterskich, których prace:

  • dotyczą turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski;
  • zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 sierpnia 2022 r.;
  • uzyskały co najmniej stopień bardzo dobry.


Na zgłoszenia czekamy do 30.08.2022 r. Aby przystąpić do Konkursu prosimy przesłać do Polskiej Organizacji Turystycznej wypełnioną kartę zgłoszeniową. Szczegółowe warunki udziału w Konkursie zawiera regulamin.

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, a zwycięzcy zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu. Laureatów poznamy we wrzeniu 2022 r.

Zasady działania Komisji Ekspertów i Zasady Kapituły Naukowej wyboru prac magisterskich Konkursu „Teraz Polska Turystyka”.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Konkursie „Teraz Polska Turystyka" i chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Lilianą Topolnicką-Waszczuk tel. +22 536 70 64, + 22 536 70 70, liliana.waszczuk@pot.gov.pl.


Celem Konkursu jest:

  • promocja  prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski;
  • wymiana doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich;
  • promocja młodych talentów ludzi, których pasja i poziom wiedzy o aktualnych trendach czy koncepcje marketingowe o polskiej turystyce zostały zwarte w obronionych pracach magisterskich;
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz ich wyróżnienie, jako przyszłych liderów i profesjonalistów w turystyce Polski;
  • wzrost rozpoznawalności potencjału polskiej gospodarki turystycznej.


KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Chętnie podejmujemy współpracę w tym zakresie, gdyż dysponujemy doświadczeniem zebranym podczas organizacji 11. edycji konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Promocja polskiej turystyki jest jedną z metod wspierania konkurencyjności kraju. Niewątpliwie jest to dziedzina, która ulega dynamicznym przemianom w ostatnim czasie,  a zatem potrzeba jest  systematycznych badań i analiz. Duże znaczenie ma również świeże i kompetentne spojrzenie młodych, dobrze wykształconych ludzi pełnych zapału do kontynuowania obranej tematyki – czy to na niwie teoretycznej, czy też praktycznej. – podkreślił Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.